PREUZIMANjE OBRAZACA

Ovde možete preuzeti obrasce koji su potrebni pri podnošenju zahteva

Izdavanje uverenja o obavljanju delatnosti
Preseljenje spisa invalidskog predmeta
Promena u ostvarivanju prava na borački dodatak
Zahtev za isplatu troškova sahrane “NPS 1941″
Zahtev za isplatu zaostalih invalidskih prinadležnosti
Zahtev za izdavanje naloga za izradu ortopedskih pomagala
Zahtev za izdavanje potvrde o svojstvu RVI-MVI zbog uvoza vozila
Zahtev za izdavanje uverenja o korišćenju invalidskih primanja radi ostvarivanja prava na povlašćenu vožnju, 1
Zahtev za izdavanje uverenja o korišćenju invalidskih primanja radi ostvarivanja prava na povlašćenu vožnju, 2
Zahtev za izdavanje uverenja o korišćenju invalidskih primanja radi ostvarivanja prava na povlašćenu vožnju, 3
Zahtev za izdavanje uverenja o korišćenju invalidskih primanja radi ostvarivanja prava na povlašćenu vožnju, 4
Zahtev za izdavanje uverenja o visini primanja radi dobijanja kredita
Zahtev za izdavanje uverenja o visini primanja radi ostvarivanja prava na dečiji dodatak
Zahtev za izdavanje uverenja o zaostalim invalidskim prinadležnostima
Zahtev za izdavanje uverenja radi ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite
Zahtev za obustavu invalidskih prinadležnosti “NPS 1941″
Zahtev za obustavu invalidskih prinadležnosti
Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje-porodično
Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak
Zahtev za priznavanje prava na invalidski dodatak nezaposlenog ratnog vojnog invalida
Zahtev za priznavanje prava na invalidski dodatak ratnog vojnog invalida koji je navršio 65 godina
Zahtev za priznavanje prava na invalidski dodatak ratnog vojnog invalida u radnom odnosuZahtev za priznavanje prava na status borca
Zahtev za obustavu prava na mesečno novčano primanje kao nezaposlenom ratnom vojnom invalidu
Zahtev za pomoć u slučaju smrti
Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak
Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu i pomoć
Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu po Republičkom zakonu

Zahtev za priznavanje prava na ortopedski dodatak kao civilnom invalidu rata
Zahtev za priznavanje prava na ortopedsko pomagalo
Zahtev za priznavanje prava na porodični dodatak
Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom ratnom vojnom invalidu
Zahtev za priznavanje prava na svojstvo mirnodopskog vojnog invalida, 1
Zahtev za priznavanje prava na svojstvo mirnodopskog vojnog invalida, 2
Zahtev za priznavanje prava na svojstvo ratnog vojnog invalida
Zahtev za priznavanje prava na uvećanu porodičnu invalidninu
Zahtev za priznavanje prava na naknadu za vreme nezaposlenosti
Zahtev za promenu adrese
Zahtev za utvrđivanje prava na veći procenat vojnog invaliditeta
Zahtev za utvrđivanje prava na veći stepen ortopedskog dodatka
Zahtev za obustavu porodične invalidnine usled smrti korisnika
Zahtev za obustavu invalidnine usled smrti korisnika RVI-MVI
Obustava porodičnog invaliditeta usled navršenih 27 godina života
Zahtev za izdavanje uverenja o svojstvu radi oslobađanja participacije pri registraciji vozila
Zahtev za izdavanja uverenja o visini mesečnih primanja radi ostvarivanja prava na smeštaj deteta u vrtić
Zahtev za izdavanje uverenja – infostan

Preuzmite OBRAZAC ZAHTEVA
Slanje elektronskog zahteva na adresu: info.javniznacaj@vozdovac.rs
Adresa: Gradska opština Voždovac, Ustanička 53, 11000 Beograd

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava VOŽDOVAC

O B A V E Š T A V A  GRAĐANE

 DA   OD  08. JUNA  2016.  POČINjE  PRIMENA  ODREDBI   NOVOG  ZAKONA  O   OPŠTEM  UPRAVNOM  POSTUPKU    RS   (Sl. Glasnik RS  br. 18/16) Čl. 9, 103  i 207 istog,  i  time  PRESTAJU  U  SLUŽBENOJ  UPOTREBI  OBRASCI  ZAHTEVA  OVOG  ODELjENjA  DATI   NA  SAJTU-PORTALU  GO  VOŽDOVAC.
Isti 
će biti  zamenjeni  novim  shodno   navedenim   izmenama  ZUPa.

OBRASCI:

MK ROĐENI
MK VENČANI
MK UMRLI
UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU

 

ZAHTEV ZA PROMENU PREZIMENA – NOVI ZUP 16
ZAHTEV ZA VENČANjE PREKO PUNOMOĆNIKA ZUP 16
ZAHTEV ZA PROMENU PREZIMENA ZA DETE-NOVI ZUP 16
ZAHTEV ZA ISPRAVKE-DOPUNE-NAK UPIS-PONIŠT. ZUP
OBRAZAC IZJAVE