ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

04.12.2020.План јавних набавки (измена)

27.11.2020. План јавних набавки (измена)

16.11.2020. План јавних набавки (измена)

29.10.2020. План јавних набавки (измена)

08.10.2020. План јавних набавки (4 квартал 2020)

03.09.2020. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

10.07.2020. Отворени поступак јавне набавке добара:”Набавка електричне енергије”, број 404-93/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 29.07.2020
4. Измена конкурсне документације, 29.07.2020.
5. Измењена конкурсна документација, 29.07.2020.
6. Одлука о закључењу оквирног споразума. 10.08.2020.
7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 11.08.2020.

09.07.2020. Преговарачки поступак без објављивања позива јавне набавке радова: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница – Привремена сигнализација“, број 404-94/20
1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 22.07.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 22.07.2020.

09.07.2020. Отворени поступак јавне набавке радова: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница – Коканова улица“, број 404-92/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 20.07.2020.
4. Измена конкурсне документације, 21.07.2020.
5. Измењена конкурсна документација, 21.07.2020.
6. Питања и одговори, 22.07.2020.
7. Питања и одговори, 27.07.2020.
8. Одлука о обустави поступка, 04.08.2020.
9. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, 17.08.2020.

17.06.2020.Отворени поступак јавне набавке добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-77/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка 07.08.2020.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке 20.08.2020.

05.06.2020. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Еко – Патрола 2”, број 404-78/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 25.06.2020.
4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 01.07.2020.
5. Одлука о обустави поступка, 14.10.2020.

30.04.2020. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Чишћење зграде”, број  404-65/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 12.05.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору,19.05.2020.

10.03.2020. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Здравствени преглед запослених”, број 404-33/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка јавне набавке, 19.03.2020.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, 23.03.2020.

26.02.2020. Отворени поступак јавне набавке радова: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница“, број 404-28/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 03.04.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 09.04.2020.
5. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 06.08.2020.

20.02.2020.Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Испитивање јавног мњења”, број 404-27/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 03.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 09.03.2020.

20.02.2020. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Геолошко – техничко испитивање терена”, број 404-24/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 02.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 03.03.2020.

20.02.2020. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка аутомобила”, број 404-23/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка јавне набавке, 18.03.2020.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, 23.03.2020.

13.02.2020. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка софтвера за повлашћене картице” 404-19/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 21.02.2020.
4. Одлука о додели уговора, 17.03.2020.
5. Обавештење о закљученом уговору, 20.03.2020.

22.01.2020. Јавна набавка мале вредности услуга: “Медијско праћење активности”, број 404-15/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.02.2020. 
4. Обавештење о закљученом уговору, 18.02.2020.

22.01.2020. Јавна набавка мале вредности услуга: “Услуге фиксне телефоније”, број 404-13/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.02.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору,07.02.2020.

22.01.2020. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Излети за пензионере”, број 404-16/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 26.02.2020.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 27.02.2020.
5. Обавештење о закљученом уговору, 12.03.2020.

14.01.2020. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге штампе вождовачких новина“, број 404-07/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора 28.01.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 29.01.2020.