POREZI I TAKSE

Sekretarijat za javne prihode

Poslovi utvrđivanja, kontrole i naplate godišnjeg poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksi, naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i drugih izvornih javnih prihoda za koje je Sekretarijat nadležan u skladu sa posebnim propisom, vrše se u okviru odeljenja na području svih gradskih opština.

Odeljenje Voždovac 
Ustanička 53 – ulaz sa leve strane zgrade

Tel:011/777-3002, 777-3003, 777-3004, 777-3005

e-mail: ujpvozdovac@beograd.gov.rs

Rad sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14 časova, sredom od 08 do 18:30 časova.