+100%-

2024.

Измене решења о усвајању захтева за доделу државне помоћи ради уклањања штете настале током елементарне непогоде у јулу 2023. године. (објављено дана 19. јануара 2024. године)
III -br. 465-85/2023
III -br. 465-53/2023
III -br. 465-43/2023
III -br. 465-42/2023
III -br. 465-41/2023
III -br. 465-23/2023
III -br. 465-27/2023
III -br. 465-32/2023
III -br. 465-33/2023
III -br. 465-34/2023
III -br. 465-35/2023
III -br. 465-38/2023

2023.

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-51/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-62/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-26/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-96/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-60/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-42/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-43/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-63/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-90/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ iii br. 465- 81/2023

12.12.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ III br. 465-28/2023

Архива

10.9.2020. ВЕЋЕ ГО ВОЖДОВАЦ ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о измени става 2 Решења Већа градске општине Вождовац I бр.117-1/18 од 24.7.2018. године и 2.9.2019. године 

19.06.2020. – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ
Обавештавамо вас да су од 6.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.
Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.
Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.
Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину.


18.09.2019. – Потребна документација за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства
ради остваривања права на ученичке и студентске стипендије и кредите.

05.06.2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ПЕЧАТА
Ступањем на снагу измене Закона о привредним друштвима укида се коришћење печата за привредне субјекте. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД), обезбедила је контакт форму где сви правни субјекти могу да пријаве институције које им траже печат. 

08.11.2018.Решење о максимално дозвољеном износу по програму за финансирање и суфинансирање из буџета ГО Вождовац за 2018. годину за посебан програм у области спорта

06.11.2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЛОВИМА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Обавештавамо све грађане Вождовца да се почев од 6. новембра 2018. године захтеви за Грађевинску инспекцију подносе у Градском секретаријату за инспекцијске послове, улица 27. марта 43-45, с обзиром да су општинским управама престале надлежности за обављање ових послова.

24.08.2018. УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ
ДА ДО ЗАКЉУЧЕЊА ПОСЕБНОГ  БИРАЧКОГ СПИСКА – 19.10.2018. ГОДИНЕ  У 24,00, МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНA.

01.08.2018. ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЈЕ ДОНЕЛО РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ.
Жалбена комисија има 3 (три) члана и то:
– Марина Милошевић, дипломирани правник, председник Комисије,
– Биљана Ђорђевић, дипломирани правник, члан,
– Бранка Тирнанић, дипломирани инжењер, члан.

06.07.2018. –  Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 6/96) 

11.01.2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ РАДНИХ КЊИЖИЦА… (Извод из Закона о раду)