PISARNICA

Tel. 011/244-0885

Uslužni centar, Ustanička 53, ulaz sa desne strane
Radno vreme: radnim danima od 8 do 16 časova.

Prijem svih podnesaka-zahteva iz nadležnosti opštinske uprave predaju se na šalteru pisarnice (prijem podnesaka) na odgovarajućim obrascima koji se izdaju na info pultu i uz plaćanje odgovarajuće takse.
Obrasci se mogu preuzeti na sajtu Opštine.
Zahtevi se mogu uputiti i elektronski, putem imejla: prijem.podnesaka@vozdovac.rs

Ozakonjenje objekata:

U kancelarijama broj 19, 24 i 25 stranka se može interesovati o predmetu/toku i rešavanju  postupka za bespravno izgrađene objekte do 400m2 bruto površine. Na šalteru “PRIJEM PODNESAKA” stranka može podneti zamolnicu za izdavanje uverenja da je za bespravno izgrađeni objekat podnet zahtev za ozakonjenje istog.

Građevinska oblast:

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku izdavanja građevinske dozvole za objekte bruto površine 1500m2 obavlja se elektronskim putem u objedinjenoj proceduri, kao i u postupku izdavanja odobrenja za radove na investicionom održavanju, adaptaciji, rekonstrukciji. Zahtevi za izdavanje: uverenja o fizičkim delovima objekta, odobrenja za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta i prepisa građevinskih dozvola iz ranijih godina, zamolnice za uvid u spise predmeta podnose se na šalteru „PRIJEM PODNESAKA“ ili putem e-mail/a: prijem.podnesaka@vozdovac.rs

Komunalna oblast:

Na šalteru „PRIJEM PODNESAKA“ stranka može na obrascu zahteva podneti isti za izdavanje odobrenja za: postavljanje sredstva za oglašavanje (reklama), nastavak korišćenja istovetnog sredstva za oglašavanje (produženje), postavljanje bašte ugostiteljskog objekta (nova bašta), nastavak korišćenja istovetne bašte (produženje bašte) /isti se mogu pronaći i na zvaničnom sajtu GO Voždovac/,  a u pisanoj/slobodnoj  formi: za deljenje flajera (iz ruke u ruku), kao i za  održavanje manifestacije.

Stambena oblast:  Zahtev za: registraciju  upravnika stambene zajednice/, promene u Registru,  podnosi se na propisanom obrascu zahteva  na šalteru „PRIJEM PODNESAKA“, dok se zahtev za uvođenje prinudne uprave u stambenu zajednicu kao i zahtev za iseljenje bespravno useljenog lica u stan  ili zajedničke prostorije u okviru stambene ili stambeno-poslovne zgrade podnosi u slobodnoj formi.

Stranka je obavezna da odgovarajući iznos opštinske administrativne takse uplati na račun br. 840-742251843-73 poziv na broj 41-019, u skladu sa Odlukom o lokalnim administrativnim taksama, a republičke administrativne takse na račun broj:
840-742221843-57 poziv na broj 41-019 u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Primena taksi od  01.01.2021.godine 

   VRSTA PODNESKA   Republička taksa Lokalna taksa
1 ZAHTEV, MOLBA, PRIJAVA i dr. tar.br.1 320,00 320,00
2 REŠENjE      tar.broj  9 550,00 550,00
3 UVERENjE     tar.broj  1 i 11 640,00 640,00
4 ŽALBA          tar.broj 6 480,00 480,00
5 ZA PREPIS AKTA, SPISA, polutabak   420,00
6 ZA RAZGLEDANjE SPISA, za započeti sat   370,00

 

Iznosi administrativnih taksi za 2021. godinu.