+100%-

2024.

Izmene rešenja o usvajanju zahteva za dodelu državne pomoći radi uklanjanja štete nastale tokom elementarne nepogode u julu 2023. godine. (objavljeno dana 19. januara 2024. godine)
III -br. 465-85/2023
III -br. 465-53/2023
III -br. 465-43/2023
III -br. 465-42/2023
III -br. 465-41/2023
III -br. 465-23/2023
III -br. 465-27/2023
III -br. 465-32/2023
III -br. 465-33/2023
III -br. 465-34/2023
III -br. 465-35/2023
III -br. 465-38/2023

2023.

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-51/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-62/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-26/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-96/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-60/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-42/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-43/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-63/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-90/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE iii br. 465- 81/2023

12.12.2023. REŠENjE O USVAJANjU ZAHTEVA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANjANjA ŠTETE NASTALE TOKOM ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE III br. 465-28/2023

Arhiva

10.9.2020. VEĆE GO VOŽDOVAC DONELO JE REŠENjE o izmeni stava 2 Rešenja Veća gradske opštine Voždovac I br.117-1/18 od 24.7.2018. godine i 2.9.2019. godine 

19.06.2020. – OBAVEŠTENjE ZA PRIVREDNIKE
Obaveštavamo vas da su od 6.12.2019. godine umanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine.
Taksa za elektronsku prijavu za priznanje patenta i malog patenta umanjena je za 50%, dok je taksa za elektronsku prijavu za priznanje industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije umanjena za 25%.
Poštovani sugrađani, iskoristite ovu pogodnost, podnesite elektronsku prijavu i uštedite novac.
Dodatne informacije o podnošenju elektronskih prijava Zavodu za intelektualnu svojinu možete da vidite na zvaničnom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu.


18.09.2019. – Potrebna dokumentacija za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva
radi ostvarivanja prava na učeničke i studentske stipendije i kredite.

05.06.2019. – OBAVEŠTENjE O UKIDANjU PEČATA
Stupanjem na snagu izmene Zakona o privrednim društvima ukida se korišćenje pečata za privredne subjekte. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), obezbedila je kontakt formu gde svi pravni subjekti mogu da prijave institucije koje im traže pečat. 

08.11.2018.Rešenje o maksimalno dozvoljenom iznosu po programu za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta GO Voždovac za 2018. godinu za poseban program u oblasti sporta

06.11.2018. – OBAVEŠTENjE O POSLOVIMA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
Obaveštavamo sve građane Voždovca da se počev od 6. novembra 2018. godine zahtevi za Građevinsku inspekciju podnose u Gradskom sekretarijatu za inspekcijske poslove, ulica 27. marta 43-45, s obzirom da su opštinskim upravama prestale nadležnosti za obavljanje ovih poslova.

24.08.2018. UPRAVA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC OBAVEŠTAVA GRAĐANE
DA DO ZAKLjUČENjA POSEBNOG  BIRAČKOG SPISKA – 19.10.2018. GODINE  U 24,00, MOGU IZVRŠITI UVID U POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNIH MANjINA.

01.08.2018. VEĆE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC JE DONELO REŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC.
Žalbena komisija ima 3 (tri) člana i to:
– Marina Milošević, diplomirani pravnik, predsednik Komisije,
– Biljana Đorđević, diplomirani pravnik, član,
– Branka Tirnanić, diplomirani inženjer, član.

06.07.2018. –  Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, broj 6/96) 

11.01.2016. – OBAVEŠTENjE U VEZI RADNIH KNjIŽICA… (Izvod iz Zakona o radu)