ZAMENIK SEKRETARA SKUPŠTINE GO VOŽDOVAC

MARI KLER ĐORĐEVIĆ

Kancelarija br. 59
E-pošta: marikler.djordjevic@vozdovac.rs

BIOGRAFIJA

Rođena je 22. februara 1956. godine u Iverdonu, Švajcarska. Diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. U periodu od 1978-1987. godine radila je kao diplomirani pravnik u preduzeću “Transšped” u Beogradu. U periodu 1987-2004. godine radila je u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” kao šef pravnih i kadrovskih poslova. Od 2004-2007. godine obavljala je funkciju sekretara Skupštine GO Voždovac. Od 2007-2010. godine obavljala je poslove pravnog analitičara u upravi GO Voždovac. Od 2010. do 2011. godine obavljala je funkciju Zaštitnika građana GO Voždovac. U periodu 2011-2016. godine obavljala je funkciju Pravobranioca GO Voždovac.

Na sednici Skupštine GO Voždovac održanoj 25. decembra 2020. godine izabrana je za zamenika sekretara Skupštine GO Voždovac.