INSPEKCIJSKI NADZOR ODLUKE

ODELjENjE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU
RUKOVODILAC ODELjENjA
NENAD MITROVIĆ
Sprat II, kancelarija br.109
tel: 011/244-1601

Prijavite problem komunalnoj inspekciji na: komunalnainspekcija@vozdovac.rs

Možete izvršiti prijavu putem kontakt forme.

Komunalna inspekcija

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Naslov prijave

Opis prijave

INSPEKCIJSKI NADZOR

Preuzmite izveštaj o radu za 2022. godinu.

Komunalna inspekcija gradske opštine vrši u prvom stepenu inspekcijski nadzor (Plan inspekcijskog nadzora za 2023. godinu) nad sprovođenjem propisa koji se odnose na sledeće odluke:

 1. Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Držanje domaćih životinja
  – Kontrolna lista br. 2 – Držanje kućnih ljubimaca
  – Kontrolna lista br. 3 – Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca izvođenje
 2. Odluka o komunalnom redu
  – Kontrolna lista br. 1  – Površine oko zgrade i ograde
  – Kontrolna lista br. 2 – Spoljni delovi zgrade
  – Kontrolna lista br. 3 – Površine javne namene, pobršine u javnom korišćenju i dr. površine
  – Kontrolna lista br. 4 – Kontrola vršenja prodaje i obavljanja delatnosti
  – Kontrolna lista br. 5 – Kontrola zabrane kretanja zaustavljanja,parkiranja,ostavljanja vozila-drugih stvari na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju
  – Kontrolna lista br. 8 – Kontrola uklanjanja snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju i ledenica sa isturenih delova zgrada
  – Kontrolna lista br. 9  -Kontrola postavljanja objekata i uređaja i izvođenje kulturnog ili artističkog programa na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju
 3. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
  – Kontrolna lista br. 1 – Kućni red u stambenim zgradama
 4. Odluka o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Oglašavanje – oglašavanje na otvorenom prostoru
  – Kontrolna lista br. 2 – Oglašavanje zabranjene radnje
 5. Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 11 – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda septičke jame korisnik
  – Kontrolna lista br. 12 – Za područja gde nije izgrađena gradska, odnosno lokalna kanalizacija- preduzeća
  – Kontrolna lista br. 14 – Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda
 6. Odluka o održavanju čistoće
  – Kontrolna lista br. 2 – Održavanje čistoće kućno smeće za preduzeće; preduzetnika
  – Kontrolna lista br. 3 – Održavanje čistoće čišćenje i pranje javnih površina za preduzeće; preduzetnika
  – Kontrolna lista br. 4 – Održavanje čistoće kućno smeće obaveze korisnika
  – Kontrolna lista br. 5 – Održavanje čistoće čišćenje javnih površina obaveze korisnika
  – Kontrolna lista br. 6 – Održavanje čistoće zaštita čistoće na javnim površinama
 7. Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Balon hale sportske namene
 8. Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Bašta ugostiteljskog objekta
 9. Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Privremeni objekti
 10. Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Tezge i drugi pokretni privremeni objekti
 11. Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Radno vreme zanatstva i trgovine
 12. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Beograda
  – Kontrolna lista br. 1 – Radno vreme ugostiteljskih objekata
 13. Javna parkirališta
  – Kontrolna lista br. 2 – Javna parkirališta – korišćenje parkirališta