НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ОПШТИНЕ

Начелник Управе ГО Вождовац
мастер правник Бојана Радаковић

Бојана Радаковић
Бојана Радаковић

Рођена је  05.11.1987. године у Београду.
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду, правосудно-управни смер, где је завршила и мастер студије, управно-судски модул. Исте године положила правосудни испит.

Од 2010. године радила као дипломирани правник-волонтер у „Врачар Комерц“ Д.О.О, потом као приправник у адвокатској канцеларији „Шиме Секулић“. Од  јануара 2011. године постављена за заменика секретара Скупштине градске општине Вождовац.

У  Управи ГО Вождовац радила на пословима припреме и реализације Скупштине и њених радних тела у Одсеку за скупштинске послове, као и  пословима шефа Одсека за општу управу у Одељењу за општу управу. Удата, мајка двоје деце.

Контакт тел.: 244-3159
Е-пошта: nacelnik@vozdovac.rs

Заменик начелника Управе ГО Вождовац
Марко Денчић

Marko_Dencic
Марко Денчић

Рођен 11.10.1975. године у Оџацима.
Диплиомирао на Правном факултету у Београду 2001. године, а 2003. године положио правосудни испит.

У периоду 2001-2004. године радио у Првом општинском суду у Београду као волонтер, приправник и стручни сарадник.

У периоду 2004-2006. године радио у ”Станком холдинг компанија” а.д. као правни заступник.
У периоду 2006-2010. године радио у Градској општини Стари град као руководилац групе послова комуналне инспекције, В.Д. начелника одељења и шеф Одсека за комуналне послове.
Ожењен, отац двоје деце.
Контакт тел.: 244-0686
Е-пошта: mdencic@vozdovac.rs