ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОДЛУКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
НЕНАД МИТРОВИЋ
Спрат II, канцеларија бр.109
тел: 011/244-1601

Пријавите проблем комуналној инспекцији на: komunalnainspekcija@vozdovac.rs

Можете извршити пријаву путем контакт форме.

Комунална инспекција

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Наслов пријаве

Опис пријаве

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Преузмите извештај о раду за 2022. годину.

Комунална инспекција градске општине врши у првом степену инспекцијски надзор (План инспекцијског надзора за 2023. годину) над спровођењем прописа који се односе на следеће одлуке:

 1. Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Држање домаћих животиња
  – Контролна листа бр. 2 – Држање кућних љубимаца
  – Контролна листа бр. 3 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца извођење
 2. Одлука о комуналном реду
  – Контролна листа бр. 1  – Површине око зграде и ограде
  – Контролна листа бр. 2 – Спољни делови зграде
  – Контролна листа бр. 3 – Површине јавне намене, побршине у јавном коришћењу и др. површине
  – Контролна листа бр. 4 – Контрола вршења продаје и обављања делатности
  – Контролна листа бр. 5 – Контрола забране кретања заустављања,паркирања,остављања возила-других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
  – Контролна листа бр. 8 – Контрола уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и леденица са истурених делова зграда
  – Контролна листа бр. 9  -Контрола постављања објеката и уређаја и извођење културног или артистичког програма на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 3. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
  – Контролна листа бр. 1 – Кућни ред у стамбеним зградама
 4. Одлука о оглашавању на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Оглашавање – оглашавање на отвореном простору
  – Контролна листа бр. 2 – Оглашавање забрањене радње
 5. Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 11 – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода септичке јаме корисник
  – Контролна листа бр. 12 – За пoдручја где није изграђена градска, oднoснo лoкална канализација- предузећа
  – Контролна листа бр. 14 – Одлука o oдвoђењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда
 6. Одлука о одржавању чистоће
  – Контролна листа бр. 2 – Одржавање чистоће кућно смеће за предузеће; предузетника
  – Контролна листа бр. 3 – Одржавање чистоће чишћење и прање јавних површина за предузеће; предузетника
  – Контролна листа бр. 4 – Одржавање чистоће кућно смеће обавезе корисника
  – Контролна листа бр. 5 – Одржавање чистоће чишћење јавних површина обавезе корисника
  – Контролна листа бр. 6 – Одржавање чистоће заштита чистоће на јавним површинама
 7. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Балон хале спортске намене
 8. Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Башта угоститељског објекта
 9. Одлука о постављању привремених објеката на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Привремени објекти
 10. Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Тезге и други покретни привремени објекти
 11. Одлука о радном времену занатства и трговине на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Радно време занатства и трговине
 12. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији Града Београда
  – Контролна листа бр. 1 – Радно време угоститељских објеката
 13. Јавна паркиралишта
  – Контролна листа бр. 2 – Јавна паркиралишта – коришћење паркиралишта