SLUŽBA KATASTRA NEPOKRETNOSTI- PISARNICA

Uslužni centar-Ustanička 53, (ulaz sa desne strane)

Radno vreme od 8:00 do 15:00 časova
Telefon: 011/ 63 55 600
E-pošta: info.centar@rgz.gov.rs

Usluge katastra nepokretnosti