RAZNA OBAVEŠTENjA

10.9.2020. VEĆE GO VOŽDOVAC DONELO JE REŠENjE o izmeni stava 2 Rešenja Veća gradske opštine Voždovac I br.117-1/18 od 24.7.2018. godine i 2.9.2019. godine 

19.06.2020. – OBAVEŠTENjE ZA PRIVREDNIKE
Obaveštavamo vas da su od 6.12.2019. godine umanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine.
Taksa za elektronsku prijavu za priznanje patenta i malog patenta umanjena je za 50%, dok je taksa za elektronsku prijavu za priznanje industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije umanjena za 25%.
Poštovani sugrađani, iskoristite ovu pogodnost, podnesite elektronsku prijavu i uštedite novac.
Dodatne informacije o podnošenju elektronskih prijava Zavodu za intelektualnu svojinu možete da vidite na zvaničnom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu.


18.09.2019. – Potrebna dokumentacija za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva
radi ostvarivanja prava na učeničke i studentske stipendije i kredite.

05.06.2019. – OBAVEŠTENjE O UKIDANjU PEČATA
Stupanjem na snagu izmene Zakona o privrednim društvima ukida se korišćenje pečata za privredne subjekte. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), obezbedila je kontakt formu gde svi pravni subjekti mogu da prijave institucije koje im traže pečat. 

08.11.2018.Rešenje o maksimalno dozvoljenom iznosu po programu za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta GO Voždovac za 2018. godinu za poseban program u oblasti sporta

06.11.2018. – OBAVEŠTENjE O POSLOVIMA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
Obaveštavamo sve građane Voždovca da se počev od 6. novembra 2018. godine zahtevi za Građevinsku inspekciju podnose u Gradskom sekretarijatu za inspekcijske poslove, ulica 27. marta 43-45, s obzirom da su opštinskim upravama prestale nadležnosti za obavljanje ovih poslova.

24.08.2018. UPRAVA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC OBAVEŠTAVA GRAĐANE
DA DO ZAKLjUČENjA POSEBNOG  BIRAČKOG SPISKA – 19.10.2018. GODINE  U 24,00, MOGU IZVRŠITI UVID U POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNIH MANjINA.

01.08.2018. VEĆE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC JE DONELO REŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC.
Žalbena komisija ima 3 (tri) člana i to:
– Marina Milošević, diplomirani pravnik, predsednik Komisije,
– Biljana Đorđević, diplomirani pravnik, član,
– Branka Tirnanić, diplomirani inženjer, član.

06.07.2018. –  Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, broj 6/96) 

15.12.2017. – Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Idejnog projekta teretne obilazne pruge Beli potok – Vinča – Pančevo sa drumsko železničkim mostom preko Dunava kod Vinče.
Zainteresovana javnost takođe može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u GO Voždovac, kancelarija  93, u periodu od 10.30 do 12.30 časova.

23.08.2017. – Radovi u Ulici vojvode Toze do 23. oktobra
Zbog radova koje izvodi G.P. „INVEST GRADNjA“ d.o.o. u Ulici vojvode Toze saobraćaj će biti zatvoren od Ustaničke do Strumičke ulice, po fazama:
– Faza 1: Zatvaranje saobraćaja u Ulici vojvode Toze od Ulice Ustaničke do ulaza – izlaza u „Voždovački centar – Šumice“, u periodu od 22.08.2017. do 22.09.2017.godine.
– Faza 2: Zatvaranje saobraćaja u Ulici vojvode Toze od ulaza – izlaza u „Voždovački centar – Šumice“ do Ulice Strumičke, u periodu od 23.09.2017. do 23.10.2017. godine.


14.07.2017. – Izmene na autobuskim linijama 406 i 406L

Od srede 12.07.2017. godine izvršena je promena dela trasa linija broj 406 i 406L, od raskrsnice Ulice patrijarha Germana sa Ul. Vase Čarapića u Belom Potoku.
Na inicijativu GO Voždovac, u funkciji kvalitetnije veze građana Belog potoka sa drugim delovima matične opštine, kao i veze građana Ul. Jaroslava Černog sa potezom duž Bulevara JNA, Bulevara oslobođenja i naseljem Banjica, biće izvršena promena dela trasa linija broj 406 i 406L.
U novom režimu, trasa linije JLPP-a broj 406 je: VOŽDOVAC – Bebelova – Baštovanska – Paunova – Bulevar oslobođenja – Bulevar JNA – Bulevar Patrijarha Germana – Jaroslava Černog – INSTITUT „JAROSLAV ČERNI“.
Trasa linije JLPP-a broj 406L je: VOŽDOVAC – Vojvode Stepe – Zemljoradnička – Bulevar Patrijarha Germana – Vase Čarapića – Saveza boraca – BELI POTOK /ŽELEZNIČKA STANICA/.

15.06.2017. – Izmena saobraćaja u ulicama Nade Naumović i Mirče Aceva
Saobraćaj u ulicama Nade Naumović i Mirče Aceva biće izmenjen i zatvoren po fazama zbog proširenja toplovodne mreže i priključivanja objekata na toplovod, najavljeno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

13.06.2017. – Izmene režima saobraćaja tokom ozvođenja radova na putu za                                 Avalu
JKP „Beograd put” izvodiće radove na redovnom održavanju, pri čemu će doći do posebne organizacije saobraćaja na putu za Avalu na delu od državnog puta II-A br. 149 do Avalskog tornja u Beogradu.

09.03.2016. – Prijava deponija i napuštenih vozila
Za prijave deponija i sve informacije građani se mogu obratiti “Beokom servisu” na telefone 0800-11-00-11 za pozive iz fiksne mreže Telekoma ili 011/3090-007 za ostale fiksne telefonske mreže i mobilne operatere.

23.02.2016.
Produžetak linije 25P

25.01.2016. – Prekid isporuke toplotne energije i potrošne tople vode potrošačima iz naselja Braće Jerković, usled sanacije kvara toplovoda

11.01.2016. – OBAVEŠTENjE U VEZI RADNIH KNjIŽICA… (Izvod iz Zakona o radu)