ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

26.10.2018. год.
Информатор о раду ГО Вождовац ажуриран 26.10.2018. године

27.08.2018. год.
Информатoр о раду ГО Вождовац ажуриран 27.08.2018. године

18.12.2017. год.
План јавних набавки за 2017. годину

14.12.2017. год.
Одлука о Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Вождовац за 2016. годину
Одлука о петом ребалансу буџета ГО Вождовац за 2017. годину
Одлука о четвртом ребалансу буџета ГО Вождовац за 2017. годину
Одлука о трећем ребалансу буџета ГО Вождовац за 2017. годину
Одлука о другом ребалансу буџета ГО Вождовац за 2017. годину
Одлука о првом ребалансу буџета ГО Вождовац за 2017. годину


17.05.2017. год.
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета ГО Вождовац за 2018. годину.

01.03.2017. год.
Информатoр о раду ГО Вождовац ажуриран 01.03.2017. године

13.01.2НУ017. год.

Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2017. годину

Одлука о шестом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

01.12.2016. год.
Одлука о петом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

19.09.2016. год
План јавних набавки за 2016. годину

12.09.2016. год.
Одлука о завршном рачуну за 2015. годину
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016.годину
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину 
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

21.01.2016. год.
Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2016. годину

25.08.2015. год.
План јавних набавки за 2015. годину