ORGANIZACIONE JEDINICE

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Odsek za kadrovska pitanja i normativno pravne poslove
Odsek za poslove pisarnice
Odsek za poslove arhive
Odsek za opštu upravu
Odsek za mesne zajednice
Odsek za vanredne situacije, poslove odbrane, civilne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu i protiv požarnu zaštitu

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Poslovi odeljenja za imovinsko pravne poslove

ODELjENjE ZA KOMUNALNO-GRAĐEVINSKE, STAMBENE POSLOVE I POSLOVE OZAKONjENjA
Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru
Odsek za komunalne poslove
Odsek za stambene poslove
Odsek za poslove ozakonjenja

ODELjENjE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU
Komunalni inspektorat
Odsek za upravno-pravne poslove
Odsek za sprovođenje izvršenja

ODELjENjE ZA FINANSIJE, PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I PLANIRANjE
Odsek za budžet i investicije
Odsek za javne nabavke
Odsek za trezor
Odsek za društvene delatnosti i privredu
Odsek za boračko-invalidsku zaštitu
Odsek za praćenje i sprovođenje programa, projekata i konkursa
Odsek za praćenje indirektnih i drugih korisnika
Odsek za investicije, planiranje i razvoj

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I INFORMACIONU TEHNOLOGIJU
Odsek za skupštinske poslove
Odsek za informacionu tehnologiju
Odsek za pravnu pomoć
Soba 86
tel. 2444-112
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8:30 do 12:30 časova

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsek za opšte tehničke i zajedničke poslove
Odsek za vozačke poslove

SLUŽBA ZA INFORMISANjE I PROTOKOL
Odsek za informisanje
Odsek za poslove protokola

KABINET PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE
Poslovi kabineta