VODIČ KROZ OPŠTINU

Gradska opština Voždovac
Ustanička 53, 11107 Beograd
tel: 011/244-7420
e-mail: opstina@vozdovac.rs

Radno vreme Gradske opštine Voždovac:
Radnim danom od 8 do 16 časova.

USLUŽNI CENTAR
Radno vreme: svakog radnog dana od 8 do 16 časova
– šalter pisarnice Opštine
– šalter Pošte Srbije
– šalter matične službe za izdavanje izvoda od 8 do 14 časova

USLUŽNI CENTAR BELI POTOK (Dolska ulica – kod ambulante)
Tel. 011/3908-451, 3908-452 i 3908-450
Radno vreme: svakog radnog dana od 8 do 16 časova
– šalter pisarnice Opštine
– Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda – Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Voždovca

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
RUKOVODILAC ODELjENjA
SVETOZAR SAVIĆ
Prizemlje, kancelarija br. 42
tel: 011/244-3195

Odsek za poslove pisarnice
Odsek za poslove arhive
Odsek za kadrovska pitanja, normativno-pravne poslove i opštu upravu
Odsek za vanredne situacije, poslove odbrane, civilne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarnu zaštitu

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MAJA PETKOVIĆ
Prizemlje, kancelarija br.47
tel:011/244-4132

ODELjENjE ZA KOMUNALNO-GRAĐEVINSKE, STAMBENE POSLOVE I POSLOVE OZAKONjENjA
RUKOVODILAC ODELjENjA
NADA SIMIĆ
Prizemlje, kancelarija br.17
tel: 011/245-8258

Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru
Odsek za komunalne poslove
Odsek za stambene poslove
Odsek za poslove ozakonjenja

ODELjENjE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU
RUKOVODILAC ODELjENjA
NENAD MITROVIĆ
Sprat II, kancelarija br.109
tel: 011/244-5454

Komunalni inspektorat
Odsek za upravno-pravne poslove i sprovođenje izvršenja

ODELjENjE ZA BUDžET, INVESTICIJE, PRIVREDU I FINANSIJE
RUKOVODILAC ODELjENjA
JELISAVKA ĐURAŠINOVIĆ
Sprat I, kancelarija br. 55
tel: 011/244-9654

Odsek za budžet
Odsek za trezor
Odsek za praćenje direktnih i indirektnih korisnika, programe i projekte
Odsek za praćenje mesnih zajednica
Odsek za boračko-invalidsku zaštitu
Odsek za investicije i privredu

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, JAVNE NABAVKE I INFORMACIONU TEHNOLOGIJU
RUKOVODILAC ODELjENjA
ANĐELKO BAJIĆ
Sprat I, kancelarija br. 56
tel: 011/244-7579

Odsek za društvene delatnosti
– Interresorna komisija
Prizemlje, kancelarija br. 36, telefon: 011/ 244-3922
Odsek za javne nabavke
Odsek za informacionu tehnologiju

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I POSLOVE VEĆA
RUKOVODILAC ODELjENjA
SLAVICA SANTRAČ
Sprat I, kancelarija br.60
tel: 011/244-4985

Odsek za skupštinske poslove i poslove Veća
Odsek za pravnu pomoć
kancelarija 86, II sprat,tel. 011/244-5731
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8:30 do 12:30 časova

SLUŽBA ZA INFORMISANjE I PROTOKOL
RUKOVODILAC ODELjENjA
BOJANA ANTONIJEVIĆ
Sprat II
tel: 011/244-0020

Odsek za informisanje
Odsek za poslove protokola
Odsek za koordinaciju rada Veća sa građanima
————————————————————————————————

SEKERETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA
– Odeljenje Voždovac (porez na imovinu fizičkih lica)
Ustanička 53 – ulaz sa leve strane zgrade
Tel:011/244-3192
e-mail: ujpvozdovac@beograd.gov.rs
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14 časova, sredom od 08 do 18:30 časova.

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA
– ODELjENjE za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izbornih prava – VOŽDOVAC
NAČELNIK ODELjENjA
DEJAN TODOROVIĆ
Prizemlje, kancelarija br. 38
tel: 011/244-9729
e-mail: maticari@vozdovac.rs

Matična služba – prizemlje zgrade:
kancelarije br. 44, 45 i 46 – prijem stranaka od 09 do 14 časova
tel: 011/244-7247

JKP “INFOSTAN”
Radno vreme: 7:30-15:30 radnim danima
Kontakt: 011/ 395-4427,
e-mail: vozdovac@infostan.rs 
Adresa: Ustanička 53, kancelarije 26, 27 i 31(šalter)