JAVNI POZIVI I PLANOVI

2024. godina

2023. godina

2022.godina

2_JavniPozivInstruktori_srpski_SaZadacima (1)

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Beograda u postupku javnog nadmetanja.  (objavljeno dana 10. juna 2022. godine.)

 

2021. godina

JAVNI UVID U Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 2. etapa) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu 
(objavljeno dana 21. decembra 2021. godine)

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti 2PO+SU+P+7+PS na KP 48094 KO Voždovac (objavljeno dana 2. decembra 2021. godine)

Rešenje o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mere energetske sanacije na teritoriji grada Beograda
(objavljeno dana 26. novembra 2021. godine)

Nacrt odluke o budžetu Grada Beograda za 2022. godinu
(objavljeno dana 25. novembra 2021. godine)

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na građevinskoj parceli 7812 KO Voždovac, u Ulici vojvode Stepe 389 B
(objavljeno dana 17. novembra 2021. godine)

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA RADI OTUĐENjA HAVARISANIH  VOZILA(objavljeno dana 12. oktobra 2021. godine)

OBRAZAC 1 (fizička lica)
OBRAZAC 2 (preduzetnici)
BRAZAC 3 (pravna lica)
OBRAZAC 4 (izjava)
Procena vrednosti LADA NIVA
Procena vrednosti ŠKODA OKTAVIA

Rani javni uvid povodom izrade PDR područja između ulica: Nova Kumodraška, Darvinova i Braće Jerković, Voždovac (objavljeno dana 11. oktobra 2021. godine)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde (objavljeno dana 27. septembra 2021. godine)

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP 6425 KO Voždovac u Ulici Prilučka br. 3 u Beogradu
(objavljeno dana 16. septembra 2021. godine)

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA FINANSIRANjE TROŠKOVA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENjA (BMPO) ZA PAROVE SA JEDNIM DETETOM (objavljeno dana 2. septembra 2021. godine)

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred (za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet) za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2021/2022. godinu (objavljeno dana 11. avgusta 2021. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta u Ulici vojvode Đurovića 5-7, Beograd (objavljeno dana 19. jula 2021. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za područje između planirane saobraćajnice Južni bulevar, Ulice Gospodara Vučića i planirane trase UMP-a. (objavljeno dana 31. maja 2021. godine)

Javna prezentacija UP za arhitektonsko-urbanističku razradu objekata na KP 3833 (GP1), 3834 (GP2) i 3835 (GP3) KO Voždovac u Beogradu. (objavljeno dana 26. maja 2021. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za rasplet 220 KV nadzemnih vodovoda i uvođenje nadzemnog voda 110 KV br. 117/1 – Čukarica, Rakovica, Voždovac. (objavljeno dana 24. maja 2021. godine)

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini. (objavljeno dana 19. maja 2021. godine)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beorad. (objavljeno dana 11. maja 2021. godine)

Poziv za dostavljanje predloga projekta od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje će se sufinansirati Grad Beograd – Sekretarijat za sport za vreme trajanja letnjeg raspusta 2020/2021. godine. (objavljeno dana 21. aprila 2021. godine)

Javni poziv za dostavljanje predloga programa u oblasti sporta koje će sufinansirati Grad Beograd za učesnike osnovnih i srednjih škola.
(objavljeno dana 16. aprila 2021.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine – Beograd. 
(objavljeno dana 16. aprila 2021.)

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini.
(objavljeno 13. aprila 2021. godine)

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na građevinskoj parceli GP 1 koju čini KP 2/21 KO Voždovac (objavljeno dana 12. aprila 2021. godine)

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja preduzetništva u Beogradu za 2021. godinu.
(objavljeno dana 4. aprila 2021. godine)

Javni poziv za podnošenje prijava za posebne programe u oblasti sporta u gradu Beogradu za 2021. godinu. (objavljeno dana 31. marta 2021. godine)

Odlaganje javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda – UMP 
(Objavljeno dana 10. marta 2021. godine)

Odlaganje javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda – Mokroluška(Objavljeno dana 10. marta 2021. godine)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Beograda u 2021. godini.(objavljeno dana 3. marta 2021. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli 4300 Voždovac, Vojvode Skopljanca 37 (objavljeno dana 26. februara 2021. godine)

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje Nagrade Grada Beograda za 2020. godinu
(objavljeno dana 22. januara 2021.)

Poziv osobama sa posebnim potrebama za predloge unapređenja njihovog kretanja i funkcionisanja u gradu Beogradu (objavljeno dana 21. januara 2021. godine)

2020. godina

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I-XIX) – I faza (Objavljeno 17. decembra 2020. godine)

Javni uvid u Nacrt PDR dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac. (Objavljeno 14.12.2020. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice”, gradske opštine Savski venac i Voždovac.(Objavljeno 14. decembra 2020. godine)

RJU povodom izrade Plana detaljne regulacije za proširenje stambene zone u severoistočnoj zoni naselja Zuce, Gradska opština Voždovac.
(Objavljeno 14. decembra 2020.)

Javni uvid u Nacrt PDR šireg područja uz Ulicu Vojvode Stepe – faza I1, Opština Voždovac za blok 4, između ulica: Vojvode Stepe, Borisavljevićeve, Piroćančeve i Bože Jankovića. (Objavljeno 30. novembra 2020. godine).

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja između Kumodraškog potoka i naselja „Padina”, GO Voždovac. (Objavljeno 2. novembra 2020.godine)

Javni uvid u Nacrt PDR za područje zapadno od Ulice Bahtijara Vagabzade, GO Savski venac i Voždovac (Objavljeno dana 20. oktobra 2020. godine).

1. Javni poziv za dodelu građevinskog materijala za interno raseljena lica
2. Javni poziv za dodelu građevinskog materijala za izbegla lica
(Objavljeno dana 15. septembra 2020.)

OBAVEŠTENjE O IZMENI TERMINA I LOKACIJE ZA ODRŽAVANjE JAVNIH SEDNICA U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA NASELjA KUMODRAŽ, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I ZVEZDARA: 
JAVNE SEDNICE KOJE SU ZAKAZANE ZA 02.07.2020. GODINE SA POČETKOM U 13 ČASOVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA, ULICA KRALjICE MARIJE BR. 1 (SALA NA 20. SPRATU), ODRŽAĆE SE U PROSTORIJAMA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, TRG NIKOLE PAŠIĆA 6 SA POČETKOM U 14 ČASOVA. (Objavljeno dana 01. jula 2020.)

Termin održavanja javne sednice u vezi sa Nacrtom plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu II faza I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac” (Objavljeno dana 24. juna 2020.)

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, u ul. Ljube Nedića br. 19, na kat. parc. br. 2589 KO Voždovac. (Objavljeno dana 22. juna 2020.)

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke – opština Voždovac, za blok 2a. (Objavljeno dana 19. juna 2020.)

Termin održavanja javne sednice u vezi sa nacrtom PDR dela naselja Kumodraž. (Objavljeno dana 16. juna 2020.)

Javni uvidu PDR-a u nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke – opština Voždovac, za blok 2a (Objavljeno dana 16.juna 2020.)

Javni uvid u nacrt PGR za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu II faza I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO „Voždovac” sa Izveštajem o strateškoj proceni.
(Objavljeno dana 29. maja 2020)

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna PDR prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde. (Objavljeno dana 14. maja 2020.)

Izmena zakazanog termina za održavanje javne sednice komisije za planove Skupštine grada Beograda u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž (Objavljeno dana 19. marta 2020.)

Rani javni uvid povodom izrade generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema. (Objavljeno dana 19. februara 2020.)

Produženje roka za obavljanje javnog uvida u nacrt PDR dela naselja Kumodraž, Gradske opštine Voždovac. (Objavljeno dana 20. januara 2020.)

Javni uvid u Plan detaljne regulacije dela naselja Kumodraž, Gradske opštine Voždovac i Zvezdara. (Objavljeno dana 20. januara 2020.)

2019. godina

Rani javni uvid povodom izrade PDR za područje između planirane saobraćajnice Južni bulevar, Gospodara Vučića i planirane trase UMP, gradske opštine Voždovac i Vračar. (Objavljeno dana 24. decembra 2019.)

Rani javni uvid povodom izmena i dopuna PDR šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – Faza I, za deo Bloka 24a. (Objavljeno dana 30. oktobra 2019.)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – faza II. (Objavljeno dana 25. oktobra 2019.)

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke – opština Voždovac, za Blok 2a. (Objavljeno dana 17.oktobra 2019.)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na GP1 (faza 1) kat. parcela 7447/5 K.O. Voždovac i GP4 (faza 2)- kat. parcela 7443/2, deo k.p. 7441/3 i k.p. 7440/3 K.O. Voždovac. (Objavljeno dana 11.oktobra 2019.)

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna PDR šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe – Faza I1. (Objavljeno dana 9.okotobra 2019.)

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za golf terene i ostale sportske sadržaje u južnom delu naselja Pinosava, Gradska opština Voždovac. 
(Objavljeno dana 10. septembra 2019. godine)

Rani javni uvid povodom izrade  plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, Gradske opštine Rakovica i Voždovac.  (Objavljeno dana 02. septembra 2019. godine)

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Mokroluške nove i Kružnog puta Padina, Gradske opštine Voždovac i Zvezdara sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu. (Objavljeno dana 28. avgusta 2019. odine)

Javni uvidu u nacrt plana detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, gradske opštine Savski Venac, Rakovica i Voždovac ( I faza). (objavljeno dana 10. juna 2019. godine)

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za Novi kumodraški kolektor III faza (od retenzije „Kumodraž 1“ do Nove kumodraške ulice), Gradska opština Voždovac. (Objavljeno 16. aprila 2019. godine)

2018. godina

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – celina III/1, blokovi 65 i 66, GO Voždovac. (objavljeno 15. oktobra 2018. godine)

Rani javni uvid u izmenu i dopunu PDR šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe faza I1, za blok između ulica Vojvode Stepe, Pukovnika Purića, Jove Ilića i Lepeničke. (objavljeno 05. septembra 2018. godine)

Javni uvid u nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije područja Jajinci-celina G, za deo bloka G-38 uz ulice Ruža 3 i Nova 13. (objavljeno 04. septembra 2018. godine)

Javni uvid u nacrt plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda. (objavljeno 15. avgusta 2018. godine)

Javni uvid u nacrt PDR bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića. 
(objavljeno 09. avgusta 2018. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta Fakulteta organizacionih nauka. (objavljeno 14. juna 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. (objavnjeno 14. juna 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu. (objavljeno dana 29. marta 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac, naselja Padina. (objavljeno dana 03. marta 2018. godine)

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli 7734/1 K.O. Voždovac u Bulevaru oslobođenja br. 323. (objavljeno dana 01. marta 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije retenzije „Lasta” i mokroluškog kišnog kolektora od retenzije „Lasta” do kolektora u Ulici Stefana Prvovenčanog, Voždovac i Zvezdara, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu.  (objavljeno dana 21. februara 2018. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Beogradu u Ulici Kumodraška BB, katastarska parcela br. 17886/1 KO Kumodraž. (objavljeno dana 16. januara 2018. godine)

2017. godina

Javna prezentacija urbanističkog projekta stambenog objekta na KP 7077/1 KO Voždovac. (objavljeno dana 25. decembar 2017. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog poslovnog objekta KO Voždovac. (objavljeno dana 25. decembar 2017. godine)

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Idejnog projekta teretne obilazne pruge Beli potok – Vinča – Pančevo sa drumsko železničkim mostom preko Dunava kod Vinče. Zainteresovana javnost takođe može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u GO Voždovac, kancelarija  93, u periodu od 10.30 do 12.30 časova. (objavljeno dana 15.12.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije komercijalne zone između Ulice Vladimira Tomanovića i autoputa. (objavljeno dana 11.12.2017. godine)

Oglas o javnom nadmetanju radi prodaje građevinskog zemljišta na Auto-komandi.  (objavljeno dana 27. novembar 2017. godine)

Javna prezentacija Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambenog objekta na KP 7921/2 KO Voždovac od 17. do 24. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. (objavljeno dana 27. novembar 2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije Bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića. (objavljeno dana 07.11.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu u Bubanj potoku sa Izveštajem o strateškoj proceni. (objavljeno dana 06.11.2017. godine)

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za zonu višeporodičnog stanovanja uz Novu kumodrašku ulicu, Gradska opština Voždovac. (objavljeno dana 31.10.2017. godine)

Rani javni uvid u izmene i dopune regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda. (objavljeno dana 27.08.2017. godine)

Javni uvid u sadržinu zahteva u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine – zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG – Ikea Outdoor“ – BG940, BGU940, BGO940 i „BG – Ikea Indoor“ – BG941, BGU941, BGL941, planirane u okviru poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 210/1 KO Zuce, u ulici Donje livade bb, na području Gradske opštine Voždovac. (objavljeno dana 28.08.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije gasifikacije delova naselja Dušanovac, Braće Jerković i Medaković. (objavljeno dana 25.08.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – celina III/1, blokovi 65 i 66. (objavljeno dana 17.08.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za sportski centar „Jezero” u Resniku sa Izveštajem o strateškoj proceni. (objavljeno dana 30.07.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije dela područja uz Novi avalski put (objavljeno dana 12.06.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije dela naselja KumodražPLAN (objavljeno dana 16.05.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja Rakovica selo (objavljeno dana 05.05.2017. godine) 

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Mokroluške nove i kružnog puta Padina  (objavljeno dana 27.04.2017. godine)

Rani javni uvid u izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja Jajinci – celina G, za deo bloka G-38 uz ulice Ruža 3 i Nova 13, GO Voždovac  (objavljeno dana 04.04.2017. godine)

J A V N I   OGLAS za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije (objavljen dana 13.03.2017. godine)

Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž selo, GO Voždovac (objavljeno dana 13.03.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, GO Voždovac (objavljeno dana 07.03.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja između Kumodraškog potoka i naselja „PADINA“ , GO Voždovac (objavljeno dana 01.03.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto puta Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok – Celina 2, GO Voždovac i Grocka (objavljeno dana 01.03.2017. godine)

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP raspisuje
OGLAS O JAVNOM NADMETANjU RADI OTUĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA
– Preuzimanje oglasa

2016. godina


Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celina HH, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac (naselja Kaluđerica, Leštane, Boleč, Vinča i Ritopek)
(objavljeno dana 28.10.2016. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za zonu višespratnog stanovanja uz Novu kumodrašku ulicu, Gradska opština Voždovac (objavljeno dana 11.10.2016. godine)

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu (objavljen dana 18.3. 2016. godine na internet stranici grada Beograda, od strane Sekretarijata za privredu – Uprava za poljoprivredu)

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. (objavljen dana 18.3. 2016. godine na internet stranici grada Beograda, od strane Sekretarijata za privredu – Uprava za poljoprivredu)

Javna prezentacija Nacrta plana detaljne regulacije područja Jajinci-celina G u Gradskoj opštini Voždovac 11. februara 2015. godine u 11 časova

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja Jajinci-celina G, opština Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu (važi do 18. februara 2016. godine)

2015. godina

Ponovljeni javni uvid u delove nacrta plana detaljne regulacije naselja Banjica II faza, kompleks između ulica Crnotravske, Bulevara oslobođenja (Bulevar JA), Beranske, Borske i Kaljavog potoka-opština Voždovac (važi do 30. decembra 2015.godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema – I faza, opštine Voždovac, Zvezdara i Grocka, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu – OBUHVAT PLANA – I FAZA  POPIS KATASTARSKIH PARCELA U OKVIRU GRANICE PLANA – I FAZA  (Važi do 16. decembra 2015. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od planirane TS 110/10 kV „Autokomanda” do područja PPPPN „Beograd na vodi” – Gradske opštine Voždovac i Savski venac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja (važi do 26. novembra 2015. godine)

Javni uvid u deo Nacrta plana detaljne regulacije fekalnog kolektora od Rakovica sela (Bulevar oslobođenja) do postojećeg kolektora u Resniku i regulacije Rakovičkog i Miloševog potoka, gradske opštine Voždovac i Rakovica (važi do 26. novembra 2015. godine)

POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE KOJI SE ODNOSE NA PODSTICANjE MLADIH TALENATA IZ OBLASTI KULTURNOG I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA (datum objave 05.10.2015.)

Javni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda  (važi do 30. novembra 2015. godine)

JAVNI UVID U PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA BLOK  IZMEĐU  PREŠENOVE, LjUBE NEDIĆA, KRIVOLAČKE I GRANICE UMP-A 

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ŠIREG PODRUČJA UZ ULICU VOJVODE STEPE

POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE KOJI SE ODNOSE NA KINEMATOGRAFIJU I AUDIO-VIZUELNO STVARALAŠTVO (datum objave 14.07.2015.)

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTIMA: POVRTARSTVA I VOĆARSTVA; PČELARSTVA – NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA IZ OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2015. GODINU