ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Dom zdravlja „Voždovac“ jedan je od prvih na području Beograda i datira još iz 1944. godine. Pored centralnog objekta u Ustaničkoj ulici ima 17 samostalnih ogranaka, zdravstvenih stanica i ambulanti kao i dve ambulante medicine rada i osam stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama. Nastavna je baza Medicinskog, Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu i Visoke zdravstveno – sanitarne škole strukovnih studija „Visan“ kao i referentna ustanova opšte medicine za domove zdravlja u Srbiji.

U Domu radi 159 lekara (104 specijalista) i 33 stomatologa (17 specijalista). Među zaposlenima je 18 primarijusa, jedan magistar i pet doktora medicinskih nauka.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) dodelila je Sertifikat o akreditaciji Domu zdravlja “Voždovac” na period od sedam godina (od januara 2015. do januara 2022. godine), što je ujedno i najduži period na koji zdravstvena ustanova može biti akreditovana.

Posle 60 godina čekanja oko osam hiljada stanovnika naselja Kumodraž 1 dobilo je 2014. godine ambulantu, zalaganjem i finansiranjem Gradske opštine Voždovac. Naredne godine je i u naselju Kumodraž 2 otvorena nova ambulanta koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu građanima ovog naselja. Zbog potrebe stanovnika Jajinaca izgrađen je, 2016. godine, još jedan zdravstveni centar za 50 hiljada stanovnika podavalskih naselja, a u Prnjavoru  je 2017. godine novi savremeni objekat zamenio ruševnu kuću u kojoj se do tada nalazila ambulanta. I pacijenti u naselju Stepa Stepanović dobili su novu zdravstvenu stanicu, a posle 40 godina rekonstruisana je i ambulanta u Ulici vojvode Stepe 226. Renovirane su prostorije Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku, Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kao i Odeljenja za internu medicinu u centralnom objektu Doma zdravlja u Ustaničkoj 16. Takođe, izvršena je rekonstrukcija ravnog krova, fasade i zamena stolarije u Ogranku „Šumice“ u Ustaničkoj 125a, te je urađen projekat za sanaciju mokrih čvorova i rekonstrukciju prilaza tom objektu.

Dom zdravlja „Voždovac“ aktivno radi na prevenciji bolesti i bolesti zavisnosti  organizujući tribine, savetovanja, predavanja i besplatne preglede.

Vršilac dužnosti direkora Doma zdravlja “Voždovac”
spec. dr Nevenka Veličković

Adresa:
Ustanička 16
11 000 Beograd
Elektronska pošta: office@dzvozdovac.rs
Telefon: 011 30 80 500 – centrala, 011 30 80 520 – informacije
Faks: 011 24 43 594
http://www.dzvozdovac.rs