БРАТИМЉЕЊЕ И СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ

ИНФОРМАЦИЈЕ О БРАТИМЉЕЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ У ПЕРИОДУ ОД 1981. ДО 2023. ГОДИНЕ

Општина Вождовац, као јединица локалне самоуправе у Републици Србији успоставља и одржава сарадњу са јединицама локалних самоуправа у земљи и иностранству у складу са Законом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе могу сарађивати са јединицама локалне самоуправе других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу с Уставом и законом. Одлуку о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе, доноси Скупштинa општине Вождовац, уз сагласност Владе Републике Србије.

Поред градова и општина у Србији, Oпштина Вождовац негује добре пријатељске односе и односе сарадње са бројним градовима и општинама у земљи и иностранству и стално проширује мрежу сарадње у областима:

 • привреде,
 • економије,
 • туризма,
 • комуналних делатности,
 • уметности и културе,
 • омладинских политика,
 • учешћа грађана,
 • одрживог развоја,
 • локалних јавних услуга,
 • локалног економског развоја,
 • социјалног укључивања.

 ЛИПЉАН – 1985. године.

ТЕТОВО – 1988. године, донета је Одлука о успостављању трајне сарадње и усвајању Повеље о братској и пријатељској сарадњи Oпштина Вождовац и Тетово.

ЛИКСУРИ – 1996. године, донета је Одлука о братимљењу Oпштине Вождовац и Oпштина Ликсури. Циљ доношења ове Одлуке је унапређење пријатељства између наше две општине, српског и грчког народа, и објављивање другима да ћемо све урадити на остваривању сарадње у области културе, спорта, науке, образовања, социјалне политике и пословне сарадње, као и свих других контаката.

СТАРО НАГОРИЧАНЕ ( МАКЕДОНИЈА) , 29.10.2012. године, потписан Меморандум о сарадњи између Oпштине Вождоваци и Oпштине Старо Нагоричане који ће унапредити добре односе и створити повољне услове за различите облике сарадње између ове две општине у следећим областима: култури, привреди, туризму, предузетништву, сарадњи између малих и средњих предузећа, образовању и науци, управи, спорту и другим областима сарадње о којима се могу заједнички договорити на основу овог споразума.

Пећ – 2013. године.

Дрежница – (Хрватска) у периоду од 2007. до 2013. године било је више узајамних службених путовања.

ДОЊИ ЖАБАР (РЕПУБЛИКА СРПСКА) у септембру 2013.године урађене Повеље и Споразуми за братимљење Oпштине Доњи Жабар и Oпштине Вождовац.

КОСОВСКА МИТРОВИЦА – У новембру 2013. године урађене Повеље и Споразуми. Делегација Oпштине Вождовац је боравила у Косовској Митровици у децембру 2013. и јануару 2014. године.

ШАНГАЈ (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) , 13.06.2013. године потписан је Меморандум између Шангајског дистрикта Ђадинг у Народној Републици Кини и београдске Oпштине Вождовац у Републици Србији. Обе стране изразиле су своју вољу да допринесу развоју међусобне сарадње, да размењују идеје и пројекте у складу са принципима равноправности и узајамне користи у областима као што су економија, туризам, образовање, култура, као и другим областима које доприносе економском и културном развоју друштва.

РЕГИЈА МИНСК , 10.02.2017. године донета је Одлука о успостављању сарадње између Градске oпштине Вождовац ( Република Србија) и Октобарског рејона Минска (Република Белорусија). Сарадња између Градске општине Вождовац и Октобарског рејона  Минска одвијаће се у следећим областима:

-привреда

-култура и уметност

-наука, образовање, технологија и технолошки развој

-управа и развој локалних заједница

-туризам

-спорт и омладина

-социјална солидарност

-заштита животне средине; и

-друге области сарадње о којима се споразумне стране договоре.

ШЕМПЕТЕР, ВРТОЈБА (СЛОВЕНИЈА)