VEĆE OPŠTINE

Na sednici Skupštine Gradske opštine Voždovac, održanoj 04. septembra 2020. godine za članove Veća GO Voždovac izabrani su:

Dragan Životić
Kancelarija br. 70
E-pošta: dragan.zivotic@vozdovac.rs

Rođen je 27. juna 1972. godine u Beogradu. Završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla u Beogradu, a potom i fakultet za menadžment Univerziteta „Union“ Nikola Tesla u Beogradu, smer poslovna ekonomija i stekao zvanje diplomirani ekonomista.
Radio je na poslovima upravljanja i rukovođenja u različitim firmama, a od 1999. godine bio je vlasnik privatne firme gde je uspešno radio na poslovima marketinga i rukovođenja sa preko 20 zaposlenih. 2015. godine na Skupštini Gradske opštine Voždovac imenovan je na mesto zamenika direktora Ustanove sportski centar „Voždovac“. Od 01.09.2016. godine na Skupštini opštine Voždovac imenovan je na mesto direktora Ustanove sportski centar „Voždovac“.
Oženjen je, otac troje dece.

Milan Mratinković
Kancelarija br. 73
E-pošta: milan.mratinkovic@vozdovac.rs

Rođen je 19. jula 1979. godine u Beogradu na Voždovcu, gde i dalje živi i radi. Na  Fakultetu poslovnih studija završio je osnovne studije, a magistraturu na Fakultetu za Javnu upravu Univerziteta u Ljubljani, sa magistarskim radom „Lokalni ekonomski razvoj u zemljama kandidatima za članstvo u EU“.
Svoju karijeru počinje angažovanjem pri Ministarstvu Ekonomije u sektoru za strana ulaganja i koncesije na implementaciji strategije stranih ulaganja i sprovođenju „One stop shop“ projekta za investitore. Nakon, angažovanja u Ministarstvu radno iskustvo nastavlja u privatnom sektoru na poslovima rukovodioca u više renomiranih kompanija.  Od 2011. godine zaposlen je u privatnom domu zdravlja u kojem obavlja funkciju Direktora prodaje, a zatim i Generalnog direktora. 2015. godine svoje znanje do tada stečeno koristi za pokretanje sopstvenog posla, te osniva konsultantsku kuću u oblasti administrativnih poslova i javnih nabavki. U tom periodu sarađivao je sa domaćim i inostranim partnerima u oblasti medicinskog turizma, javnih nabavki i investicija, a do postavljanja na funkciju člana Opštinskog veća bio je partner privatnoj Poliklinici i odgovorno lice jednog privrednog subjekta.
Deo svog života proveo je baveći se humanitarnim radom, a od 2020. godine na čelu je Međunarodne humanitarne organizacije Banka hrane Beograd koja je u sistemu Evropske asocijacije Banaka hrane, te sa tom organizacijom između ostalog, daje svoj doprinos borbi protiv pandemije COVID-19.

Milenko Avramović
Kancelarija br. 71
E-pošta: milenko.avramovic@vozdovac.rs

Rođen je 30. novembra 1958. godine. Završio je srednju Mašinsko tehničku školu u Sarajevu 1978. godine u zvanju mašinski tehničar. Zvanje dipl. menadžer stekao je na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment Union u Beogradu 2013. godine, a zvanje dipl. ekonomista stekao na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK) u Novom Sadu 2014. godine.

Radio je na poslovima radnika i poslovođe u SMR „Jagnje“, Sarajevo, BiH od 1978-1987. godine, bio je vlasnik SUR Boss, Sarjevo, BiH  od 1987-1992., suvlasnik, direktor Hotel „Vučko“, Jahorina, BiH od 1990-1992., preduzetnik „Mikac“ d.o.o, Herceg Novi, CG 1995-1996., preduzetnik „Mikac“ s.t.r., Beograd od 1997-2009. godine. Obavljao je poslove stručnog saradnika „ANG International“, Beograd od 2000-2002. , koordinatora radilišta „Una Metal, Novi Grad, BiH od 2004-2005., preduzetnika „A-Mont“, Beograd od 2009-2011. i preduzetnika „Tim Energokomerc“ Prijedor, BiH od 2012-2013. godine.
U Gradskoj opštini Voždovac bio je zaposlen na mestu saradnika od 2016-2017. godine, kao tehnički seretar 2017-2018., a kao stručni saradnik od 2018-2019. godine. U Javnom preduzeću „Poslovni centar Voždovac“ radio je kao koordinator održavanja 2019. godine.
Trenirao je i igrao rukomet u RK „Željezničar“ iz Sarajeva. Takođe trenirao je karate u KK „Bosna“.
Otac je dvoje dece.

Dubravka Tadić
Kancelarija br. 77
E-pošta: dubravka.tadic@vozdovac.rs

Master diplomirani ekonomista, rođena je 1968. godine u Beogradu, na GO Voždovcu na kojoj su rođeni i živeli svi njeni preci. Završila je Osnovnu školu „Veselin Masleša“ kao i srednju Drugu ekonomsku školu, u Beogradu na GO Vožodvac. Diplomirala je i odbranila Master rad na Ekonomskom fakultetu smer-preduzetništvo i marketing. Trenutno na doktorskim studijama sa temom „Primena marketinga u organima državne uprave”.

U Vladi Republike Srbije radila je u periodu od 2000. do 2012. godine. U Vladi dr Zorana Đinđića 2000-2003. godine obavljala je poslove šefa protokola u Kabinetu predsednika. Tokom 2003. godine u privremenoj Vladi dr Zorana Živkovića obavljala je funkciju savetnika. Od 2004. do 2008. godine  u mandatima obe Vlade dr Vojislava Koštunice obavljala je funkcije savetnika u Kabinetu predsednika i učestvovala u izradi standarda i metodologija za potrebe rada Vlade; pripremi metodologije, analizi i preporuci za godišnji proces definisanja strateških prioriteta; prikupljanje, obradu i objedinjavanje materijala u vezi sa pripremom predloga liste srednjeročnih i kratkoročnih strateških prioriteta koju Vlada donosi; praćenje primene akata Vlade i analiza efekata; praćenje i učešće u javnoj raspravi u pogledu zastupljenosti usvojene politike i prioriteta Vlade. U mandatu dr Mirka Cvetkovića u periodu 2008-2011 bila je u Generalnom Sekretarijatu Vlade Republike Srbije u sektoru za nadzor i međunarodnu saradnju na poslovima savetnika i učestvovala u izradi i  analizi, pripremi, implementaciji i predstavljanju razvojnih projekata u oblasti evropskih integracija; praćenju i poznavanju propisa Evropske unije, učestvovala u radnim timovima Vlade Republike Srbije u izradi Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u RS i Strategije razvoja zvanične statistike, kao i u realizaciji projekata Radnih tela Vlade Republike Srbije, vezanih za Strategiju komuniciranja o pristupanju Republike Srbije u Evropskoj Uniji.

Na mesto profesora ekonomske grupe predmeta u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu dolazi 2012. godine gde je zaposlena i danas. Tokom rada u Drugoj ekonomskoj školi predavala je ekonomske predmete Statistiku, Principe ekonomije, Poslovnu ekonomiju. Učestvovala je u donošenju akata, uredbi i odredbi, i okruglim stolovima vezanim za razvojna postignuća učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja.

U dosadašnjem radu rukovodila je ili učestvovala u realizaciji više naučnoistraživačkih projekata. Autor i koautor je velikog broja publikacija izloženih na naučno-stručnim skupovima i objavljenim u domaćim i inostranim časopisima. Jedan je od organizatora i autora izbornih i obaveznih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, akreditovanih od strane Zavoda za obrazovanje i vaspitanje. U toku dosadašnjeg predavačkog rada bila je mentor učenicima i studentima koji su osvajali brojne nagrade na republičkim, gradskim i ostalim takmičenjima. Oblasti profesionalnog interesovanja obuhvatavaju Krizni menadžment, Liderstvo i strateški menadžment u Državnoj upravi, Društveno odgovorno poslovanje, Korporativne odgovornosti, Uloga političkih lidera u komuniciranju i pregovaranju.

Na mestu odbornika GO Voždovac birana je u dva mandata od 2014-2016. godine i od 2016-2020. godine.

Dobitnik je više priznanja (Gramate) za višegodišnje zalaganje i vernost Pravoslavnoj Crkvi i veri, od strane Srpske Patrijaršije, Eparhije Šabačke, Eparhije Valjevske, kao i dobitni Gramate najvišeg reda Ruske Pravoslavne crkve. Za svoj doprinos na književnom polju i unapređenju kulture uopšte dobitnik je Gramate Srpske Književne Zadruge kao i mnogih drugih poslenika od reči pera i dela.
Govori engleski jezik.
Majka jedne kćerke.

Ljubiša Pejičić
Kancelarija br. 71
E- pošta: ljubisa.pejicic@vozdovac.rs

Rođen je 27. avgusta 1991. godine u Beogradu. Završio je OŠ „Laza Kostić“ i srednju Hemijsko-tehnološku školu. Diplomirani je pravnik, trenutno na master akademskim studijama na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane.

U periodu od 2014-2016. godine radio je u kompaniji „Merkator S“ u sektoru prodaje. Od 2016-2019. godine bio je zaposlen u Ustanovi „Voždovački centar – Šumice“ na poslovima tehničke podrške. U periodu od 2017-2019. godine  volontirao je u advokatskoj kancelariji „Makai“. Od januara 2019. do avgusta 2020. godine zaposlen je u Ustanovi „Voždovački centar – Šumice“ kao sekretar Ustanove. Od 2019. godine član je Upravnog odbora Ustanove sportski centar „Voždovac“.
Govori engleski jezik. Oženjen je.

Ivana Banjac
Kancelarija br. 74
E-pošta: ivana.banjac@vozdovac.rs

Rođena je 4. jula 1987. godine u Beogradu. Završila je XIII beogradsku  gimnaziju. Studirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu  gde stiče diplomu ekonomiste. Tokom studiranja učestvovala je na velikom broju projekata iz oblasti marketinga i razvoja preduzetništva. Od 2012. godine  radila je u kompaniji MetLife koja posluje u oblastima osiguranja, finansijskih usluga i beneficija za zaštitu zaposlenih, kao asistent generalnog menadžera. Od 2013. godine radila je u Societe Generale banci na poslovima analize kreditnih fajlova, istraživanju tržišta, formiranju novih proizvoda kao i na saradnji sa poslovnim partnerima.
Od 2016. godine kada je izabrana za člana Veća Gradske opštine Voždovac bila je zadužena za sektor ekologije, socijalne zaštite i kulture. Udata je i ima sina.

Nebojša Zdravković
Kancelarija br. 72
E-pošta: nebojsa.zdravkovic@vozdovac.rs

Rođen je u Beogradu 1979. godine. Po obrazovanju je Šumarski tehničar. Od 1999. do 2002. godine bio je radno angažovan u Vojnoj Ustanovi „Beograd 2“ u tehničkoj službi. Od 2002. do 2020. godine je privatni preduzetnik.
Na sednici Skupštine GO Voždovac održanoj 4. septembra 2020. godine izabran je za člana Veća GO Voždovac.

 

 

 

Dragan Rajić
Kancelarija br. 74
E-pošta: dragan.rajic@vozdovac.rs

Rođen je 3. septembra 1968. godine u Bajinoj Bašti gde je i završio osnovnu školu. Srednju šumarsku školu završio je u Kraljevu, a na Šumarskom  fakultetu u Beogradu stiče zvanje diplomiranog inženjera šumarstva Univerziteta u Beogradu. Radno angažovanje počinje u preduzeću  „Lim  Komerc“ na komercijalnim poslovima,  a kasnije na istim poslovima u „Iskri AD“ gde postaje i direktor poslovnice. Kasnije otvara privatno preduzeće i kao osnivač i direktor ostaje do danas.
Oženjen je, otac dve ćerke.

 

 

Goran Uskoković
Kancelarija br. 73
E-pošta: goran.uskokovic@vozdovac.rs

Rođen je 27. avgusta 1965.godine u Kragujevcu, po zanimanju je diplomirani pravnik. Radno iskustvo sticao je od 1987. godine u JKP „Gradsko stambeno“, a od 1990-1996. godine karijeru nastavlja u JKP „Beogradske elektrane“. Nakon toga devet godina radio je kao privatni preduzetnik.  Od 2006. godine radio je u firmi „Železnice Srbije“-„Želturist“. U periodu 2010 – 2016. godine bio je član Veća GO Voždovac  u dva mandata, a od 2016 – 2020. godine član Veća GO Čukarica. Oženjen je, otac dvoje dece.

 

 

 

Aleksandar Maksimović
Kancelarija br. 76
E-pošta: aleksandar.maksimovic@vozdovac.rs

Rođen je 1988. godine, diplomirao je 2018. na Fakultetu za sport Univerziteta „Union Nikola tesla“, sa zvanjem – trener u sportu.
Od jedanaeste godine aktivno se bavi rvanjem, grčko-rimskim stilom. Osvajač je mnogobrojnih medalja na međunarodnim i domaćim takmičenjima u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Bio je reprezentativac Republike Srbije sedamnaest godina i nosilac je nacionalnog sportskog priznanja. Učesnik Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine i član stručnog tima Rvačkog saveza Srbije na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.

Prethodnih godina aktivno je učestvovao u organizaciji sportskih događaja i manifestacija. Održao je više desetina stručnih predavanja o metodici u radu sa decom u sportu. Oblast interesovanja mu je promocija sporta i zdravog načina života kod mladih.

Za člana Veća GO Voždovac izabran je na sednici Skupštine Gradske opštine Voždovac, održanoj 3. septembra 2021. godine .

Snežana Petronijević
Kancelarija br. 83
E-pošta: snezana.petronijevic@vozdovac.rs

Rođena je 04.05.1962. godine u Mramorku. Završila je Fakultet političkih nauka. Radila je u Obući A.D. Beograd na poslovima referenta finansija, a takođe je bila i predsednik samostalnog sindikata. U preduzeću P.C. Art d.o.o. Beograd bila je direktor ljudskih resursa. Od 2020. godine u Gradskoj opštini Voždovac bila je na mestu Šefa kabineta predsednice Gradske opštine Voždovac, a kasnije i Šef odseka mesnih zajednica. Od 2013. – 2020. godine bila je birana za odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac. Majka jednog sina.