VODIČ ZA GRAĐANE

Gradska opština Voždovac
Ustanička 53, 11107 Beograd
tel: 244-1071, 244-7295, 244-7795
i mobilni telefoni: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 i 063/103-3012
e-mail: opstina@vozdovac.rs

Radno vreme Gradske opštine Voždovac:
Radnim danom od 8 do 16 časova.

USLUŽNI CENTAR
Radno vreme: svakog radnog dana od 8 do 16 časova
– šalter pisarnice Opštine
– šalter Pošte Srbije
– šalter matične službe za izdavanje izvoda od 8 do 14 časova

USLUŽNI CENTAR BELI POTOK (Dolska ulica – kod ambulante)
Tel. 3908-451, 3908-452 i 3908-450
Radno vreme: svakog radnog dana od 8 do 16 časova
– šalter pisarnice Opštine
– Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda – Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Voždovca

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Prizemlje, soba br. 40
tel. 2441071/lok.140

Odsek za kadrovska pitanja i normativno pravne poslove
Odsek za poslove pisarnice
Odsek za poslove arhive
Odsek za opštu upravu

Odsek za mesne zajednice
Odsek za vanredne situacije, poslove odbrane, civilne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu i protiv požarnu zaštitu

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MAJA PETKOVIĆ
Prizemlje, sobe br.47
tel: 244-1071/lok. 147

ODELjENjE ZA KOMUNALNO-GRAĐEVINSKE, STAMBENE POSLOVE I POSLOVE OZAKONjENjA
RUKOVODILAC ODELjENjA
NADA SIMIĆ
Prizemlje, soba br.19
tel: 2458-258

Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru
Odsek za komunalne poslove
Odsek za stambene poslove
Odsek za poslove ozakonjenja

ODELjENjE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU
RUKOVODILAC ODELjENjA
NENAD MITROVIĆ
Sprat II, soba br.109
tel: 244-1601

Komunalni inspektorat
Odsek za upravno-pravne poslove
Odsek za sprovođenje izvršenja

ODELjENjE ZA FINANSIJE, PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I PLANIRANjE
RUKOVODILAC ODELjENjA
JELISAVKA ĐURAŠINOVIĆ
Sprat I, soba br. 55
tel. 244-10-71/lokal 155

Odsek za budžet i investicije
Odsek za javne nabavke
Odsek za trezor
Odsek za društvene delatnosti i privredu
Interresorna komisija 
Odsek za boračko-invalidsku zaštitu
Odsek za praćenje i sprovođenje programa, projekata i konkursa
Odsek za praćenje indirektnih i drugih korisnika
Odsek za investicije, planiranje i razvoj

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I INFORMACIONU TEHNOLOGIJU
RUKOVODILAC ODELjENjA
SLAVICA SANTRAČ
Sprat I, soba br.60
tel: 244-1071
lokal: 160

Odsek za skupštinske poslove
Odsek za informacionu tehnologiju
Odsek za pravnu pomoć
Soba 86
tel. 2444-112
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8:30 do 12:30 časova

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsek za opšte tehničke i zajedničke poslove
Odsek za vozačke poslove

SLUŽBA ZA INFORMISANjE I PROTOKOL
RUKOVODILAC ODELjENjA
BOJANA ANTONIJEVIĆ
Sprat II
tel: 244-9729

Odsek za informisanje
Odsek za poslove protokola

GRADSKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA
– Odeljenje Voždovac (porez na imovinu fizičkih lica)
Ustanička 53 – ulaz sa leve strane zgrade
Tel. 244-3192, 2441-071 lokal 102 i 103, ujpvozdovac@beograd.gov.rs
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14 časova, sredom od 08 do 20 časova.

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA
– ODELjENjE za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izbornih prava – VOŽDOVAC
NAČELNIK ODELjENjA
DEJAN TODOROVIĆ
Soba 38
tel. 244-1071/lok.138
e-mail: maticari@vozdovac.rs

Matična služba – prizemlje zgrade:
sobe br. 44, 45 i 46 – prijem stranaka od 09 do 14 časova
tel. 244-7247

JKP “INFOSTAN”
Radno vreme: 7:30-15:30 radnim danima
Kontakt: 011/ 395-4427,  vozdovac@infostan.rs 
Adresa: Ustanička 53, kancelarije 26, 27 i 31(šalter)