JAVNE NABAVKE 2020

04.12.2020.Plan javnih nabavki (izmena)

27.11.2020. Plan javnih nabavki (izmena)

16.11.2020. Plan javnih nabavki (izmena)

29.10.2020. Plan javnih nabavki (izmena)

08.10.2020. Plan javnih nabavki (4 kvartal 2020)

03.09.2020. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

10.07.2020. Otvoreni postupak javne nabavke dobara:”Nabavka električne energije”, broj 404-93/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 29.07.2020
4. Izmena konkursne dokumentacije, 29.07.2020.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 29.07.2020.
6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma. 10.08.2020.
7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 11.08.2020.

09.07.2020. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva javne nabavke radova: „Asfaltiranje nekategorisanih puteva, pristupnih i internih saobraćajnica – Privremena signalizacija“, broj 404-94/20
1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 22.07.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 22.07.2020.

09.07.2020. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Asfaltiranje nekategorisanih puteva, pristupnih i internih saobraćajnica – Kokanova ulica“, broj 404-92/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 20.07.2020.
4. Izmena konkursne dokumentacije, 21.07.2020.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 21.07.2020.
6. Pitanja i odgovori, 22.07.2020.
7. Pitanja i odgovori, 27.07.2020.
8. Odluka o obustavi postupka, 04.08.2020.
9. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 17.08.2020.

17.06.2020.Otvoreni postupak javne nabavke dobara: „Građevinski materijal za izbegla i interno raseljena lica“, broj 404-77/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka 07.08.2020.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 20.08.2020.

05.06.2020. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Eko – Patrola 2”, broj 404-78/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 25.06.2020.
4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, 01.07.2020.
5. Odluka o obustavi postupka, 14.10.2020.

30.04.2020. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Čišćenje zgrade”, broj  404-65/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 12.05.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru,19.05.2020.

10.03.2020. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Zdravstveni pregled zaposlenih”, broj 404-33/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka javne nabavke, 19.03.2020.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 23.03.2020.

26.02.2020. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Asfaltiranje nekategorisanih puteva, pristupnih i internih saobraćajnica“, broj 404-28/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 03.04.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 09.04.2020.
5. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 06.08.2020.

20.02.2020.Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Ispitivanje javnog mnjenja”, broj 404-27/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 03.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 09.03.2020.

20.02.2020. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Geološko – tehničko ispitivanje terena”, broj 404-24/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 02.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 03.03.2020.

20.02.2020. Otvoreni postupak javne nabavke dobara: “Nabavka automobila”, broj 404-23/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka javne nabavke, 18.03.2020.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 23.03.2020.

13.02.2020. Otvoreni postupak javne nabavke dobara: “Nabavka softvera za povlašćene kartice” 404-19/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 21.02.2020.
4. Odluka o dodeli ugovora, 17.03.2020.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 20.03.2020.

22.01.2020. Javna nabavka male vrednosti usluga: “Medijsko praćenje aktivnosti”, broj 404-15/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 06.02.2020. 
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 18.02.2020.

22.01.2020. Javna nabavka male vrednosti usluga: “Usluge fiksne telefonije”, broj 404-13/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 06.02.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru,07.02.2020.

22.01.2020. Otvoreni postupak javne nabavke usluga sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma: “Izleti za penzionere”, broj 404-16/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, 26.02.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 27.02.2020.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 12.03.2020.

14.01.2020. Javna nabavka male vrednosti usluga: „Usluge štampe voždovačkih novina“, broj 404-07/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora 28.01.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 29.01.2020.