ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ

Градска општина Вождовац
Устаничка 53, 11107 Београд
тел: 244-1071, 244-7295, 244-7795
и мобилни телефони: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 и 063/103-3012
e-mail: opstina@vozdovac.rs

Радно време Градске општине Вождовац:
Радним даном од 8 до 16 часова.

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
Радно време: сваког радног дана од 8 до 16 часова
– шалтер писарнице Општине
– шалтер Поште Србије
– шалтер матичне службе за издавање извода од 8 до 14 часова

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР БЕЛИ ПОТОК (Долска улица – код амбуланте)
Тел. 3908-451, 3908-452 и 3908-450
Радно време: сваког радног дана од 8 до 16 часова
– шалтер писарнице Општине
– Секретаријат за управу Градске управе града Београда – Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Вождовца

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Приземље, соба бр. 40
тел. 2441071/лок.140

Одсек за кадровска питања и нормативно правне послове
Одсек за послове писарнице
Одсек за послове архиве
Одсек за општу управу

Одсек за месне заједнице
Одсек за ванредне ситуације, послове одбране, цивилне заштите, безбедности и здравља на раду и против пожарну заштиту

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
МАЈА ПЕТКОВИЋ
Приземље, собe бр.47
тел: 244-1071/лок. 147

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
МИЛАН КАЈГАНИЋ
Приземље, соба бр.19
тел: 2458-258

Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
Одсек за комуналне послове
Одсек за стамбене послове
Одсек за послове озакоњења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
НЕНАД МИТРОВИЋ
Спрат II, соба бр.109
тел: 244-1601

Комунални инспекторат
Одсек за управно-правне послове
Одсек за спровођење извршења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПЛАНИРАЊЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЈЕЛИСАВКА ЂУРАШИНОВИЋ
Спрат I, соба бр. 55
тел. 244-10-71/локал 155

Одсек за буџет и инвестиције
Одсек за јавне набавке
Одсек за трезор
Одсек за друштвене делатности и привреду
Интерресорна комисија 
Одсек за борачко-инвалидску заштиту
Одсек за праћење и спровођење програма, пројеката и конкурса
Одсек за праћење индиректних и других корисника
Одсек за инвестиције, планирање и развој

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМАЦИОНУ ТЕХНОЛОГИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
СЛАВИЦА САНТРАЧ
Спрат I, соба бр.60
тел: 244-1071
локал: 160

Одсек за скупштинске послове
Одсек за информациону технологију
Одсек за правну помоћ
Соба 86
тел. 2444-112
Рад са странкама сваког радног дана од 8:30 до 12:30 часова

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за опште техничке и заједничке послове
Одсек за возачке послове

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОТОКОЛ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
БОЈАНА АНТОНИЈЕВИЋ
Спрат II
тел: 244-9729

Одсек за информисање
Одсек за послове протокола

ГРАДСКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА
– Одељење Вождовац (порез на имовину физичких лица)
Устаничка 53 – улаз са леве стране зграде
Тел. 244-3192, 2441-071 локал 102 и 103, ujpvozdovac@beograd.gov.rs
Рад са странкама сваког радног дана од 8 до 14 часова, средом од 08 до 20 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
– ОДЕЉЕЊЕ за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборних права – ВОЖДОВАЦ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДЕЈАН ТОДОРОВИЋ
Соба 38
тел. 244-1071/лок.138
e-mail: maticari@vozdovac.rs

Матична служба – приземље зграде:
собе бр. 44, 45 и 46 – пријем странака од 09 до 14 часова
тел. 244-7247

ЈКП “ИНФОСТАН”
Радно време: 7:30-15:30 радним данима
Контакт: 011/ 395-4427,  vozdovac@infostan.rs 
Адреса: Устаничка 53, канцеларије 26, 27 и 31(шалтер)