ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА

ОШ “Филип Филиповић”
Адреса: Булевар ослобођења 317
Интернет презентација: www.filipfilipovic.edu.rs

ОШ “Карађорђе”
Адреса: Јове Илића 2
Интернет презентација: www.karadjordje.edu.rs

ОШ “Милан Ђ. Милићевић”
Адреса: Боривоја Стевановића 27а
Интернет презентација: www.osmilandjmilicevic.edu.rs

ОШ “Веселин Маслеша”
Адреса: Кумодрашка 72
Интернет презентација: www.osveselinmaslesa.edu.rs

ОШ “Бора Станковић”
Адреса: Паунова 19а
Интернет презентација: www.osborastankovic-beograd.com

ОШ “Војвода Степа”
Адреса: Војводе Степе 520
Интернет презентација: www.osvojvodastepabeograd.nasaskola.rs/

ОШ “Вук Караџић”
Адреса: Ерчанска 3, Рипањ
Интернет презентација: www.osvukripanj.nasaskola.rs/

               ОШ “Вук Караџић” – Прњавор 
              Адреса: Крагујевачки пут бб

              ОШ “Вук Караџић” – Брђани
              Адреса: Брђанска 185

ОШ “Војвода Путник”
Адреса: Пут за колонију 42, Рипањ
Интернет презентација: www.vojvodaputnikripanj.edu.rs/

              ОШ “Војв. Путник” – Рипањ станица
              Адреса: Авалска 184

ОШ “Васа Чарапић”
Адреса: Авалска 48, Бели Поток
Интернет презентација: www.os-vasacarapic.com/

              ОШ “Васа Чарапић” Пиносава
             Адреса: III нова 57

             ОШ “Васа Чарапић” Зуце
             Адреса: XIV нова 7

ОШ “Змај Јова Јовановић”
Адреса: Мештровићева 19
Интернет презентација: www.zmajjova.edu.rs

ОШ “Доситеј Обрадовић”
Адреса: Максима Горког 94
Интернет презентација: www.osdositejobradovic.rs/

ОШ “Јанко Веселиновић”
Адреса: Умчарска 2
Интернет презентација: www.osjankoveselinovic.edu.rs/

ОШ “Ђура Даничић”
Адреса: Мештровићева 19а
Интернет презентација: www.osdjuradanicic.edu.rs/

ОШ “Јајинци”
Адреса: Илије Петровића 12
Интернет презентација: www.osjajinci.edu.rs

              OШ “Јајинци”Раковица село
              Адреса: Булевар ЈНА 68

ОШ “Бранислав Нушић”
Адреса: Заплањска 45
Интернет презентација: www.nusicbg.org/

ОШ “Данило Киш”
Адреса: Генерала Стефаника 6
Интернет презентација: www.osdanilokis.edu.rs/

ОШ “Миодраг Матић”
Адреса: Браће Јерковић 5
Интернет презентација: www.osmiodragmatic.edu.rs/

Школа за основно и средње образовање “Вожд”
Адреса: Булевар ослобођења 219
Интернет презентација https://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/vozdovac/soso-vozd

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Адреса: Грчића Миленка 71, 11050 Вождовац
Телефон: 011/285-0779
Факс: 011/285-0907
Е-пошта: osma_sekretarijat@yahoo.com
Интернет презентација: www.osmagimnazija.edu.rs

ДВАНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Адреса: Војводе Степе 82, 11040 Београд
Телефони: 011/246- 0361, 011/2469-821
Е-пошта: skola@xiigimnazija.edu.rs
Интернет презентација: www.xiigimnazija.edu.rs

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Адреса: Господара Вучућа 50, 11000 Београд
Телефони: 011/644-0132, 011/644-1609 зборница
Е-пошта: skola@drugaekonomska.edu.rs
Интернет презентација: www.drugaekonomska.edu.rs

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Адреса: Есад Пашина 26, 11010 Београд
Телефони: 011/309-8084, 011/309-8093
Е-пошта: ghmskola@open.telekom.rs
Интернет презентација: www.ghmskola.edu.rs/

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
Адреса: Јована Суботића 2, 11070 Београд
Телефони: 011/344-7226, 011/244-0617
Е-пошта:  skolazanegulepote@gmail.com
Интернет презентација: www.skolazanegulepote.edu.rs/

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
Адреса: Ул. Војислава Илића 88, Београд
Телефони: 011/2833-693, 011/2833-699, 011/2833-691
Е-пошта: skolazadizajn@eunet.rs
Интернет презентација: www.skolazadizajntekstila.edu.rs

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
Адреса: Војислава Илића 88, Београд
Телефони:011/2632-183, 011/2633-274
Е-пошта: tszdk@hotmail.com
Интернет презентација: www.skolazadizajnkoze.edu.rs

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“
Адреса: Булевар ослобођења 219, Београд
Телефони: 011/309-7013
Е-пошта:  sosovozd@yahoo.com
Интернет презентација: www.sosovozd.edu.rs

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Адреса: Јове Илића 165, 11000 Београд
Телефон: 011/3092-999; факс: 2491-501;
Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.fpn.bg.ac.rs/

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
Адреса: Јове Илића 154, 11000 Београд
Телефон: 011/3950-800; факс:2461-221;
Е-пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs
Интернет презентација:www.fon.bg.ac.rs/

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Адреса: Господара Вучића 50, 11000 Београд
Телефон: 011/6451-843;  факс: 6457-685;
Е-пошта: dekanat@fb.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.fb.bg.ac.rs/

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: Војводе Степе 305, 11000 Београд
Телефон: 011/3096-207;  факс: 3096704;
Е-адреса: dekan@sf.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.sf.bg.ac.rs/

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: Војводе Степе 450, 11000 Београд
Телефон: 011/3951-372;  факс: 3972-840;
Е-пошта: info@pharmacy.bg.ac.rs
Интернет презентација: www.pharmacy.bg.ac.rs/

УНИВЕРЗИТЕТ “СИНГИДУНУМ”
Адреса: Данијелова 32, 11000 Београд
Телефон: 011/3094-094;  факс: 2462-826;
Е-пошта: studije@singidunum.ac.rs
Интернет презентација: www.singidunum.ac.rs/

– ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ
– ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИСТИЧКИ И ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ
– ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО
– ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
– ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ
– ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈУ

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Адреса: Војводе Степе 283, 11000 Београд
Телефон: 011/2471-099;
Е-пошта: office@viser.edu.rs
Интернет презентација: www.viser.edu.rs/

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ И УПРАВУ
Адреса: Имотска 1, 11000 Београд
Телефон: 011/3098-198,
Е-пошта: office@rafin.edu.rs
Интернет презентација: www.rafin.edu.rs/

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Адреса: Црнотравска 27, 11000 Београд
Телефон: 011/3530 603;  факс: 011/3530 642;
Е-пошта: office@vmsmmilankovic.edu.rs
Интернет презентација: www.vmsmmilankovic.edu.rs/

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – Одељење Вождовац
Адреса: Адмирала Вуковића 14
Тел. 011 2461-644; 2461-757
Fах: 011 2464-626
Е-пошта: vozdovac@gcsrbg.org
Интернет презентација: www.gcsrbg.org

СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Адреса: Браће Јерковића 5
Тел. 2468-111
Интернет презентација: www.sbcprn.com

УСТАНОВА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ – Београд
Адреса: Бул. ЈНА 219
Тел. 2492-301, 2471-622

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Интернет презентација: www.zvecanska.org.rs

ДОМ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ
Адреса: ул. Браће Јерковића број 119,
тел. 011/2461-867;
Е-пошта: dom.zmaj@czodo.rs
Интернет презентација: www.zvecanska.org.rs/dom-zmaj/

ДОМ „МОША ПИЈАДЕ“
Адреса: Устаничка 19
Тел: 2648-622; 2648-034
Е-пошта: office@czodo.rs
Интернет презентација: www.zvecanska.org.rs/dom-mosa

Установа Прихватилиште за одрасла и стара лица
Адреса: Кумодрашка 226 а
Тел:: 011 2462-778; 011 3098 745
Е-пошта:  prihvat@sezampro.rs

ДОМ ПЕНЗИОНЕРА „ВОЖДОВАЦ“
Адреса: Качарска 6
Тел: 2462 211, 2462 210
Е-пошта: vozdovac@ugcb.rs
Интернет презентација: www.ugcb.rs/o-nama/dom-vozdovac/

Црвени крст Вождовац
Устаничка 64/13 спрат
Тел: 2456-616, 2457-715
Е-пошта: vozdovac@redcross.org.rs

На територији општине Вождовац васпитањем и образовањeм деце предшколског узраста бави се Предшколска установа „Чика Јова Змај“. За протеклих 70 година, са само три објекта колико их је било 1944. године, Установа се проширила на данашњих 28 објеката са 46 јаслица и вртића, чиме спада у ред већих у Београду. У вождовачким вртићима, јаслама, припремном предшколском програму и болничким групама борави више од 4.700 деце о којима се брине oко 500 запослених.

У најновијем вождовачком насељу Степа Степановић, у складу са потребама великог броја становника, Општина је у сарадњи са Градом Београдом отворила модерно уређен вртић „Мала Сирена“, на површини од 2.500 м2.

На Вождовцу се данас основношколско образовање остварује у 19 основних школа, међу којима су и Школа за основно и средње образовање „Вожд“, Музичка школа „Петар Коњовић“ и ОШ „Миодраг Матић“ – једина просветна установа у Србији која се бави образовањем и васпитањем деце оболеле од церебралне парализе.

Мало је места у Србији која се као Рипањ могу похвалити богатом традицијом школства, дугом скоро два века. Најстарији запис о постојању школе у Рипњу налази се у архиву Педагошког музеја, према коме је школа постојала још крајем 18. века. Ова рипањска основна школа, у којој су се школовала два председника Српске академије наука и уметности (САНУ), Милан Ђ. Милићевић и Велибор Глигорић, данас носи назив „Вук Караџић”.

У градском делу у близини Аутокоманде налази се и школа „Карађорђе“ која постоји још од 1908. године, а од 1931. године носила је име „Вожд Карађорђе“. Поред ње изграђена је нова зграда 1928. године и тада је имала 511 ученика.

Најновија основна школа на Вождовцу налази се у насељу Степа Степановић, отворена 1. септембра 2014. године. Новоизграђена ОШ „Данило Киш“ савремено је опремљена са близу 1300 ученика и 76 наставника.

У циљу побољшања услова школовања и безбедности вождовачких ђака, Градска општина Вождовац је током претходних десет година, од 2010. до 2020. године, значајно уредила и улепшала све основне школе. Школска здања добила су нове или уређене ограде, фасаде, прилазне стазе, степенице, тоалете, фискултурне сале, свлачионице, кровове, школске кухиње, видео надзор, и др.

Ученицима који након завршене основне школе желе да упишу неку од стручних школа или гимназија на располагању су Осма и Дванаеста гимназија, пет средњих стручних школа – Друга економска школа, Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић“, Школа за негу лепоте, Школа за дизајн текстила и Техничка школа за дизајн коже. Образовањем и стручним усавршавањем одраслих бави се Народни универзитет „Светозар Марковић“ на Душановцу.

Брига за безбедно детињство и школовање остварује се у Дому за децу и омладину без родитељског старања „Змај Јова Јовановић“ у коме је и прихватилиште за децу која су злостављана, те у Дому за децу и омладину „Моша Пијаде“ и Заводу за васпитање деце и омладине „Васа Стајић“. Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију прихвата мале пацијенте са посебним потребама.

Једино прихватилиште у Београду за одрасла и стара лица без дома, налази се на Вождовцу у Кумодрашкој улици. Стара лица бораве у Дому пензионера „Вождовац“, студенти из унутрашњости у студентском дому „4. април“, а они са инвалидитетом у дому „Мика Митровић“.

 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА

Вождовац пружа могућност студирања на шест државних и једној приватној високообразoвној установи. Поред пет факултета Београдског универзитета – Факултета политичких наука, Факултета организационих наука, Саобраћајног, Фармацеутског и Факултета безбедности, ту је и Висока школа електротехнике, као и приватни Универзитет „Сингидунум“ основан 1999. године, који у свом саставу има 17 студијских програма.

Уз високо образовање иде и наука. У вождовачкој општини ради осам научних института. У области водопривреде, „Јарослав Черни“ највећа је научно-истраживачка организација на Балкану, док је Научни институт за ветеринарство Србије најстарија ветеринарска институција у земљи. Познати су и Институт за имунологију и вирусологију „Торлак“, Институт за молекуларну генетику и генетско инжењерство и Институт за нуклеарну генетику и инжењеринг.