JAVNI POZIVI I PLANOVI

Javni uvidu u nacrt plana detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, gradske opštine Savski Venac, Rakovica i Voždovac ( I faza) (objavljeno dana 10. juna 2019.)

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za Novi kumodraški kolektor III faza (od retenzije „Kumodraž 1“ do Nove kumodraške ulice), Gradska opština Voždovac(objavljeno 16. aprila 2019. godine)

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – celina III/1, blokovi 65 i 66, GO Voždovac (objavljeno 15. oktobra 2018. godine)

Rani javni uvid u izmenu i dopunu PDR šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe faza I1, za blok između ulica Vojvode Stepe, Pukovnika Purića, Jove Ilića i Lepeničke (objavljeno 05. septembra 2018. godine)

Javni uvid u nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije područja Jajinci-celina G, za deo bloka G-38 uz ulice Ruža 3 i Nova 13 (objavljeno 04. septembra 2018. godine)

Javni uvid u nacrt plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda (objavljeno 15. avgusta 2018. godine)

Javni uvid u nacrt PDR bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića 
(objavljeno 09. avgusta 2018. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta Fakulteta organizacionih nauka (objavljeno 14. juna 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. (objavnjeno 14. juna 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu (objavljeno dana 29. marta 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac, naselja Padina (objavljeno dana 03. marta 2018. godine)

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli 7734/1 K.O. Voždovac u Bulevaru oslobođenja br. 323 (objavljeno dana 01. marta 2018. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije retenzije „Lasta” i mokroluškog kišnog kolektora od retenzije „Lasta” do kolektora u Ulici Stefana Prvovenčanog, Voždovac i Zvezdara, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu  (objavljeno dana 21. februara 2018. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Beogradu u Ulici Kumodraška BB, katastarska parcela br. 17886/1 KO Kumodraž (objavljeno dana 16. januara 2018. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta stambenog objekta na KP 7077/1 KO Voždovac (objavljeno dana 25. decembar 2017. godine)

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog poslovnog objekta KO Voždovac (objavljeno dana 25. decembar 2017. godine)

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Idejnog projekta teretne obilazne pruge Beli potok – Vinča – Pančevo sa drumsko železničkim mostom preko Dunava kod Vinče. Zainteresovana javnost takođe može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u GO Voždovac, kancelarija  93, u periodu od 10.30 do 12.30 časova. (objavljeno dana 15.12.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije komercijalne zone između Ulice Vladimira Tomanovića i autoputa (objavljeno dana 11.12.2017. godine)

Oglas o javnom nadmetanju radi prodaje građevinskog zemljišta na Auto-komandi  (objavljeno dana 27. novembar 2017. godine)

Javna prezentacija Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambenog objekta na KP 7921/2 KO Voždovac od 17. do 24. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova (objavljeno dana 27. novembar 2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije Bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića (objavljeno dana 07.11.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu u Bubanj potoku sa Izveštajem o strateškoj proceni (objavljeno dana 06.11.2017. godine)

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za zonu višeporodičnog stanovanja uz Novu kumodrašku ulicu, Gradska opština Voždovac (objavljeno dana 31.10.2017. godine)

Rani javni uvid u izmene i dopune regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda (objavljeno dana 27.08.2017. godine)

Javni uvid u sadržinu zahteva u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine – zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG – Ikea Outdoor“ – BG940, BGU940, BGO940 i „BG – Ikea Indoor“ – BG941, BGU941, BGL941, planirane u okviru poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 210/1 KO Zuce, u ulici Donje livade bb, na području Gradske opštine Voždovac (objavljeno dana 28.08.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije gasifikacije delova naselja Dušanovac, Braće Jerković i Medaković (objavljeno dana 25.08.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – celina III/1, blokovi 65 i 66 (objavljeno dana 17.08.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za sportski centar „Jezero” u Resniku sa Izveštajem o strateškoj proceni (objavljeno dana 30.07.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije dela područja uz Novi avalski put (objavljeno dana 12.06.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije dela naselja KumodražPLAN (objavljeno dana 16.05.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja Rakovica selo (objavljeno dana 05.05.2017. godine) 

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Mokroluške nove i kružnog puta Padina  (objavljeno dana 27.04.2017. godine)

Rani javni uvid u izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja Jajinci – celina G, za deo bloka G-38 uz ulice Ruža 3 i Nova 13, GO Voždovac  (objavljeno dana 04.04.2017. godine)

J A V N I   OGLAS za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije (objavljen dana 13.03.2017. godine)

Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž selo, GO Voždovac (objavljeno dana 13.03.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, GO Voždovac (objavljeno dana 07.03.2017. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja između Kumodraškog potoka i naselja „PADINA“ , GO Voždovac (objavljeno dana 01.03.2017. godine)

Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto puta Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok – Celina 2, GO Voždovac i Grocka (objavljeno dana 01.03.2017. godine)

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP raspisuje
OGLAS O JAVNOM NADMETANjU RADI OTUĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA
– Preuzimanje oglasa


Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celina HH, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac (naselja Kaluđerica, Leštane, Boleč, Vinča i Ritopek)
(objavljeno dana 28.10.2016. godine)

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za zonu višespratnog stanovanja uz Novu kumodrašku ulicu, Gradska opština Voždovac (objavljeno dana 11.10.2016. godine)

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu (objavljen dana 18.3. 2016. godine na internet stranici grada Beograda, od strane Sekretarijata za privredu – Uprava za poljoprivredu)

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. (objavljen dana 18.3. 2016. godine na internet stranici grada Beograda, od strane Sekretarijata za privredu – Uprava za poljoprivredu)

Javna prezentacija Nacrta plana detaljne regulacije područja Jajinci-celina G u Gradskoj opštini Voždovac 11. februara 2015. godine u 11 časova

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja Jajinci-celina G, opština Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu (važi do 18. februara 2016. godine)

Ponovljeni javni uvid u delove nacrta plana detaljne regulacije naselja Banjica II faza, kompleks između ulica Crnotravske, Bulevara oslobođenja (Bulevar JA), Beranske, Borske i Kaljavog potoka-opština Voždovac (važi do 30. decembra 2015.godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema – I faza, opštine Voždovac, Zvezdara i Grocka, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu – OBUHVAT PLANA – I FAZA  POPIS KATASTARSKIH PARCELA U OKVIRU GRANICE PLANA – I FAZA  (Važi do 16. decembra 2015. godine)

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od planirane TS 110/10 kV „Autokomanda” do područja PPPPN „Beograd na vodi” – Gradske opštine Voždovac i Savski venac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja (važi do 26. novembra 2015. godine)

Javni uvid u deo Nacrta plana detaljne regulacije fekalnog kolektora od Rakovica sela (Bulevar oslobođenja) do postojećeg kolektora u Resniku i regulacije Rakovičkog i Miloševog potoka, gradske opštine Voždovac i Rakovica (važi do 26. novembra 2015. godine)

POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE KOJI SE ODNOSE NA PODSTICANjE MLADIH TALENATA IZ OBLASTI KULTURNOG I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA (datum objave 05.10.2015.)

Javni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda  (važi do 30. novembra 2015. godine)

JAVNI UVID U PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA BLOK  IZMEĐU  PREŠENOVE, LjUBE NEDIĆA, KRIVOLAČKE I GRANICE UMP-A 

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ŠIREG PODRUČJA UZ ULICU VOJVODE STEPE

POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE KOJI SE ODNOSE NA KINEMATOGRAFIJU I AUDIO-VIZUELNO STVARALAŠTVO (datum objave 14.07.2015.)

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTIMA: POVRTARSTVA I VOĆARSTVA; PČELARSTVA – NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA IZ OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2015. GODINU