JAVNE NABAVKE 2016

30.12.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Usluge fiksne telefonije”, broj 404-190/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Pitanja i odgovori, 27.01.2017.

4. Odluka o dodeli ugovora, 31.01.2017.

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 09.02.2017.

22.12.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti dobara: “Nabavka sportske opreme-2”, broj 404-185/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora, 10.01.2017.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 25.01.2017.

22.12.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Usluge mobilne telefonije”, broj 404-183/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Pitanja i odgovori, 26.12.2016.
4. Izmena konkursne dokumentacije, 26.12.2016
5. Tehnička ispravka konkursne dokumentacije, 30.12.2016.
6. Pitanja i odgovori 2, 11.01.2017.
7. Pitanja i odgovori 3, 16.01.2017.

8. Odluka o dodeli ugovora, 25.01.2017.

9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 10.02.2017.

01.12.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti dobara: “Nabavka sportske opreme”, broj 404-177/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o obustavi postupka, 14.12.2016.
4. Obaveštenje o obustavi postupka, 21.12.2016.

21.11.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Voždovačke čarolije”, broj 404-172/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora, 29.11.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 05.12.2016.

21.11.2016. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Uređenje zelenih površina i dečijih igrališta na uglu Paunove i Kokanove ulice, Voždovac”, broj 404-167/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora, 10.01.2017.

4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, 19.01.2017.

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 24.02.2017.

6. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 17.03.2017.

07.11.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: „Usluge izrade projekta-Sanacija klizišta Timočki put“, broj 404-164/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 15.11.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 17.11.2016.

27.10.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma: „Usluge popravki i održavanja-hitne intervencije po školama“, broj 404-156/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, 27.10.2016.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 15.11.2016.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, broj 404-158/16
1. Preuzimanje

20.10.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Usluge čišćenja snega”, broj 404-155/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 01.11.2016.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 01.11.2016.

22.08.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Zdravstveni pregled zaposlenih”, broj 404-122/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Pitanja i odgovori, 23.08.2016.
4. Odluka o dodeli ugovora, 31.08.2016.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 01.09.2016.

11.08.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti radova: “Rekonstrukcija igrališta u Stepojevačkoj”, broj 404-127/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Pitanja i odgovori, 15.08.2016.

4. Odluka o dodeli ugovora, 19.08.2016.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 29.08.2016.

28.07.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Energetska efikasnost”, broj 404-128/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 05.08.2016.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 11.08.2016.

02.06.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Čišćenje septičkih jama”, broj 404-92/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora, 17.06.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 23.06.2016.

22.04.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: „Čišćenje zgrade“, broj 404-78/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Pitanja i odgovori, 12.05.2016.

4. Pitanja i odgovori, 19.05.2016.
5. Odluka o dodeli ugovora, 25.05.2016.
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 08.06.2016.
7. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 17.01.2018.

21.04.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Usluge fizičkog obezbeđenja objekata”, broj 404-77/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Izmena konkursne dokumentacije, 20.05.2016.

4. Izmenjena konkursna dokumentacija, 20.05.2016.

5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 20.05.2016.
6. Odluka o dodeli ugovora, 25.05.2016.
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 07.06.2016.
8. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 17.01.2018.

05.04.2016. Javna nabavka male vrednosti usluga: “Usluge rušenja”, broj 404-70/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Pitanja i odgovori, 11.04.2016.

4. Odluka o dodeli ugovora, 22.04.2016.

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 05.05.2016.

31.03.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Prevoz učenika sa specijalnim potrebama”, broj 404-69/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 22.04.2016.
4. Odluka o dodeli ugovora, 10.05.2016.

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 11.05.2016.
6. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 18.02.2019.

31.03.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Prevoz učenika”, broj 404-68/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 20.04.2016.
4. Pitanja i odgovori, 22.04.2016.
5. Odluka o dodeli ugovora, 10.05.2016.

6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 11.05.2016.
7. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 18.02.2019.

28.03.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: „Zaštita životne sredine – Eko patrola“, broj 404-67/16
1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 06.04.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 06.04.2016.

15.03.2016. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma: „Nadzor“, broj 404-62/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, 25.03.2016.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 31.03.2016.

14.03.2016. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: “Dodatni (nepredviđeni) radovi na izgradnji Doma Zdravlja Jajinci”, broj 404-63/16
1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija

3. Odluka o dodeli ugovora, 22.03.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 23.03.2016.

07.03.2016. Javna nabavka male vrednosti usluga: “Servisiranje i popravka automobila”, broj 404-60/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 21.03.2016.

29.02.2016. Javna nabavka male vrednosti dobara: “Kancelarijski nameštaj”, broj 404-51/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 02.03.2016.
4. Pitanja i odgovori, 03.03.2016.

5. Odluka o dodeli ugovora, 09.03.2016.
6. Izmena odluke o dodeli ugovora, 10.03.2016.

7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 22.03.2016.

24.02.2016. Javna nabavka male vrednosti dobara: “Kancelarijski materijal”, broj 404-40/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 04.03.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 15.03.2016.

18.02.2016. Otvoreni postupak javne nabavke radova: “Asfaltiranje nekategorisanih puteva”, broj 404-36/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije, 19.02.2016.

4. Izmenjena konkursna dokumentacija, 19.02.2016.

5. Pitanja i odgovori, 02.03.2016.

6. Odluka o dodeli ugovora, 22.03.2016.

7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 23.03.2016.

12.02.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Snimanje postojećeg stanja ulica”, broj 404-29/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 25.02.2016.
4. Izmena konkursne dokumentacije, 25.02.2016.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 25.02.2016.
6. Odluka o dodeli ugovora, 15.03.2016.
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 16.03.2016.

12.02.2016. Javna nabavka male vrednosti usluga: “Izleti za penzionere”, broj 404-04/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 24.02.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 01.03.2016.

11.02.2016. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Druga faza izgradnje sale pri OŠ Vasa Čarapić – Zuce“, broj 404-21/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 15.03.2016.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 18.03.2016.

09.02.2016. Javna nabavke male vrednosti usluga: “Topografsko snimanje ulica”, broj 404-03/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 17.02.2016.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 19.02.2016.

08.02.2016. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Štampa po porudžbini”, broj 404-04/16
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 10.02.2016.

4. Izmena konkursne dokumentacije, 10.02.2016.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 10.02.2016.
6. Pitanja i odgovori 2, 11.02.2016.
7. Odluka o dodeli ugovora, 18.03.2016.

8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 31.03.2016.

9. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 23.03.2017.