VODIČ ZA GRAĐANE

Gradska opština Voždovac
Ustanička 53, 11107 Beograd
tel: 244-1071, 244-7295, 244-7795
i mobilni telefoni: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 i 063/103-3012
e-mail: opstina@vozdovac.rs

Radno vreme Gradske opštine Voždovac:
Radnim danom od 8 do 16 časova.

USLUŽNI CENTAR
Radno vreme: svakog radnog dana od 8 do 16 časova
– šalter pisarnice Opštine
– šalter matične službe za izdavanje izvoda
– šalter Pošte Srbije

USLUŽNI CENTAR BELI POTOK (Dolska ulica – kod ambulante)
Tel. 3908-451, 3908-452 i 3908-450
Radno vreme: svakog radnog dana od 8 do 16 časova
– šalter pisarnice Opštine
– Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda – Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Voždovca

Prijem kod predsednika opštine
tel. za zakazivanje: 244-0686

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
RUKOVODILAC ODELjENjA
MARINA MILOŠEVIĆ
Prizemlje, soba br. 40
tel. 2441071/lok.140

Odsek za opštu upravu
Odsek za poslove pisarnice
Odsek za poslove arhive
Odsek za mesne zajednice

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MAJA PETKOVIĆ
Prizemlje, sobe br.47
tel: 244-1071/lok. 147

Otkup stanova
Zakup zemljišta
Ostali poslovi iz imovinsko-pravne oblasti

ODELjENjE ZA KOMUNALNO GRAĐEVINSKE I STAMBENE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MILAN KAJGANIĆ
Prizemlje, soba br.19
tel: 2458-258

Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru
Odsek za komunalne poslove
Odsek za stambene poslove

Ostali poslovi u Odseku
– Prepisi akata (građevinskih dozvola i dr.)
– Izvod specifikacija stanova (stambenih zgrada) iz tehničke dokumentacije
– Rešenje o odobrenju i izvođenju radova za koje nije potrebna građevinska dozvola
(Po čl. 145, a u vezi čl.2. tač. 25 Zakona o planiranju i izgradnji br. 72/09 od 11.09.2009. gde su nabrojani svi objekti)
– Registracija skupštine stanara do žiro-računa

ODELjENjE ZA GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU
RUKOVODILAC
VLADAN ĐEŠNIĆ
Sprat II, soba br.92
tel: 244-5454
Odsek za upravno-pravne poslove
Odsek za sprovođenje izvršenja
Odsek za investicije

ODELjENjE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU
RUKOVODILAC ODELjENjA
NENAD MITROVIĆ
Sprat II, soba br.109
tel: 244-1601

Komunalna inspekcija
Odsek za upravno-pravne poslove

ODELjENjE ZA FINANSIJE, PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I PLANIRANjE
RUKOVODILAC ODELjENjA
VESNA JANKOVIĆ
Sprat I, soba br.55
tel: 244-9645

Odsek za budžet i investicije
Odsek za javne nabavke
Odsek za trezor
Odsek za društvene delatnosti
Interresorna komisija 
Odsek za boračko-invalidsku zaštitu

SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MAŠAN BULATOVIĆ
Sprat I, soba br.64
tel: 244-1071
lokal: 164

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
Sprat I, soba br.59
tel: 244-10-71
lokal: 259

Pravna pomoć
Soba 28
tel. 2444-112
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8:30 do 13:30 časova

SLUŽBA ZA INFORMISANjE I PROTOKOL
RUKOVODILAC ODELjENjA
BOJANA ANTONIJEVIĆ
Sprat II
tel: 244-9729, 2457-931


GRADSKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA

– Odeljenje Voždovac (porez na imovinu fizičkih lica)
Ustanička 53 – ulaz sa leve strane zgrade
Tel. 244-3192
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14 časova, sredom od 08 do 20 časova.

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA
– ODELjENjE za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izbornih prava – VOŽDOVAC
NAČELNIK ODELjENjA
DEJAN TODOROVIĆ
Soba 38
tel. 244-1071/lok.138
e-mail: maticari@vozdovac.rs

Matična služba – prizemlje zgrade:
sobe br. 44, 45 i 46 – prijem stranaka od 09 do 14 časova
tel. 244-7247