ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

11.12.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-163/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 21.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 29.12.2015.

08.12.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Награде ученицима основних школа – Набавка спортске опреме“, број 404-162/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора, 18.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 22.12.2015.

04.12.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Друга фаза изградње сале при ОШ Васа Чарапић-Зуце“, број 404-161/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори

Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Одлука о обустави поступка, 15.01.2016.
Обавештење о обустави поступка, 28.01.2016.

19.11.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге чишћења снега“, број 404-153/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 27.11.2015.

29.10.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге штампе вождовачких новина“, број 404-118/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 06.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 10.11.2015.

22.10.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге рушења – Извршење рушења грађевинских инспектора, извршење рушења комуналних инспектора“, број 404-138/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 30.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 30.10.2015.

21.10.2015. Интерни акт
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

07.10.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге смештаја и превоза ђака – Вождовачких шампиона”, број 404-133/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 16.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 16.10.2015.

05.10.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Набавка спортске опреме”, број 404-130/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 16.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 16.10.2015.

18.09.2015. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Санација дела крова ЦКС Шумице”, број 404-122/15
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, 28.09.2015.

16.09.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева“, број 404-121/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора, 23.10.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 03.11.2015.

Одлука о обустави поступка, 12.04.2016.
Обавештење о обустави поступка, 26.04.2016.

09.09.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“, број 404-116/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора, 09.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 09.10.2015.

25.08.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци”, број 404-77/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Браварија
Спољашња столарија
Унутрашња ПВЦ столарија
Врата и надсветла
Питања и одговори 2.
Кров
Фасаде
Фасаде 1
Питања и одговори 3.
Питања и одговори 4.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, 16.10.2015.

25.08.2015. Јавна набавка мале вредности: „Услуге штампе Вождовачких новина“, Редни број јавне набавке 404-113/15
Позив за понуду
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о продужења рока за подношење понуде
Одлука о обвустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

24.08.2015. Јавна набавка мале вредности: „Услуге здравственог прегледа запослених“ за потребе ГО Вождовац, број 404-114/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације, 24.08.2015.
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, 01.09.2015.

18.08.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Реконструкција дечијег игралишта – Степојевачка, Кумодраж”, број 404-112/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 18.09.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 30.09.2015.

18.08.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Одржавање спортске инфраструктуре – текуће поправке и одржавање”, број 404-111/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 18.09.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 30.09.2015.

24.07.2015. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Услуге физичког обезбеђења објеката”, број 404-104/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2.
03.08.2015. Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору, 09.09.2015.

23.07.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Набавка спортске опреме-реквизити, фудбалске лопте и дресови”, број 404-106/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 04.08.2015.

17.07.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге израде пројекта-Енергетска ефикасност“, број 404-80/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 11.08.2015.

01.07.2015.  Јавна набавка мале вредности „Спортска опрема – реквизити“, број 404-87/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка ЈН за Партију бр 1
Обавештење о додели уговора ЈН за Партију бр 2

26.06.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Топографско снимање улица-Израда топографских планова и  пројекта за извођење радова“, број 404-85/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 07.07.2015.

12.06.2015. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Превоз ученика у ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Војвода Путник“ у Рипњу”, број 404-74/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
30.06.2015. Измена и допуна конкурсне документације
01.07.2015. Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Обавештење о закљученом уговору, 13.08.2015.

22.05.2015. Јавна набавка мале вредности радова: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен”, број 404-72/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
30.06.2015. Обавештење о закљученом уговору

21.05.2015. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Комунална делатност-унапређење јавне хигијене”, чишћење септичких јама на територији ГО Вождовац, број 404-71/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 13.07.2015.

15.05.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива доградња и одржавање софтверског пакета „SIRIUS 2010″, OPH 72267100
Овавештење
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора

05.05.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Локацијска разрада и израда планова за привремене објекте”, број 404-68/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 18.05.2015.

05.05.2015 Јавна набавка велике вредности Добра – „Електрична енергија”
Позив за понуду
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора

30.04.2015. Јавна набавка мале вредности: „Услуге здравственог прегледа запослених” за потребе ГО Вождовац, број 404-61/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

30.04.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Санација дворишне ограде у основним школама”, број 404-65/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Додатна објашњења
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2
Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

14.04.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Набавка играчака”, број 404-44/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 27.04.2015.

09.04.2015. Отворени поступак јавне набавке: „Услуге стручног надзора” за потребе ГО Вождовац, број 404-43/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 25.05.2015.

24.03.2015   Осигурање имовине Јавна набавка 404-38/1
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели Уговора

12.03.2015. Отворени поступак јавне набавке: „Заштита животне средине – Еко патрола“ на територији ГО Вождовац, број 404-27/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о закљученом уговору

12.03.2015. Јавна набавка мале вредности „Набавка моторног горива за возила” број 404-36/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питање бр 1
Обавештење о закљученом Уговору

10.03.2015. Јавна набавке велике вредности „Услуге чишћења и одржавања канцеларија у згради ГО Вождовац у Београду и  згради услужног центра ГО Вождовац у Белом Потоку“  број 404-32/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питање бр 1
Питања бр 2
Обавештење о додели Уговора

05.03.2015. Јавна набавка мале вредности „Штампа по поруџбини“ број 404-21/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

20.02.2015. Јавна набавка мале вредности „Радови на термотехничким инсталацијама на објекту Амбуланте Кумодраж 2 ” број 404-14/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања 1
Питања 2
Питања 3
Питања 4
Обавештење о додели Уговора

13.02.2015. Јавна набавка мале вредности услуга обликована у две партије „Услуге сервисирања рачунарске опреме, штампача, факс и фотокопир апарата“ број 404-15/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Обавештење о закљученом уговору за партију број 1.
Обавештење о закљученом уговору за партију број 2. 15.05.2015.

13.02.2015. Јавна набавка мале вредности услуга „Помоћ у кући за старије – услуге геронто домаћица“ број 404-13/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

09.02.2015. Јавна набавка мале вредности јавна набавке мале вредности „Извођење радова на адаптацији амбуланте у МЗ КУМОДРАЖ 2 ”, бр 404-7/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора

06.02.2015. Јавна набавке мале вредности „Услуге- сервисирања , одржавања и поправка  возила“ ГО Вождовац , бр 404-6/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања 1
Обавештење о додели уговора

05.02.2015. Јавна набавка мале вредности услуга – „Услуге колективног осигурања запослених у ГО Вождовац“ број 404-09/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о додели уговора

05.02.2015. Јавна набавка мале вредности – „Набавка канцеларијског материјала”, бр. 404-05/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања 1
Питања 2
Питања 3
Питања 4
Питања 5
Питања 6
Питања 7
Обавештење о додели уговора

05.02.2015. Јавна набавка мале вредности добара – „Набавка пића за потребе Управе и репрезентације ГО Вождовац”, бр 404-08/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору