Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o rizicima u saobraćaju na teritoriji grada Beograda

Poštovani sugrađani,

U toku je izrada saobraćajne studije Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o rizicima u saobraćaju po metodologiji EU (ESRA) koju u ime Sekretarijata za saobraćaj sprovodi preduzeće Model 5 – Beograd.

Studijom je planirano istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o bezbednosti  saobraćaja za 2022. godinu za grad Beograd, sa ciljem dobijanja podataka na osnovu kojih će se kvalitetnije usmeravati buduće preventivne aktivnosti ka različitim kategorijama učesnika u saobraćaju (vozačima, motociklistima i nemotorizovanim učesnicima u saobraćaju).   

U sklopu ove studije sprovode se ankete namenjene učesnicima u saobraćaju.

Popunjavanje anketnog obrasca  neće Vam oduzeti previše vremena, a Vaše mišljene će nam mnogo značiti i dati doprinos izradi kvalitetne Studije čiji je cilj veća bezbednost učesnika u saobraćaju.

Link: https://forms.gle/TeyRsXH3Mqjn5Pck6