ZA ZDRAVO TELO I ZDRAV DUH

ZA ZDRAVO TELO I ZDRAV DUH

O zdravstvenoj zaštiti stanovništva po veličini četvrte  beogradske opštine, brine Dom zdravlja „Voždovac“ koji, pored centralnog objekta u Ustaničkoj ulici, ima 16 samostalnih ogranaka, zdravstvenih stanica i ambulanti raspoređenih u svim delovima opštine. U sastavu Doma je i jedna ambulanta medicine rada i osam stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama. U Domu radi 151 lekar a od toga su 109 specijalisti. Tome treba dodati i 32 lekara stomatologa među kojima je 18 specijalista.

Voždovački dom zdravlja, čiji su temelji postavljeni 1944. godine, jedan je od prvih domova zdravlja na području Beograda. Danas je nastavna baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta i referentna ustanova opšte medicine za domove zdravlja u Srbiji.

Opština Voždovac je iz sopstvenih sredstava   finansirala otvaranje dve ambulante u naselju Kumodraž 1 i Kumodraž 2. Nova ambulanta u naselju Kumodraž 1, otvorena novembra 2014. godine,  omogućava brzo i efikasno korišćenje usluga primarne zdravstvene zaštite na koju je oko osam hiljada stanovnika  ovog naselja čekalo punih 60 godina.

Na zadovoljstvo brojnih starijih  stanovnika naselja Kumodraž 2, posle skoro pet godina od zatvaranja stare neuslovne zgrade, otvorena je 18. maja 2015. nova ambulanta. Namera je Opštine da svim građanima obezbedi iste uslove za život pa će se posebna pažnja usmeriti ka podavalskom delu, a posebno kada je reč o zdravstvenoj zaštiti.

U toku je izgradnja regionalnog zdravstvenog centra za podavalska naselja koji će se nalaziti u Jajincima, te žitelji podavalskih sela neće morati za osnovne zdravstvene potrebe da dolaze u Dom zdravlja na Voždovcu.