IZDAVANjE IZVODA IZ MATIČNIH KNjIGA

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
– Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Voždovca
NAČELNIK ODELjENjA
Dejan Todorović
Soba 38, tel. 244-1071/lok.138

MATIČARI: prijem stranaka (sobe 44, 45 i 46) od 09 do 14 časova

OBAVEŠTENjE ZA GRAĐANE:
OD  08. JUNA  2016.  POČINjE  PRIMENA  ODREDBI   NOVOG  ZAKONA  O   OPŠTEM  UPRAVNOM  POSTUPKU    RS   (Sl. Glasnik RS  br. 18/16)  čl. 9, 103  i 207 istog,  i  time  PRESTAJU  U  SLUŽBENOJ  UPOTREBI  OBRASCI  ZAHTEVA  OVOG  ODELjENjA  DATI   NA  SAJTU-PORTALU  GO  VOŽDOVAC, koji  će  biti  zamenjeni  novim  shodno   navedenim   izmenama  ZUP-a.

  • Informacije o izdavanju izvoda

Zahtevi stranaka za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, predaju se na šalteru Uslužnog centra, popunjeni sa osnovnim ličnim podacima, na utvrđenom obrascu koji se dobija na info pultu, sa uplaćenom administrativnom taksom (ukoliko nije oslobođeno od takse ZAOT).

Matična služba – šalter u Uslužnom centru:
telefon: 244-1071/lok. 220

Matična služba – prizemlje zgrade:
sobe br. 44, 45 i 46
tel. 244-7247

Prijava rođenja

Prijavu rođenja deteta roditelji su dužni da izvrše u roku od 30 dana, od dana rođenja deteta radi određivanja imena, prezimena i državljanstva deteta.

  • važeće lične karte oba roditelja

Kod matičara dolaze oba roditelja.

  • Zakazivanje venčanja

Za zaključenje braka, potrebno je da mladenci dođu zajedno, radi sastavljanja zapisnika sa važećim ličnim kartama.

Venčanja se obavljaju četvrtkom, subotom i nedeljom.
Takse za venčanja

OBAVEŠTENjE o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga:
Shodno zakonskim odredbama iz čl. 83. Zakona o matičnim knjigama, IZVODI iz matičnih knjiga i UVERENjA izdaju se samo na zahtev lica iz čl. 41. stav 1. istog Zakona. Zakon o matičnim knjigama (Sl. glasnik RS br. 20/2009)

Član 83.
Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se na zahtev lica iz člana 41. ovog zakona.

Član 41.
Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Takse za izdavanje izvoda – matičar

Preuzimanje obrazaca