EKO PATROLA

Gradska opština Voždovac ima angažovanu “Ekološku patrolu” – EKO PATROLA. Eko patrola opštine Voždovac može da uredi određene površine koje nisu u programu održavanja javnih preduzeća, a uz koordinaciju sa gradskim javnim preduzećima, može da preuzme i deo njihovog posla, ako je takav zahtev u interesu građana Voždovca.

Na poziv građana Voždovca, radnici Eko patrole mogu da izađu na teren i pomognu pri:

1) Održavanju/uređenju površina javne namene (javne saobraćajne površine, javne zelene površine, površine oko objekata javne namene)
2) Održavanju/uređenju površina u javnom korišćenju (slobodne površine bloka, slobodne površine građevinskih parcela, otvoreni delovi zgrada namenjeni pešacima)

Radovi za koje je osposobljena Eko patrola su sledeći:

– grabuljanje/košenje trave i uklanjanje koševine
– obrezivanje/šišanje šiblja i žive ograde
– seča suvih grana do 8 cm debljine
– čišćenje travnjaka, staza i igrališta/peščanika
– čišćenje trotoara, prilaza zgradama i parkinga
– ručno čišćenje snega
– uklanjanje manjih deponija

Građani Voždovac mogu da se prijave Gradskoj opštini Voždovac za uređenje javnih površina, odnosno za izalazak na teren Eko patrole.

1) Telefonski:
Kontakt telefon: 244-7420
2) Putem e-mail-a:
e-mail: ekopatrola@vozdovac.rs

U tekstu mejla, ostavite vaše podatke i kontakt telefon i u kratkim crtama navedite problem i lokaciju gde je neophodan izlazak Eko patrole.