UVID U BIRAČKI SPISAK

Odeljenje za opštu upravu
Odsek za opštu upravu
Birački spiskovi

Rešenje o upisu/izmenama ličnih podataka građana vrši se lično, svakog radnog dana u vremenu od 08 do 16 časova.
Telefon za informacije: 011/245-8890

Potrebna dokumenta: 
– Važeća lična karta