ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZA ZDRAVO TELO I ZDRAV DUH

O zdravstvenoj zaštiti stanovništva po veličini četvrte  beogradske opštine, brine Dom zdravlja „Voždovac“ koji, pored centralnog objekta u Ustaničkoj ulici, ima 17 samostalnih ogranaka, zdravstvenih stanica i ambulanti raspoređenih u svim delovima opštine. U sastavu Doma je i jedna ambulanta medicine rada i osam stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama. U Domu radi 149 lekar a od toga su 108 specijalisti. Tome treba dodati i 32 lekara stomatologa među kojima je 18 specijalista.

Voždovački dom zdravlja, čiji su temelji postavljeni 1944. godine, jedan je od prvih domova zdravlja na području Beograda. Danas je nastavna baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta i referentna ustanova opšte medicine za domove zdravlja u Srbiji.

Opština Voždovac je iz sopstvenih sredstava  finansirala otvaranje dve ambulante u naselju Kumodraž 1 i Kumodraž 2. Nova ambulanta u naselju Kumodraž 1, otvorena novembra 2014. godine,  omogućava brzo i efikasno korišćenje usluga primarne zdravstvene zaštite na koju je oko osam hiljada stanovnika  ovog naselja čekalo punih 60 godina.

Na zadovoljstvo brojnih starijih  stanovnika naselja Kumodraž 2, posle skoro pet godina od zatvaranja stare neuslovne zgrade, otvorena je 18. maja 2015. nova ambulanta.

Izgradnjom savremenog zdravstvenog centra 2016. godine u Jajincima, poboljšali smo uslove lečenja  za 50 hiljada stanovnika podavalskih naselja.

U Prnjavoru je za 1500 stanovnika, umesto stare neuslovne zgrade izgrađen novi savremeni objekat na 70 metara kvadratnih.

Za 13 hiljada pacijenata izgradili smo novu zdravstvenu stanicu u naselju Stepa Stepanović, a posle 40 godina  rekonstruisana  je i ambulanta u Ulici vojvode Stepe 226.

Namera je Opštine da svim građanima obezbedi iste uslove za život pa će se posebna pažnja usmeriti ka podavalskom delu, a posebno kada je reč o zdravstvenoj zaštiti.

Vršilac dužnosti direkora Doma zdravlja “Voždovac”
spec. dr Nevenka Veličković

Adresa:
Ustanička 16
11 000 Beograd
Elektronska pošta: office@dzvozdovac.rs
Telefon: 011 30 80 500 – centrala, 011 30 80 520 – informacije
Faks: 011 24 43 594
http://www.dzvozdovac.rs