VODIČ ZA GRAĐANE

Gradska opština Voždovac
Ustanička 53, tel: 244-1071, 244-7295, 244-7795
i mobilni telefoni: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 i 063/103-3012
e-mail: opstina@vozdovac.rs

Radno vreme Gradske opštine Voždovac:
Radnim danom – od 8 do 16 časova.

USLUŽNI CENTAR
Radno vreme:
– svakog radnog dana od 8 do 16 časova.
– subotom od 09 do 12 časova rade samo šalteri pisarnice i matičara.
– šalter pošte koja vrši sve uplate, od 08 do 16 časova, a subotom od 09 do 12 časova.

USLUŽNI CENTAR BELI POTOK (Avalska 56 – kod ambulante)
Tel. 3908-452 (3908-451 i 3908-450)
Radno vreme: svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova
– šalteri pisarnice i overe
– Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda – Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Voždovca

Prijem kod predsednika opštine
tel. za zakazivanje: 244-0179

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
RUKOVODILAC ODELjENjA
SVETOZAR SAVIĆ
Prizemlje, soba br. 40
tel. 2441071/lok.140

Odsek za opštu upravu
Odsek za poslove pisarnice
Odsek za poslove arhive
Odsek za mesne zajednice
Odsek za informatiku

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MAJA PETKOVIĆ
Prizemlje, sobe br.47
tel: 244-1071/lok. 147

Otkup stanova
Zakup zemljišta
Ostali poslovi iz imovinsko-pravne oblasti

ODELjENjE ZA GRAĐEVINSKO-KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MILAN KAJGANIĆ
Prizemlje, soba br.19
tel: 2458-258

ODSEK ZA GRAĐEVINSKO-KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
Građevinski poslovi
Komunalni poslovi
Stambeni poslovi
Ostali poslovi u Odseku

– Prepisi akata (građevinskih dozvola i dr.)
– Izvod specifikacija stanova (stambenih zgrada) iz tehničke dokumentacije
– Rešenje o odobrenju i izvođenju radova za koje nije potrebna građevinska dozvola
(Po čl. 145, a u vezi čl.2. tač. 25 Zakona o planiranju i izgradnji br. 72/09 od 11.09.2009. gde su nabrojani svi objekti)

Registracija skupštine stanara do žiro-računa

ODELjENjE ZA INVESTICIJE I PROJEKTE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MILjAN ŠIŠOVIĆ
Prizemlje, soba 25
tel: 244-1071/lok.125

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
TOMISLAV PERIĆ
Sprat II, soba br.92
tel: 244-5454

Građevinska inspekcija
Komunalna inspekcija
Odsek za upravno-pravne poslove
Odsek za sprovođenje izvršenja

ODELjENjE ZA FINANSIJE, PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I PLANIRANjE
RUKOVODILAC ODELjENjA
JELISAVKA ĐURAŠINOVIĆ
Sprat I, soba br.55
tel: 244-9645

Odsek za budžet i investicije
Odsek za javne nabavke
Odsek za trezor
Odsek za društvene delatnosti
Interresorna komisija 
Odsek za boračko-invalidsku zaštitu

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
RUKOVODILAC ODELjENjA
MIODRAG NIKOLIĆ
Sprat I, soba br.60
tel: 2434-985
lokal: 160

Pravna pomoć
Soba 24
tel. 244-1071/lok.124
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14 časova

SLUŽBA ZA INFORMISANjE, PROTOKOL I KABINET
RUKOVODILAC ODELjENjA
BOJANA ILIĆ
Sprat II
tel: 244-9729, 2457-931


GRADSKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA

– Odeljenje Voždovac (porez na imovinu fizičkih lica)
Ustanička 53 – ulaz sa leve strane zgrade
Tel. 244-3192
Rad sa strankama svakog radnog dana od 8 do 14 časova, sredom od 08 do 20 časova.

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA
– ODELjENjE za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izbornih prava – VOŽDOVAC
NAČELNIK ODELjENjA
DEJAN TODOROVIĆ
Soba 38
tel. 244-1071/lok.138

NAPOMENA: Služba matičara u Uslužnom centru radi svakog radnog dana od 07,30 do 16,30 časova, a subotom od 09 do 12 časova.