ZAMENIK NAČELNIKA UPRAVE GO VOŽDOVAC

Sandra Bakić

E-pošta: sandra.ignjatovic@vozdovac.rs

 


BIOGRAFIJA

Rođena 25. novembra 1986. godine u Beogradu. Pohađala Treću beogradsku gimnaziju. Nakon završenog Pravnog fakulteta, Univerziteta Union u Beogradu, pripravnički staž obavljala u Državnom pravobranilaštvu u periodu od marta 2014. do marta 2015. godine. Nakon toga prelazi u advokatsku kancelariju gde je obavljala poslove advokatskog pripravnika sve do jula 2016. godine. U periodu od jula do decembra 2016. godine bila je zaposlena u auto osiguravajućoj kući „V&V d.o.o.“. U periodu od marta do septembra 2017. godine bila je angažovana u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije – Žalbena komisija Vlade. U periodu od aprila 2018. do oktobra 2020. godine zaposlena je u Ministarstvu omladine i sporta – Sekretarijat ministarstva, gde je obavljala poslove iz oblasti upravljanja kadrovima. Na sednici Veća Opštine održanoj dana 14.10.2020. godine, postavljena je na mesto zamenika načelnika Uprave na period od pet godina.
Govori engleski jezik.