VEĆE OPŠTINE

MILOŠ STOJANOVIĆ

Rođen je 02.03.1968. godine u Beogradu. Završio je srednju Elektrotehničku školu „Rade Končar“ i 2015. godine stekao akademsko zvanje menadžera na Univerzitetu Union – Nikola Tesla u Beogradu, na studijskom programu Poslovni menadžment. Od 1988. godine radio je kao menadžer u preduzeću „Vupi“, a od 2007. do 2009. godine kao menadžer u firmi „Ketering Nevena“. U periodu od 2009. do 2013. godine bio član Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice“. Od 2013. godine bio koordinator Veća GO Voždovac, a od 2014. godine bio je član Vaća Gradske opštine Voždovac zadužen za predškolske i školske ustanove. Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Voždovac koja je održana 3. juna 2016. godine izabran je za člana Veća Gradske opštine Voždovac. Otac je jednog deteta.

 

MILAN MARTINOVIĆ

Rođen je 1959. godine u Beogradu. Završio OŠ „Veselin Masleša“ i XII beogradsku gimnaziju, Višu ekonomsku školu i Ekonomski fakultet u Beogradu. U toku svog tridesetogodišnjeg radnog staža radio je u predstavništvima mnogih stranih kompanija, od mesta referenta, do mesta direktora predstavništva. 1990. godine osniva i postaje direktor svoje privatne firme „Milma Komerc“ (sa kojom je bio lider u proizvodnji začina, kako u zemlji, tako i u regionu do 2007. godine, kada je firmu prodao). Od 1990. do 2007. godine živeo je i radio u mnogim evropskim zemljama (Velika Britanija, Kipar, Nemačka, Uzbekistan, Rusija, Ukrajina, Rumunija). Od 2009. godine do danas (treći mandat) obavlja funkciju člana Veća Gradske opštine Voždovac. Otac dvoje dece.

IVANA BANjAC

Rođena je 4. jula 1987. godine u Beogradu. Završila je XIII beogradsku  gimnaziju. Studirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu  gde stiče diplomu ekonomiste. Tokom studiranja učestvovala je na velikom broju projekata iz oblasti marketinga i razvoja preduzetništva. Od 2012. godine  radila je u kompaniji  MetLife koja posluje u oblastima osiguranja, finansijskih usluga i beneficija za zaštitu zaposlenih, kao asistent generalnog menadžera. Od 2013. godine radila je u Societe Generale banci na poslovimaanalize kreditnih fajlova, istraživanju tržišta, formiranju novih proizvoda kao i na saradnji sa poslovnim partnerima. Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Voždovac koja je održana 3. juna 2016. godine izabrana je za člana Veća Gradske opštine Voždovac. Udata je i ima sina.


BOJAN MLADENOVIĆ

Rođen  je 1973. godine u Beogradu. Završio je OŠ „Dositej Obradović“, XI beogradsku gimnaziju,  kao i Srednju saobraćajnu školu. Diplomirao na Geografskom fakultetu na PMF-u i stekao zvanje dipl. prostorni planer. U osnovnoj i srednjoj školi predstavljao je škole na mnogobrojnim takmičenjima iz matematike i šaha. Radio je kao taksista od 1995. do 2008. godine i od 2012. do 2016. godine. Od 2012. do 2016. godine bio narodni poslanik i zamenik predsednika odbora za urbanizam i građevinarstvo. Četiri puta biran je na mesto opštinskog odbornika, a tri puta bio je šef odborničke grupe. Bio je član Privremenog organa GO Voždovac u periodu od dva meseca i gradski odbornik od 2009. do 2012. godine. Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Voždovac koja je održana 3. juna 2016. godine izabran je za člana Veća Gradske opštine Voždovac. Oženjen je, otac dvoje dece.

MILIJAN STOPIĆ

Rođen je 1959. godine u selu Rožanstvo, opština Čajetina. Završio je Srednju mašinsku školu, student je Akademije za poslovnu ekonomiju u Čačku. Radno angažovanje započeo je 1976. godine u G.R.O. „Ratko Mitrović“. Od 1987. godine obavljao je dužnost predsednika Gradske konferencije omladine Beograda, od 1989. godine obavljao je dužnost sekretara Narodne tehnike Beograda. Od 1992. godine obavljao je poslove šefa komercijalne službe, a potom i funkciju zamenika direktora Omladinske zadruge „Savski Venac“. Od 1998. godine obavljao je funkciju direktora Omladinske zadruge „Savamala“. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Voždovac koja je održana 3. juna 2016. godine izabran je za člana Veća Gradske opštine Voždovac. Oženjen je i otac jednog deteta.

MOMIR ĆIROVIĆ

Rođen  je 1961. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i XI beogradsku gimnaziju. Od 1986. do 1991. godine radio u NIO Poslovna politika na poslovima komercijaliste.
Od 1991. do 1992. godine radio u Preduzeću „Zmaj“ kao šef komercijale. U periodu od 1994. do 1999. godine radio kao šef komercijale u Preduzeću „Marketing pres“. Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Voždovac koja je održana 18. novembra 2016. godine izabran je za člana Veća Gradske opštine Voždovac.

 

MILOŠ PETROVIĆ

Rođen je 16. marta 1994. godine u Beogradu. Završio je 2013. godine Vazduhoplovnu akademiju u Beogradu – zvanje avio tehničar. Diplomirao na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Union – Nikola Tesla, smer poslovna ekonomija. Na konstitutivnoj sednici Skupštine Gradske opštine Voždovac koja je održana 16. marta 2018. godine izabran je za člana Veća Gradske opštine Voždovac.

 

IVANA TOMIĆ ILIĆ

Rođena je 22.06.1982. godine u Beogradu. Završila je studije poslovne informatike na Univerzitetu Singidunum 2007. godine. Radila od 2004. do 2005. u firmi PCS SezamPro internet provajder, tehnička podrška korisnicima usluga. Od 2008. do 2009. godine radila u EFG Eurobank štedionici. Od 2009. do 2011. godine u Gradskoj opštini Voždovac radila kao načelnik Službe za skupštinske i zajedničke poslove. Od 2012. do 2013. godine bila na mestu odbornika u Skupštini Grada Beograda. Od 2011. do 2014. godine radila u GO Voždovac na mestu šefa Kabineta predsednika opštine, a od 2014. do 2016. kao član Veća GO Voždovac. Od 2016. do 2018. bila na mestu člana Gradskog veća Grada Beograda, a na mesto člana Veća GO Voždovac izabrana je na sednici Skupštine opštine 22.06.2018. godine.