Inicijalna anketa – Ka Beogradu 2041

Poštovane građanke i građani,

Cilj ove ankete je motivisanje grupa i udruženja građana, civilnih organizacija, privatnog sektora i akademskih institucija da kroz izražavanje mišljenja, potreba i konstruktivnih predloga, doprinesu formiranju jasnije slike društvenih potreba i snaga za realno i inovativno kreiranje puta ka budućem gradu po meri svih Beograđana. Namera nam je da pre formalne procedure Ranog javnog uvida u GUPBG 2041, kada se uobičajeno upoznajemo sa ekspertskim izveštajima, inspirišemo Beograđane da aktivno doprinesu prvim  promišljanjima o budućnosti svoga grada. Rezultati ove inicijalne ankete biće sastavni deo izveštaja o Ranom javnom uvidu i pomoći će nam u osmišljavanju dalje komunikacije i saradnje po ključnim razvojnim pitanjima.

Anketa je anonimna. Rezultati ove ankete, uključujući i opšti deo biće javno publikovani bez otkrivanja identiteta ispitanika uz potpuno poštovanje Zakona o zaštiti ličnih podataka građana. 

Anketu možete popuniti na linku ispod.