ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Дом здравља „Вождовац“ један је од првих на подручју Београда и датира још из 1944. године. Поред централног објекта у Устаничкој улици има 17 самосталних огранака, здравствених станица и амбуланти као и две амбуланте медицине рада и осам стоматолошких амбуланти у основним и средњим школама. Наставна је база Медицинског, Фармацеутског и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Високе здравствене школе струковних студија у Београду и Високе здравственo – санитарне школе струковних студија „Висан“ као и референтна установа опште медицине за домове здравља у Србији.

У Дому ради 159 лекара (104 специјалиста) и 33 стоматолога (17 специјалиста). Међу запосленима је 18 примаријуса, један магистар и пет доктора медицинских наука.

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) доделила је Сертификат о акредитацији Дому здравља “Вождовац” на период од седам година (од јануара 2015. до јануара 2022. године), што је уједно и најдужи период на који здравствена установа може бити акредитована.

После 60 година чекања око осам хиљада становника насеља Кумодраж 1 добило је 2014. године амбуланту, залагањем и финансирањем Градске општине Вождовац. Наредне године је и у насељу Кумодраж 2 отворена нова амбуланта која пружа примарну здравствену заштиту грађанима овог насеља. Због потребе становника Јајинаца изграђен је, 2016. године, још један здравствени центар за 50 хиљада становника подавалских насеља, а у Прњавору  је 2017. године нови савремени објекат заменио рушевну кућу у којој се до тада налазила амбуланта. И пацијенти у насељу Степа Степановић добили су нову здравствену станицу, а после 40 година реконструисана је и амбуланта у Улици војводе Степе 226. Реновиране су просторије Одељења за лабораторијску дијагностику, Службе за физикалну медицину и рехабилитацију, као и Одељења за интерну медицину у централном објекту Дома здравља у Устаничкој 16. Такође, извршена је реконструкција равног крова, фасаде и замена столарије у Огранку „Шумице“ у Устаничкој 125а, те је урађен пројекат за санацију мокрих чворова и реконструкцију прилаза том објекту.

Дом здравља „Вождовац“ активно ради на превенцији болести и болести зависности  организујући трибине, саветовања, предавања и бесплатне прегледе.

Вршилац дужности дирекора Дома здравља “Вождовац”
спец. др Невенка Величковић

Адреса:
Устаничка 16
11 000 Београд
Електронска пошта: office@dzvozdovac.rs
Телефон: 011 30 80 500 – централа, 011 30 80 520 – информације
Факс: 011 24 43 594
http://www.dzvozdovac.rs