ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Милош Јанић

Биографија

Milos Janic1Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је 12. београдску гимназију на Вождовцу. Током студирања изабран је за председника Европског удружења студената права – огранак Београд. Један је од иницијатора пројекта студентске праксе у судовима Републике Србије.  По завршетку студија на Правном факултету Универзитета у Београду – привредни смер, од 2007. године радио је у адвокатској канцеларији специјализованој за привредно и трговинско право. Од 2010. године, у оквиру два мандата, обављао је послове секретара Акционарског друштва за осигурање које послује на регионалном тржишту осигурања, укључујући и српско тржиште. Учесник је и организатор бројних семинара и конференција, укључујући међународне и регионалне семинаре: „Реформе правних студија Југоисточне Европе“, „Медијско и ауторско право“ и „Процедуре и право Европске Уније“. Успешно је завршио обуку СРПС ИСО 10002 Републичке уније потрошача о поступању са приговорима у организацијама. На конститутивној седници Скупштине ГО Вождовац у јуну 2016. године изабран је за заменика секретара Скупштине општине Вождовац.

Контакт тел.: 244-1071 лок. 183
E-пошта: milos.janic@vozdovac.rs