НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ОПШТИНЕ

Начелник Управе ГО Вождовац
Марко Денчић

Рођен 11.10.1975. године у Оџацима.
Диплиомирао на Правном факултету у Београду 2001. године, а 2003. године положио правосудни испит.

У периоду 2001-2004. године радио у Првом општинском суду у Београду као волонтер, приправник и стручни сарадник.

У периоду 2004-2006. године радио у “Станком холдинг компанија” а.д. као правни заступник.
У периоду 2006-2010. године радио у Градској општини Стари град као руководилац групе послова комуналне инспекције, В.Д. начелника одељења и шеф Одсека за комуналне послове.
Ожењен, отац двоје деце.
Контакт тел.: 244-0686
Е-пошта: mdencic@vozdovac.rs