ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА

ОШ “Филип Филиповић”
Адреса: Булевар ослобођења 317
Интернет презентација: www.filipfilipovic.edu.rs

ОШ “Карађорђе”
Адреса: Јове Илића 2
Интернет презентација: www.karadjordje.edu.rs

ОШ “Милан Ђ. Милићевић”
Адреса: Боривоја Стевановића 27а
Интернет презентација: www.osmilandjmilicevic.edu.rs

ОШ “Веселин Маслеша”
Адреса: Кумодрашка 72
Интернет презентација: www.osveselinmaslesa.edu.rs

ОШ “Бора Станковић”
Адреса: Паунова 19а
Интернет презентација: www.osborastankovic-beograd.com

ОШ “Војвода Степа”
Адреса: Војводе Степе 520
Интернет презентација: www.osvojvodastepabeograd.nasaskola.rs/

ОШ “Вук Караџић”
Адреса: Ерчанска 3, Рипањ
Интернет презентација: www.osvukripanj.nasaskola.rs/

               ОШ “Вук Караџић” – Прњавор 
              Адреса: Крагујевачки пут бб

              ОШ “Вук Караџић” – Брђани
              Адреса: Брђанска 185

ОШ “Војвода Путник”
Адреса: Пут за колонију 42, Рипањ
Интернет презентација: www.vojvodaputnikripanj.edu.rs/

              ОШ “Војв. Путник” – Рипањ станица
              Адреса: Авалска 184

ОШ “Васа Чарапић”
Адреса: Авалска 48, Бели Поток
Интернет презентација: www.os-vasacarapic.com/

              ОШ “Васа Чарапић” Пиносава
             Адреса: III нова 57

             ОШ “Васа Чарапић” Зуце
             Адреса: XIV нова 7

ОШ “Змај Јова Јовановић”
Адреса: Мештровићева 19
Интернет презентација: www.zmajjova.edu.rs

ОШ “Доситеј Обрадовић”
Адреса: Максима Горког 94
Интернет презентација: www.osdositejobradovic.rs/

ОШ “Јанко Веселиновић”
Адреса: Умчарска 2
Интернет презентација: www.osjankoveselinovic.edu.rs/

ОШ “Ђура Даничић”
Адреса: Мештровићева 19а
Интернет презентација: www.osdjuradanicic.edu.rs/

ОШ “Јајинци”
Адреса: Илије Петровића 12
Интернет презентација: www.osjajinci.edu.rs

              OШ “Јајинци”Раковица село
              Адреса: Булевар ЈНА 68

ОШ “Бранислав Нушић”
Адреса: Заплањска 45
Интернет презентација: www.nusicbg.org/

ОШ “Данило Киш”
Адреса: Генерала Стефаника 6
Интернет презентација: www.osdanilokis.edu.rs/

ОШ “Миодраг Матић”
Адреса: Браће Јерковић 5
Интернет презентација: www.osmiodragmatic.edu.rs/

Школа за основно и средње образовање “Вожд”
Адреса: Булевар ослобођења 219
Интернет презентација:www.sosovozd.edu.rs

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Адреса: Грчића Миленка 71, 11050 Вождовац
Телефон: 011/285-0779
Факс: 011/285-0907
Е-пошта: osma_sekretarijat@yahoo.com
Интернет презентација: www.osmagimnazija.edu.rs

ДВАНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Адреса: Војводе Степе 82, 11040 Београд
Телефони: 011/246- 0361, 011/2469-821
Е-пошта: skola@xiigimnazija.edu.rs
Интернет презентација: www.xiigimnazija.edu.rs

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Адреса: Господара Вучућа 50, 11000 Београд
Телефони: 011/644-0132, 011/644-1609 зборница
Е-пошта: skola@drugaekonomska.edu.rs
Интернет презентација: www.drugaekonomska.edu.rs

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Адреса: Есад Пашина 26, 11010 Београд
Телефони: 011/309-8084, 011/309-8093
Е-пошта: ghmskola@open.telekom.rs
Интернет презентација: www.ghmskola.edu.rs/

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
Адреса: Јована Суботића 2, 11070 Београд
Телефони: 011/344-7226, 011/244-0617
Е-пошта:  skolazanegulepote@gmail.com
Интернет презентација: www.skolazanegulepote.edu.rs/

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
Адреса: Ул. Војислава Илића 88, Београд
Телефони: 011/2833-693, 011/2833-699, 011/2833-691
Е-пошта: skolazadizajn@eunet.rs
Интернет презентација: www.skolazadizajntekstila.edu.rs

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
Адреса: Војислава Илића 88, Београд
Телефони:011/2632-183, 011/2633-274
Е-пошта: tszdk@hotmail.com
Интернет презентација: www.skolazadizajnkoze.edu.rs

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“
Адреса: Булевар ослобођења 219, Београд
Телефони: 011/309-7013
Е-пошта:  sosovozd@yahoo.com
Интернет презентација: www.sosovozd.edu.rs

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Адреса: Јове Илића 165, 11000 Београд
Телефон: 011/3092-999; факс: 2491-501;
Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.fpn.bg.ac.rs/

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
Адреса: Јове Илића 154, 11000 Београд
Телефон: 011/3950-800; факс:2461-221;
Е-пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs
Интернет презентација:www.fon.bg.ac.rs/

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Адреса: Господара Вучића 50, 11000 Београд
Телефон: 011/6451-843;  факс: 6457-685;
Е-пошта: dekanat@fb.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.fb.bg.ac.rs/

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: Војводе Степе 305, 11000 Београд
Телефон: 011/3096-207;  факс: 3096704;
Е-адреса: dekan@sf.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.sf.bg.ac.rs/

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: Војводе Степе 450, 11000 Београд
Телефон: 011/3951-372;  факс: 3972-840;
Е-пошта: info@pharmacy.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.pharmacy.bg.ac.rs/

УНИВЕРЗИТЕТ “СИНГИДУНУМ”
Адреса: Данијелова 32, 11000 Београд
Телефон: 011/3094-094;  факс: 2462-826;
Е-пошта: studije@singidunum.ac.rs
Интернет презентација: www.singidunum.ac.rs/

– ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ
– ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИСТИЧКИ И ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ
– ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО
– ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
– ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ
– ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈУ

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Адреса: Војводе Степе 283, 11000 Београд
Телефон: 011/2471-099;
Е-пошта: office@viser.edu.rs
Интернет презентација: www.viser.edu.rs/

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ И УПРАВУ
Адреса: Имотска 1, 11000 Београд
Телефон: 011/3098-198,
Е-пошта: office@rafin.edu.rs
Интернет презентација: www.rafin.edu.rs/

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Адреса: Црнотравска 27, 11000 Београд
Телефон: 011/3530 603;  факс: 011/3530 642;
Е-пошта: office@vmsmmilankovic.edu.rs
Интернет презентација: www.vmsmmilankovic.edu.rs/

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – Одељење Вождовац
Адреса: Адмирала Вуковића 14
Тел. 011 2461-644; 2461-757
Fах: 011 2464-626
Е-пошта: vozdovac@gcsrbg.org
Интернет презентација: www.gcsrbg.org

СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Адреса: Браће Јерковића 5
Тел. 2468-111
Интернет презентација: www.sbcprn.com

УСТАНОВА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ – Београд
Адреса: Бул. ЈНА 219
Тел. 2492-301, 2471-622

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Интернет презентација: www.zvecanska.org.rs

ДОМ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ
Адреса: ул. Браће Јерковића број 119,
тел. 011/2461-867;
Е-пошта: dom.zmaj@czodo.rs
Интернет презентација: www.zvecanska.org.rs/dom-zmaj/

ДОМ „МОША ПИЈАДЕ“
Адреса: Устаничка 19
Тел: 2648-622; 2648-034
Е-пошта: office@czodo.rs
Интернет презентација: www.zvecanska.org.rs/dom-mosa

Установа Прихватилиште за одрасла и стара лица
Адреса: Кумодрашка 226 а
Тел:: 011 2462-778; 011 3098 745
Е-пошта:  prihvat@sezampro.rs

ДОМ ПЕНЗИОНЕРА „ВОЖДОВАЦ“
Адреса: Качарска 6
Тел: 2462 211, 2462 210
Е-пошта: vozdovac@ugcb.rs
Интернет презентација: www.ugcb.rs/o-nama/dom-vozdovac/

Црвени крст Вождовац
Устаничка 64/13 спрат
Тел: 2456-616, 2457-715
Е-пошта: vozdovac@redcross.org.rs

ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ на подручју Градске општине Вождовац има 46 јасалица и вртића.

Пратећи потребе новог насеља Степа Степановић, Општина је у сарадњи са Градом у овом насељу отворила „Малу Сирену“ – један од најмодернијих и најлепших вртића у Београду који, на две и по хиљаде квадратних метара у 15 удобних просторија, може да прихвати 300 малишана, чиме су се растеретиле листе чекања и ослободила места за децу у другим вртићима на Вождовцу.

Адаптацијом простора месне заједнице такође је отворен нови вртић „Звончица“ за 50 малишана у насељу Браћа Јерковић. Општина ће у сарадњи са донаторима адаптирати више мањих простора како би деца, док су им родитељи на послу, била смештена у крајевима где живе. Планира се да се и у Рипњу и Јајинцима адаптацијом простора дође до нових вртића.

У старом вождовачком градском насељу, основна школа постоји од 1908. године. Поред ње изграђена је нова зграда 1928. и тада је било 511 ученика. Од 1931. године ова школа носи име „Вожд Карађорђе“. У неким од подавалских села школе су основане раније. У Рипњу, на пример, основна школа ради од 1884. године.

Основношколско образовање остварује се данас у 17 основних школа, међу којима су и ОШ „Миодраг Матић“ – једина просветна установа у Србији која се бави образовањем и васпитањем деце оболеле од церебралне парализе, Школа за основно и средње образовање „Вожд“ и Музичка школа „Петар Коњовић“. У њима је преко 12 хиљада ученика.

У насељу Степа Степановић, отворена је 1. септембра 2014. новоизграђена Основна школа „Данило Киш“, чији је капацитет 720 ученика за рад у једној смени. Међу најлепшим је и најопремљенијим школама на територији Београда. Има 32 учионице, кабинете, фискултурну салу са свлачионицама, а у оквиру уређења школског дворишта биће изграђени спортски терени, атлетска стаза и стаза за скок у даљ.

На територији општине су, поред две приватне средње школе и: Осма и Дванаеста гимназија, Друга економска, Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић“, Школа за негу лепоте и Школа за дизајн текстила. Стручним образовањем одраслих бави се Народни универзитет „Светозар Марковић“.

Брига за безбедно детињство и школовање остварује се у Дому за децу и омладину без родитељског старања „Змај Јова Јовановић“ у коме је и прихватилиште за децу која су злостављана, те у Дому за децу и омладину „Моша Пијаде“ и Заводу за васпитање деце и омладине „Васа Стајић“.

Једино прихватилиште у главном граду за одрасле и стара лица – бескућнике, налази се на Вождовцу. Мале пацијенте са посебним болестима прихвата Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију. Стара лица налазе уточиште у Дому пензионера „Вождовац“, студенти из унутрашњости у студентском дому „4. април“, а они са инвалидитетом у дому „Мика Митровић“.

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА

Оснивањем приватног универзитета „Сингидунум“, који данас има осам факултета, Вождовац је 1999. године постао универзитетски центар, а још пре четири деценије ту се „одомаћило“ и више факултета Београдског универзитета – факултети политичких и организационих наука, Саобраћајни, Фармацеутски и Факултет безбедности. Ту је и Висока школа електротехнике.

Уз високо образовање иде и наука. У вождовачкој општини седиште је осам научних института. У области водопривреде, „Јарослав Черни“  највећа је научно-истраживачка организација на Балкану. Познатији од осталих су и: „Кирило Савић“, Институт за молекуларну генетику и генетско инжењерство, Институт за имунологију и вирусологију „Торлак“, Институт за ветеринарство, Институт за нуклеарну генетику и инжењеринг.

Мада је прва библиотека на Вождовцу основана 1923. године у просторијама Основне школе „Карађорђе“, могло би се рећи да је Друштво за уређивање и улепшавање Предграђа краљице Марије ударило темељ данашњим свестраним културним делатностима. Уз народну читаоницу, отворену 1934. године ангажовањем овог друштва, формирани су мешовити певачки хор, курс француског језика, драмска и шаховска секција…

Носилац данашњих културних делатности је Центар за културу и спорт „Шумице“ који организује различите културне и спортске манифестације, а највише је окренут младима. Као огранак Библиотеке града Београда, на Вождовцу делује Библиотека „Доситеј Обрадовић“. Активно је и више културно-уметничких друштава, међу којима су најстарија „Стари Душановац – Шане“, „Милан Ђ. Милићевић“ из Рипња, „Степа Степановић“, као и „Радост“ и „Златно доба.

У родној кући војводе Степе Степановића у Кумодражу стална је поставка Војног музеја са аутентичним експонатима  из Првог светског рата и живота великог војсковође.