JAVNE NABAVKE 2020

08.10.2020. Plan javnih nabavki (4 kvartal 2020)

03.09.2020. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

10.07.2020. Otvoreni postupak javne nabavke dobara:”Nabavka električne energije”, broj 404-93/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 29.07.2020
4. Izmena konkursne dokumentacije, 29.07.2020.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 29.07.2020.
6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma. 10.08.2020.
7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 11.08.2020.

09.07.2020. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva javne nabavke radova: „Asfaltiranje nekategorisanih puteva, pristupnih i internih saobraćajnica – Privremena signalizacija“, broj 404-94/20
1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 22.07.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 22.07.2020.

09.07.2020. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Asfaltiranje nekategorisanih puteva, pristupnih i internih saobraćajnica – Kokanova ulica“, broj 404-92/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 20.07.2020.
4. Izmena konkursne dokumentacije, 21.07.2020.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 21.07.2020.
6. Pitanja i odgovori, 22.07.2020.
7. Pitanja i odgovori, 27.07.2020.
8. Odluka o obustavi postupka, 04.08.2020.
9. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 17.08.2020.

17.06.2020.Otvoreni postupak javne nabavke dobara: „Građevinski materijal za izbegla i interno raseljena lica“, broj 404-77/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka 07.08.2020.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 20.08.2020.

05.06.2020. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: “Eko – Patrola 2”, broj 404-78/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 25.06.2020.
4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, 01.07.2020.
5. Odluka o obustavi postupka, 14.10.2020.

30.04.2020. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Čišćenje zgrade”, broj  404-65/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 12.05.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru,19.05.2020.

10.03.2020. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Zdravstveni pregled zaposlenih”, broj 404-33/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka javne nabavke, 19.03.2020.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 23.03.2020.

26.02.2020. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Asfaltiranje nekategorisanih puteva, pristupnih i internih saobraćajnica“, broj 404-28/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 03.04.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 09.04.2020.
5. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 06.08.2020.

20.02.2020.Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Ispitivanje javnog mnjenja”, broj 404-27/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 03.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 09.03.2020.

20.02.2020. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: “Geološko – tehničko ispitivanje terena”, broj 404-24/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 02.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 03.03.2020.

20.02.2020. Otvoreni postupak javne nabavke dobara: “Nabavka automobila”, broj 404-23/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka javne nabavke, 18.03.2020.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 23.03.2020.

13.02.2020. Otvoreni postupak javne nabavke dobara: “Nabavka softvera za povlašćene kartice” 404-19/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 21.02.2020.
4. Odluka o dodeli ugovora, 17.03.2020.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 20.03.2020.

22.01.2020. Javna nabavka male vrednosti usluga: “Medijsko praćenje aktivnosti”, broj 404-15/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 06.02.2020. 
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 18.02.2020.

22.01.2020. Javna nabavka male vrednosti usluga: “Usluge fiksne telefonije”, broj 404-13/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 06.02.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru,07.02.2020.

22.01.2020. Otvoreni postupak javne nabavke usluga sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma: “Izleti za penzionere”, broj 404-16/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, 26.02.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 27.02.2020.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 12.03.2020.

14.01.2020. Javna nabavka male vrednosti usluga: „Usluge štampe voždovačkih novina“, broj 404-07/20
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora 28.01.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 29.01.2020.