ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ

Градска општина Вождовац
Устаничка 53, 11107 Београд
тел: 244-1071, 244-7295, 244-7795
и мобилни телефони: 064/8787-892, 064/8787-893, 063/103-3011 и 063/103-3012
e-mail: opstina@vozdovac.rs

Радно време Градске општине Вождовац:
Радним даном од 8 до 16 часова.

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
Радно време: сваког радног дана од 8 до 16 часова
– шалтер писарнице Општине
– шалтер матичне службе за издавање извода
– шалтер Поште Србије

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР БЕЛИ ПОТОК (Долска улица – код амбуланте)
Тел. 3908-451, 3908-452 и 3908-450
Радно време: сваког радног дана од 8 до 16 часова
– шалтер писарнице Општине
– Секретаријат за управу Градске управе града Београда – Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Вождовца

Пријем код председника општине
тел. за заказивање: 244-0686

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
МАРИНА МИЛОШЕВИЋ
Приземље, соба бр. 40
тел. 2441071/лок.140

Одсек за општу управу
Одсек за послове писарнице
Одсек за послове архиве
Одсек за месне заједнице

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
МАЈА ПЕТКОВИЋ
Приземље, собe бр.47
тел: 244-1071/лок. 147

Откуп станова
Закуп земљишта
Остали послови из имовинско-правне области

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
МИЛАН КАЈГАНИЋ
Приземље, соба бр.19
тел: 2458-258

Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
Одсек за комуналне послове
Одсек за стамбене послове

Остали послови у Одсеку
– Преписи аката (грађевинских дозвола и др.)
– Извод спецификација станова (стамбених зграда) из техничке документације
– Решење о одобрењу и извођењу радова за које није потребна грађевинска дозвола
(По чл. 145, а у вези чл.2. тач. 25 Закона о планирању и изградњи бр. 72/09 од 11.09.2009. где су набројани сви објекти)
– Регистрација скупштине станара до жиро-рачуна

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ
ВЛАДАН ЂЕШНИЋ
Спрат II, соба бр.92
тел: 244-5454
Одсек за управно-правне послове
Одсек за спровођење извршења
Одсек за инвестиције

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
НЕНАД МИТРОВИЋ
Спрат II, соба бр.109
тел: 244-1601

Комунална инспекција
Одсек за управно-правне послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПЛАНИРАЊЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ВЕСНА ЈАНКОВИЋ
Спрат I, соба бр.55
тел: 244-9645

Одсек за буџет и инвестиције
Одсек за јавне набавке
Одсек за трезор
Одсек за друштвене делатности
Интерресорна комисија 
Одсек за борачко-инвалидску заштиту

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
МАШАН БУЛАТОВИЋ
Спрат I, соба бр.64
тел: 244-1071
локал: 164

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Спрат I, соба бр.59
тел: 244-10-71
локал: 259

Правна помоћ
Соба 28
тел. 2444-112
Рад са странкама сваког радног дана од 8:30 до 13:30 часова

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОТОКОЛ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
БОЈАНА АНТОНИЈЕВИЋ
Спрат II
тел: 244-9729, 2457-931


ГРАДСКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА

– Одељење Вождовац (порез на имовину физичких лица)
Устаничка 53 – улаз са леве стране зграде
Тел. 244-3192
Рад са странкама сваког радног дана од 8 до 14 часова, средом од 08 до 20 часова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
– ОДЕЉЕЊЕ за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборних права – ВОЖДОВАЦ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДЕЈАН ТОДОРОВИЋ
Соба 38
тел. 244-1071/лок.138
e-mail: maticari@vozdovac.rs

Матична служба – приземље зграде:
собе бр. 44, 45 и 46 – пријем странака од 09 до 14 часова
тел. 244-7247