OBRAZOVANjE I NAUKA

OŠ “Filip Filipović”
Adresa: Bulevar oslobođenja 317
Internet prezentacija: www.filipfilipovic.edu.rs

OŠ “Karađorđe”
Adresa: Jove Ilića 2
Internet prezentacija: www.karadjordje.edu.rs

OŠ “Milan Đ. Milićević”
Adresa: Borivoja Stevanovića 27a
Internet prezentacija: www.osmilandjmilicevic.edu.rs

OŠ “Veselin Masleša”
Adresa: Kumodraška 72
Internet prezentacija: www.osveselinmaslesa.edu.rs

OŠ “Bora Stanković”
Adresa: Paunova 19a
Internet prezentacija: www.osborastankovic-beograd.com

OŠ “Vojvoda Stepa”
Adresa: Vojvode Stepe 520
Internet prezentacija: www.osvojvodastepabeograd.nasaskola.rs/

OŠ “Vuk Karadžić”
Adresa: Erčanska 3, Ripanj
Internet prezentacija: www.osvukripanj.nasaskola.rs/

               OŠ “Vuk Karadžić” – Prnjavor 
              Adresa: Kragujevački put bb

              OŠ “Vuk Karadžić” – Brđani
              Adresa: Brđanska 185

OŠ “Vojvoda Putnik”
Adresa: Put za koloniju 42, Ripanj
Internet prezentacija: www.vojvodaputnikripanj.edu.rs/

              OŠ “Vojv. Putnik” – Ripanj stanica
              Adresa: Avalska 184

OŠ “Vasa Čarapić”
Adresa: Avalska 48, Beli Potok
Internet prezentacija: www.os-vasacarapic.com/

              OŠ “Vasa Čarapić” Pinosava
             Adresa: III nova 57

             OŠ “Vasa Čarapić” Zuce
             Adresa: XIV nova 7

“Zmaj Jova Jovanović”
Adresa: Meštrovićeva 19
Internet prezentacija: www.zmajjova.edu.rs

“Dositej Obradović”
Adresa: Maksima Gorkog 94
Internet prezentacija: www.osdositejobradovic.rs/

“Janko Veselinović”
Adresa: Umčarska 2
Internet prezentacija: www.osjankoveselinovic.edu.rs/

“Đura Daničić”
Adresa: Meštrovićeva 19a
Internet prezentacija: www.osdjuradanicic.edu.rs/

“Jajinci”
Adresa: Ilije Petrovića 12
Internet prezentacija: www.osjajinci.edu.rs

              OŠ “Jajinci”Rakovica selo
              Adresa: Bulevar JNA 68

“Branislav Nušić”
Adresa: Zaplanjska 45
Internet prezentacija: www.nusicbg.org/

OŠ “Danilo Kiš”
Adresa: Generala Stefanika 6
Internet prezentacija: www.osdanilokis.edu.rs/

“Miodrag Matić”
Adresa: Braće Jerković 5
Internet prezentacija: www.osmiodragmatic.edu.rs/

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vožd”
Adresa: Bulevar oslobođenja 219
Internet prezentacija https://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/vozdovac/soso-vozd

OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
Adresa: Grčića Milenka 71, 11050 Voždovac
Telefon: 011/285-0779
Faks: 011/285-0907
E-pošta: osma_sekretarijat@yahoo.com
Internet prezentacija: www.osmagimnazija.edu.rs

DVANAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
Adresa: Vojvode Stepe 82, 11040 Beograd
Telefoni: 011/246- 0361, 011/2469-821
E-pošta: skola@xiigimnazija.edu.rs
Internet prezentacija: www.xiigimnazija.edu.rs

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA
Adresa: Gospodara Vučuća 50, 11000 Beograd
Telefoni: 011/644-0132, 011/644-1609 zbornica
E-pošta: skola@drugaekonomska.edu.rs
Internet prezentacija: www.drugaekonomska.edu.rs

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“
Adresa: Esad Pašina 26, 11010 Beograd
Telefoni: 011/309-8084, 011/309-8093
E-pošta: ghmskola@open.telekom.rs
Internet prezentacija: www.ghmskola.edu.rs/

ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE
Adresa: Jovana Subotića 2, 11070 Beograd
Telefoni: 011/344-7226, 011/244-0617
E-pošta:  skolazanegulepote@gmail.com
Internet prezentacija: www.skolazanegulepote.edu.rs/

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA
Adresa: Ul. Vojislava Ilića 88, Beograd
Telefoni: 011/2833-693, 011/2833-699, 011/2833-691
E-pošta: skolazadizajn@eunet.rs
Internet prezentacija: www.skolazadizajntekstila.edu.rs

TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE
Adresa: Vojislava Ilića 88, Beograd
Telefoni:011/2632-183, 011/2633-274
E-pošta: tszdk@hotmail.com
Internet prezentacija: www.skolazadizajnkoze.edu.rs

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VOŽD“
Adresa: Bulevar oslobođenja 219, Beograd
Telefoni: 011/309-7013
E-pošta:  sosovozd@yahoo.com
Internet prezentacija: www.sosovozd.edu.rs

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Adresa: Jove Ilića 165, 11000 Beograd
Telefon: 011/3092-999; faks: 2491-501;
E-pošta: fpn@fpn.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.fpn.bg.ac.rs/

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon: 011/3950-800; faks:2461-221;
E-pošta: dekanat@fon.bg.ac.rs
Internet prezentacija:www.fon.bg.ac.rs/

FAKULTET BEZBEDNOSTI
Adresa: Gospodara Vučića 50, 11000 Beograd
Telefon: 011/6451-843;  faks: 6457-685;
E-pošta: dekanat@fb.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.fb.bg.ac.rs/

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Adresa: Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
Telefon: 011/3096-207;  faks: 3096704;
E-adresa: dekan@sf.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.sf.bg.ac.rs/

FARMACEUTSKI FAKULTET
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd
Telefon: 011/3951-372;  faks: 3972-840;
E-pošta: info@pharmacy.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.pharmacy.bg.ac.rs/

UNIVERZITET “SINGIDUNUM”
Adresa: Danijelova 32, 11000 Beograd
Telefon: 011/3094-094;  faks: 2462-826;
E-pošta: studije@singidunum.ac.rs
Internet prezentacija: www.singidunum.ac.rs/

– POSLOVNI FAKULTET
– FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADžMENT
– FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO
– FAKULTET ZA MENADžMENT
– FAKULTET ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU
– FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA
Adresa: Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd
Telefon: 011/2471-099;
E-pošta: office@viser.edu.rs
Internet prezentacija: www.viser.edu.rs/

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I UPRAVU
Adresa: Imotska 1, 11000 Beograd
Telefon: 011/3098-198,
E-pošta: office@rafin.edu.rs
Internet prezentacija: www.rafin.edu.rs/

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA “MILUTIN MILANKOVIĆ”
Adresa: Crnotravska 27, 11000 Beograd
Telefon: 011/3530 603;  faks: 011/3530 642;
E-pošta: office@vmsmmilankovic.edu.rs
Internet prezentacija: www.vmsmmilankovic.edu.rs/

GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD – Odeljenje Voždovac
Adresa: Admirala Vukovića 14
Tel. 011 2461-644; 2461-757
Fah: 011 2464-626
E-pošta: vozdovac@gcsrbg.org
Internet prezentacija: www.gcsrbg.org

SPEC. BOLNICA ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU
Adresa: Braće Jerkovića 5
Tel. 2468-111
Internet prezentacija: www.sbcprn.com

USTANOVA ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE – Beograd
Adresa: Bul. JNA 219
Tel. 2492-301, 2471-622

CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI DECE I OMLADINE
Internet prezentacija: www.zvecanska.org.rs

DOM JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ
Adresa: ul. Braće Jerkovića broj 119,
tel. 011/2461-867;
E-pošta: dom.zmaj@czodo.rs
Internet prezentacija: www.zvecanska.org.rs/dom-zmaj/

DOM „MOŠA PIJADE“
Adresa: Ustanička 19
Tel: 2648-622; 2648-034
E-pošta: office@czodo.rs
Internet prezentacija: www.zvecanska.org.rs/dom-mosa

Ustanova Prihvatilište za odrasla i stara lica
Adresa: Kumodraška 226 a
Tel:: 011 2462-778; 011 3098 745
E-pošta:  prihvat@sezampro.rs

DOM PENZIONERA „VOŽDOVAC“
Adresa: Kačarska 6
Tel: 2462 211, 2462 210
E-pošta: vozdovac@ugcb.rs
Internet prezentacija: www.ugcb.rs/o-nama/dom-vozdovac/

Crveni krst Voždovac
Ustanička 64/13 sprat
Tel: 2456-616, 2457-715
E-pošta: vozdovac@redcross.org.rs

Na teritoriji opštine Voždovac vaspitanjem i obrazovanjem dece predškolskog uzrasta bavi se Predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj“. Za proteklih 70 godina, sa samo tri objekta koliko ih je bilo 1944. godine, Ustanova se proširila na današnjih 28 objekata sa 46 jaslica i vrtića, čime spada u red većih u Beogradu. U voždovačkim vrtićima, jaslama, pripremnom predškolskom programu i bolničkim grupama boravi više od 4.700 dece o kojima se brine oko 500 zaposlenih.

U najnovijem voždovačkom naselju Stepa Stepanović, u skladu sa potrebama velikog broja stanovnika, Opština je u saradnji sa Gradom Beogradom otvorila moderno uređen vrtić „Mala Sirena“, na površini od 2.500 m2.

Na Voždovcu se danas osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje u 19 osnovnih škola, među kojima su i Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd“, Muzička škola „Petar Konjović“ i OŠ „Miodrag Matić“ – jedina prosvetna ustanova u Srbiji koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece obolele od cerebralne paralize.

Malo je mesta u Srbiji koja se kao Ripanj mogu pohvaliti bogatom tradicijom školstva, dugom skoro dva veka. Najstariji zapis o postojanju škole u Ripnju nalazi se u arhivu Pedagoškog muzeja, prema kome je škola postojala još krajem 18. veka. Ova ripanjska osnovna škola, u kojoj su se školovala dva predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Milan Đ. Milićević i Velibor Gligorić, danas nosi naziv „Vuk Karadžić”.

U gradskom delu u blizini Autokomande nalazi se i škola „Karađorđe“ koja postoji još od 1908. godine, a od 1931. godine nosila je ime „Vožd Karađorđe“. Pored nje izgrađena je nova zgrada 1928. godine i tada je imala 511 učenika.

Najnovija osnovna škola na Voždovcu nalazi se u naselju Stepa Stepanović, otvorena 1. septembra 2014. godine. Novoizgrađena OŠ „Danilo Kiš“ savremeno je opremljena sa blizu 1300 učenika i 76 nastavnika.

U cilju poboljšanja uslova školovanja i bezbednosti voždovačkih đaka, Gradska opština Voždovac je tokom prethodnih deset godina, od 2010. do 2020. godine, značajno uredila i ulepšala sve osnovne škole. Školska zdanja dobila su nove ili uređene ograde, fasade, prilazne staze, stepenice, toalete, fiskulturne sale, svlačionice, krovove, školske kuhinje, video nadzor, i dr.

Učenicima koji nakon završene osnovne škole žele da upišu neku od stručnih škola ili gimnazija na raspolaganju su Osma i Dvanaesta gimnazija, pet srednjih stručnih škola – Druga ekonomska škola, Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“, Škola za negu lepote, Škola za dizajn tekstila i Tehnička škola za dizajn kože. Obrazovanjem i stručnim usavršavanjem odraslih bavi se Narodni univerzitet „Svetozar Marković“ na Dušanovcu.

Briga za bezbedno detinjstvo i školovanje ostvaruje se u Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Zmaj Jova Jovanović“ u kome je i prihvatilište za decu koja su zlostavljana, te u Domu za decu i omladinu „Moša Pijade“ i Zavodu za vaspitanje dece i omladine „Vasa Stajić“. Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju prihvata male pacijente sa posebnim potrebama.

Jedino prihvatilište u Beogradu za odrasla i stara lica bez doma, nalazi se na Voždovcu u Kumodraškoj ulici. Stara lica borave u Domu penzionera „Voždovac“, studenti iz unutrašnjosti u studentskom domu „4. april“, a oni sa invaliditetom u domu „Mika Mitrović“.

 VISOKO OBRAZOVANjE I NAUKA

Voždovac pruža mogućnost studiranja na šest državnih i jednoj privatnoj visokoobrazovnoj ustanovi. Pored pet fakulteta Beogradskog univerziteta – Fakulteta političkih nauka, Fakulteta organizacionih nauka, Saobraćajnog, Farmaceutskog i Fakulteta bezbednosti, tu je i Visoka škola elektrotehnike, kao i privatni Univerzitet „Singidunum“ osnovan 1999. godine, koji u svom sastavu ima 17 studijskih programa.

Uz visoko obrazovanje ide i nauka. U voždovačkoj opštini radi osam naučnih instituta. U oblasti vodoprivrede, „Jaroslav Černi“ najveća je naučno-istraživačka organizacija na Balkanu, dok je Naučni institut za veterinarstvo Srbije najstarija veterinarska institucija u zemlji. Poznati su i Institut za imunologiju i virusologiju „Torlak“, Institut za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo i Institut za nuklearnu genetiku i inženjering.