Servisni centar grada Beograda

Dragi Voždovčani,

u cilju upoznavanja svih građana sa objedinjenim centrom za komunikaciju sa građanima, Servisni centar grada Beograda je za građane dostupan 00-24 časa na brojevima telefona 11011 ili 0800 11 00 11 (besplatan poziv), kao i putem e-mail adrese servisnicentar@beograd.gov.rs za sve vrste prijava, pitanja, primedbi i predloga građana na komunalne probleme u Beogradu, gradske službe i sekretarijate, i objedinjuje sistem komunikacije između Gradske uprave grada Beograda i javnih komunalnih preduzeća, sekretarijata i drugih subjekata koji učestvuju u komunalnom sistemu grada Beograda, kao i za prijave iz nadležnosti inspekcijskih službi i Beogradske službe komunalnog reda – BELI.