ОВЕРА ПРЕПИСА, ПОТПИСА И РУКОПИСA

OБАВЕШТЕЊЕ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 29. ЗАКОНА О ОВЕРАВАЊУ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ НЕЋЕ ВРШИТИ ПОСЛОВЕ ОВЕРЕ ОД 01.03.2017. ГОДИНЕ.

Овде можете погледати списак нотара на Вождовцу…

Повереништво комесаријата за избеглице
Овера уговора за помоћно кућно особље
Потврда о животу и заједничком домаћинству
Архива
Рад са избеглим и расељеним лицима