OBRAZOVANjE I NAUKA

OŠ “Filip Filipović”
Adresa: Bulevar oslobođenja 317
Internet prezentacija: www.filipfilipovic.edu.rs

OŠ “Karađorđe”
Adresa: Jove Ilića 2
Internet prezentacija: www.karadjordje.edu.rs

OŠ “Milan Đ. Milićević”
Adresa: Borivoja Stevanovića 27a
Internet prezentacija: www.osmilandjmilicevic.edu.rs

OŠ “Veselin Masleša”
Adresa: Kumodraška 72
Internet prezentacija: www.osveselinmaslesa.edu.rs

OŠ “Bora Stanković”
Adresa: Paunova 19a
Internet prezentacija: www.osborastankovic-beograd.com

OŠ “Vojvoda Stepa”
Adresa: Vojvode Stepe 520
Internet prezentacija: www.osvojvodastepabeograd.nasaskola.rs/

OŠ “Vuk Karadžić”
Adresa: Erčanska 3, Ripanj
Internet prezentacija: www.osvukripanj.nasaskola.rs/

               OŠ “Vuk Karadžić” – Prnjavor 
              Adresa: Kragujevački put bb

              OŠ “Vuk Karadžić” – Brđani
              Adresa: Brđanska 185

OŠ “Vojvoda Putnik”
Adresa: Put za koloniju 42, Ripanj
Internet prezentacija: www.vojvodaputnikripanj.edu.rs/

              OŠ “Vojv. Putnik” – Ripanj stanica
              Adresa: Avalska 184

OŠ “Vasa Čarapić”
Adresa: Avalska 48, Beli Potok
Internet prezentacija: www.os-vasacarapic.com/

              OŠ “Vasa Čarapić” Pinosava
             Adresa: III nova 57

             OŠ “Vasa Čarapić” Zuce
             Adresa: XIV nova 7

“Zmaj Jova Jovanović”
Adresa: Meštrovićeva 19
Internet prezentacija: www.zmajjova.edu.rs

“Dositej Obradović”
Adresa: Maksima Gorkog 94
Internet prezentacija: www.osdositejobradovic.rs/

“Janko Veselinović”
Adresa: Umčarska 2
Internet prezentacija: www.osjankoveselinovic.edu.rs/

“Đura Daničić”
Adresa: Meštrovićeva 19a
Internet prezentacija: www.osdjuradanicic.edu.rs/

“Jajinci”
Adresa: Ilije Petrovića 12
Internet prezentacija: www.osjajinci.edu.rs

              OŠ “Jajinci”Rakovica selo
              Adresa: Bulevar JNA 68

“Branislav Nušić”
Adresa: Zaplanjska 45
Internet prezentacija: www.nusicbg.org/

OŠ “Danilo Kiš”
Adresa: Generala Stefanika 6
Internet prezentacija: www.osdanilokis.edu.rs/

“Miodrag Matić”
Adresa: Braće Jerković 5
Internet prezentacija: www.osmiodragmatic.edu.rs/

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vožd”
Adresa: Bulevar oslobođenja 219
Internet prezentacija:www.sosovozd.edu.rs

OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
Adresa: Grčića Milenka 71, 11050 Voždovac
Telefon: 011/285-0779
Faks: 011/285-0907
E-pošta: osma_sekretarijat@yahoo.com
Internet prezentacija: www.osmagimnazija.edu.rs

DVANAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
Adresa: Vojvode Stepe 82, 11040 Beograd
Telefoni: 011/246- 0361, 011/2469-821
E-pošta: skola@xiigimnazija.edu.rs
Internet prezentacija: www.xiigimnazija.edu.rs

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA
Adresa: Gospodara Vučuća 50, 11000 Beograd
Telefoni: 011/644-0132, 011/644-1609 zbornica
E-pošta: skola@drugaekonomska.edu.rs
Internet prezentacija: www.drugaekonomska.edu.rs

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“
Adresa: Esad Pašina 26, 11010 Beograd
Telefoni: 011/309-8084, 011/309-8093
E-pošta: ghmskola@open.telekom.rs
Internet prezentacija: www.ghmskola.edu.rs/

ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE
Adresa: Jovana Subotića 2, 11070 Beograd
Telefoni: 011/344-7226, 011/244-0617
E-pošta:  skolazanegulepote@gmail.com
Internet prezentacija: www.skolazanegulepote.edu.rs/

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA
Adresa: Ul. Vojislava Ilića 88, Beograd
Telefoni: 011/2833-693, 011/2833-699, 011/2833-691
E-pošta: skolazadizajn@eunet.rs
Internet prezentacija: www.skolazadizajntekstila.edu.rs

TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE
Adresa: Vojislava Ilića 88, Beograd
Telefoni:011/2632-183, 011/2633-274
E-pošta: tszdk@hotmail.com
Internet prezentacija: www.skolazadizajnkoze.edu.rs

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VOŽD“
Adresa: Bulevar oslobođenja 219, Beograd
Telefoni: 011/309-7013
E-pošta:  sosovozd@yahoo.com
Internet prezentacija: www.sosovozd.edu.rs

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Adresa: Jove Ilića 165, 11000 Beograd
Telefon: 011/3092-999; faks: 2491-501;
E-pošta: fpn@fpn.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.fpn.bg.ac.rs/

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon: 011/3950-800; faks:2461-221;
E-pošta: dekanat@fon.bg.ac.rs
Internet prezentacija:www.fon.bg.ac.rs/

FAKULTET BEZBEDNOSTI
Adresa: Gospodara Vučića 50, 11000 Beograd
Telefon: 011/6451-843;  faks: 6457-685;
E-pošta: dekanat@fb.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.fb.bg.ac.rs/

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Adresa: Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
Telefon: 011/3096-207;  faks: 3096704;
E-adresa: dekan@sf.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.sf.bg.ac.rs/

FARMACEUTSKI FAKULTET
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd
Telefon: 011/3951-372;  faks: 3972-840;
E-pošta: info@pharmacy.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.pharmacy.bg.ac.rs/

UNIVERZITET “SINGIDUNUM”
Adresa: Danijelova 32, 11000 Beograd
Telefon: 011/3094-094;  faks: 2462-826;
E-pošta: studije@singidunum.ac.rs
Internet prezentacija: www.singidunum.ac.rs/

– POSLOVNI FAKULTET
– FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADžMENT
– FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO
– FAKULTET ZA MENADžMENT
– FAKULTET ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU
– FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA
Adresa: Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd
Telefon: 011/2471-099;
E-pošta: office@viser.edu.rs
Internet prezentacija: www.viser.edu.rs/

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I UPRAVU
Adresa: Imotska 1, 11000 Beograd
Telefon: 011/3098-198,
E-pošta: office@rafin.edu.rs
Internet prezentacija: www.rafin.edu.rs/

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA “MILUTIN MILANKOVIĆ”
Adresa: Crnotravska 27, 11000 Beograd
Telefon: 011/3530 603;  faks: 011/3530 642;
E-pošta: office@vmsmmilankovic.edu.rs
Internet prezentacija: www.vmsmmilankovic.edu.rs/

GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD – Odeljenje Voždovac
Adresa: Admirala Vukovića 14
Tel. 011 2461-644; 2461-757
Fah: 011 2464-626
E-pošta: vozdovac@gcsrbg.org
Internet prezentacija: www.gcsrbg.org

SPEC. BOLNICA ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU
Adresa: Braće Jerkovića 5
Tel. 2468-111
Internet prezentacija: www.sbcprn.com

USTANOVA ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE – Beograd
Adresa: Bul. JNA 219
Tel. 2492-301, 2471-622

CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI DECE I OMLADINE
Internet prezentacija: www.zvecanska.org.rs

DOM JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ
Adresa: ul. Braće Jerkovića broj 119,
tel. 011/2461-867;
E-pošta: dom.zmaj@czodo.rs
Internet prezentacija: www.zvecanska.org.rs/dom-zmaj/

DOM „MOŠA PIJADE“
Adresa: Ustanička 19
Tel: 2648-622; 2648-034
E-pošta: office@czodo.rs
Internet prezentacija: www.zvecanska.org.rs/dom-mosa

Ustanova Prihvatilište za odrasla i stara lica
Adresa: Kumodraška 226 a
Tel:: 011 2462-778; 011 3098 745
E-pošta:  prihvat@sezampro.rs

DOM PENZIONERA „VOŽDOVAC“
Adresa: Kačarska 6
Tel: 2462 211, 2462 210
E-pošta: vozdovac@ugcb.rs
Internet prezentacija: www.ugcb.rs/o-nama/dom-vozdovac/

Crveni krst Voždovac
Ustanička 64/13 sprat
Tel: 2456-616, 2457-715
E-pošta: vozdovac@redcross.org.rs

OBRAZOVANjE I SOCIJALNO STARANjE

Predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj“ na području Gradske opštine Voždovac ima 46 jasalica i vrtića.

Prateći potrebe novog naselja Stepa Stepanović, Opština je u saradnji sa Gradom u ovom naselju otvorila „Malu Sirenu“ – jedan od najmodernijih i najlepših vrtića u Beogradu koji, na dve i po hiljade kvadratnih metara u 15 udobnih prostorija, može da prihvati 300 mališana, čime su se rasteretile liste čekanja i oslobodila mesta za decu u drugim vrtićima na Voždovcu.

Adaptacijom prostora mesne zajednice takođe je otvoren novi vrtić „Zvončica“ za 50 mališana u naselju Braća Jerković. Opština će u saradnji sa donatorima adaptirati više manjih prostora kako bi deca, dok su im roditelji na poslu, bila smeštena u krajevima gde žive. Planira se da se i u Ripnju i Jajincima adaptacijom prostora dođe do novih vrtića.

U starom voždovačkom gradskom naselju, osnovna škola postoji od 1908. godine. Pored nje izgrađena je nova zgrada 1928. i tada je bilo 511 učenika. Od 1931. godine ova škola nosi ime „Vožd Karađorđe“. U nekim od podavalskih sela škole su osnovane ranije. U Ripnju, na primer, osnovna škola radi od 1884. godine.

Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se danas u 17 osnovnih škola, među kojima su i OŠ „Miodrag Matić“ – jedina prosvetna ustanova u Srbiji koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece obolele od cerebralne paralize, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd“ i Muzička škola „Petar Konjović“. U njima je preko 12 hiljada učenika.

U naselju Stepa Stepanović, otvorena je 1. septembra 2014. novoizgrađena Osnovna škola „Danilo Kiš“, čiji je kapacitet 720 učenika za rad u jednoj smeni. Među najlepšim je i najopremljenijim školama na teritoriji Beograda. Ima 32 učionice, kabinete, fiskulturnu salu sa svlačionicama, a u okviru uređenja školskog dvorišta biće izgrađeni sportski tereni, atletska staza i staza za skok u dalj.

Na teritoriji opštine su, pored dve privatne srednje škole i: Osma i Dvanaesta gimnazija, Druga ekonomska, Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“, Škola za negu lepote i Škola za dizajn tekstila. Stručnim obrazovanjem odraslih bavi se Narodni univerzitet „Svetozar Marković“.

Briga za bezbedno detinjstvo i školovanje ostvaruje se u Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Zmaj Jova Jovanović“ u kome je i prihvatilište za decu koja su zlostavljana, te u Domu za decu i omladinu „Moša Pijade“ i Zavodu za vaspitanje dece i omladine „Vasa Stajić“.

Jedino prihvatilište u glavnom gradu za odrasle i stara lica – beskućnike, nalazi se na Voždovcu. Male pacijente sa posebnim bolestima prihvata Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju. Stara lica nalaze utočište u Domu penzionera „Voždovac“, studenti iz unutrašnjosti u studentskom domu „4. april“, a oni sa invaliditetom u domu „Mika Mitrović“.

VISOKO OBRAZOVANjE, NAUKA, KULTURA

Osnivanjem privatnog univerziteta „Singidunum“, koji danas ima osam fakulteta, Voždovac je 1999. godine postao univerzitetski centar, a još pre četiri decenije tu se „odomaćilo“ i više fakulteta Beogradskog univerziteta – fakulteti političkih i organizacionih nauka, Saobraćajni, Farmaceutski i Fakultet bezbednosti. Tu je i Visoka škola elektrotehnike.

Uz visoko obrazovanje ide i nauka. U voždovačkoj opštini sedište je osam naučnih instituta. U oblasti vodoprivrede, „Jaroslav Černi“  najveća je naučno-istraživačka organizacija na Balkanu. Poznatiji od ostalih su i: „Kirilo Savić“, Institut za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo, Institut za imunologiju i virusologiju „Torlak“, Institut za veterinarstvo, Institut za nuklearnu genetiku i inženjering.

Mada je prva biblioteka na Voždovcu osnovana 1923. godine u prostorijama Osnovne škole „Karađorđe“, moglo bi se reći da je Društvo za uređivanje i ulepšavanje Predgrađa kraljice Marije udarilo temelj današnjim svestranim kulturnim delatnostima. Uz narodnu čitaonicu, otvorenu 1934. godine angažovanjem ovog društva, formirani su mešoviti pevački hor, kurs francuskog jezika, dramska i šahovska sekcija…

Nosilac današnjih kulturnih delatnosti je Centar za kulturu i sport „Šumice“ koji organizuje različite kulturne i sportske manifestacije, a najviše je okrenut mladima. Kao ogranak Biblioteke grada Beograda, na Voždovcu deluje Biblioteka „Dositej Obradović“. Aktivno je i više kulturno-umetničkih društava, među kojima su najstarija „Stari Dušanovac – Šane“, „Milan Đ. Milićević“ iz Ripnja, „Stepa Stepanović“, kao i „Radost“ i „Zlatno doba.

U rodnoj kući vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu stalna je postavka Vojnog muzeja sa autentičnim eksponatima  iz Prvog svetskog rata i života velikog vojskovođe.