BRATIMLjENjE I SPORAZUMI O SARADNjI

INFORMACIJE O BRATIMLjENjU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC U PERIODU OD 1981. DO 2023. GODINE

Opština Voždovac, kao jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji uspostavlja i održava saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i zakonom. Odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države, donosi Skupština opštine Voždovac, uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Pored gradova i opština u Srbiji, Opština Voždovac neguje dobre prijateljske odnose i odnose saradnje sa brojnim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu i stalno proširuje mrežu saradnje u oblastima:

 • privrede,
 • ekonomije,
 • turizma,
 • komunalnih delatnosti,
 • umetnosti i kulture,
 • omladinskih politika,
 • učešća građana,
 • održivog razvoja,
 • lokalnih javnih usluga,
 • lokalnog ekonomskog razvoja,
 • socijalnog uključivanja.

 LIPLjAN – 1985. godine.

TETOVO – 1988. godine, doneta je Odluka o uspostavljanju trajne saradnje i usvajanju Povelje o bratskoj i prijateljskoj saradnji Opština Voždovac i Tetovo.

LIKSURI – 1996. godine, doneta je Odluka o bratimljenju Opštine Voždovac i Opština Liksuri. Cilj donošenja ove Odluke je unapređenje prijateljstva između naše dve opštine, srpskog i grčkog naroda, i objavljivanje drugima da ćemo sve uraditi na ostvarivanju saradnje u oblasti kulture, sporta, nauke, obrazovanja, socijalne politike i poslovne saradnje, kao i svih drugih kontakata.

STARO NAGORIČANE ( MAKEDONIJA) , 29.10.2012. godine, potpisan Memorandum o saradnji između Opštine Voždovaci i Opštine Staro Nagoričane koji će unaprediti dobre odnose i stvoriti povoljne uslove za različite oblike saradnje između ove dve opštine u sledećim oblastima: kulturi, privredi, turizmu, preduzetništvu, saradnji između malih i srednjih preduzeća, obrazovanju i nauci, upravi, sportu i drugim oblastima saradnje o kojima se mogu zajednički dogovoriti na osnovu ovog sporazuma.

Peć – 2013. godine.

Drežnica – (Hrvatska) u periodu od 2007. do 2013. godine bilo je više uzajamnih službenih putovanja.

DONjI ŽABAR (REPUBLIKA SRPSKA) u septembru 2013.godine urađene Povelje i Sporazumi za bratimljenje Opštine Donji Žabar i Opštine Voždovac.

KOSOVSKA MITROVICA – U novembru 2013. godine urađene Povelje i Sporazumi. Delegacija Opštine Voždovac je boravila u Kosovskoj Mitrovici u decembru 2013. i januaru 2014. godine.

ŠANGAJ (NARODNA REPUBLIKA KINA) , 13.06.2013. godine potpisan je Memorandum između Šangajskog distrikta Đading u Narodnoj Republici Kini i beogradske Opštine Voždovac u Republici Srbiji. Obe strane izrazile su svoju volju da doprinesu razvoju međusobne saradnje, da razmenjuju ideje i projekte u skladu sa principima ravnopravnosti i uzajamne koristi u oblastima kao što su ekonomija, turizam, obrazovanje, kultura, kao i drugim oblastima koje doprinose ekonomskom i kulturnom razvoju društva.

REGIJA MINSK , 10.02.2017. godine doneta je Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Voždovac ( Republika Srbija) i Oktobarskog rejona Minska (Republika Belorusija). Saradnja između Gradske opštine Voždovac i Oktobarskog rejona  Minska odvijaće se u sledećim oblastima:

-privreda

-kultura i umetnost

-nauka, obrazovanje, tehnologija i tehnološki razvoj

-uprava i razvoj lokalnih zajednica

-turizam

-sport i omladina

-socijalna solidarnost

-zaštita životne sredine; i

-druge oblasti saradnje o kojima se sporazumne strane dogovore.

ŠEMPETER, VRTOJBA (SLOVENIJA)