PRAVOBRANILAŠTVO

Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Gradske opštine Voždovac obavlja Pravobranilaštvo Gradske opštine Voždovac. Pravobranilaštvo je zakonski zastupnik Opštine.  Sedište Pravobranilaštva je u Beogradu, Ustanička 53.  Pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Opštine, njenih organa, organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Opštine. Pravobranilaštvo može zastupati i druga pravna lica u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa, kada interesi tih lica nisu u suprotnosti sa funkcijom koju vrši.

Pravobranilac opštine Voždovac
E-pošta: pravobranilac@vozdovac.rs
Telefon: 011/244-6413

Katarina Milekić, zamenik pravobranioca opštine Voždovac
Zoran Drljača, zamenik pravobranioca opštine Voždovac
Ilja Lučić, zamenik  pravobranioca opštine Voždovac