UVID U BIRAČKI SPISAK

Obaveštenje biračima

Odeljenje za opštu upravu
Odsek za kadrovska pitanja, normativno-pravne poslove i opštu upravu
Birački spiskovi

Ustanička 53,
Prizemlje, kancelarija br. 37,
Telefon za informacije: 011/245-8890

Rešenje o upisu/izmenama ličnih podataka građana vrši se lično, svakog radnog dana u vremenu od 08 do 16 časova.

Potrebna dokumenta: 
– Važeća lična karta

Obaveštenje za građane o predstojećim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina 2022. godine