УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Одељење за општу управу
Oдсек за општу управу
Бирачки спискови

Решење о упису/изменама личних података грађана врши се лично, сваког радног дана у времену од 08 до 16 часова у соби 37, у приземљу зграде.
Телефон за информације: 011/245-8890

Потребна документа: 
– Важећа лична карта

Увид (провера) бирачког списка после расписивања избора може се извршити и преко Интернет стране: http://www.mpravde.gov.rs/