ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Милош Јанић

Биографија

Milos Janic1Дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је 12. београдску гимназију. Током студирања вршио функцију председника Европског удружења студената права – Београд. По завршетку студија на Правном факултету Универзитета у Београду – привредни смер, радио је у адвокатској канцеларији специјализованој за привредно право. Oбављао је послове секретара Акционарског друштва за осигурање које послује на регионалном тржишту. Учесник је и организатор бројних семинара и конференција. На конститутивној седници Скупштине ГО Вождовац у јуну 2016. године изабран је за заменика секретара Скупштине општине Вождовац.

Контакт тел.: 244-1071 лок. 183
E-пошта: milos.janic@vozdovac.rs