ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

10.07.2020. Отворени поступак јавне набавке добара:”Набавка електричне енергије”, број 404-93/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

09.07.2020. Преговарачки поступак без објављивања позива јавне набавке радова: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница – Привремена сигнализација“, број 404-94/20
1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација

09.07.2020. Отворени поступак јавне набавке радова: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница – Коканова улица“, број 404-92/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

17.06.2020.Отворени поступак јавне набавке добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-77/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

05.06.2020. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Еко – Патрола 2”, број 404-78/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 25.06.2020.
4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 01.07.2020.

30.04.2020. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Чишћење зграде”, број  404-65/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 12.05.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору,19.05.2020.

10.03.2020. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Здравствени преглед запослених”, број 404-33/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка јавне набавке, 19.03.2020.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, 23.03.2020.

26.02.2020. Отворени поступак јавне набавке радова: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница“, број 404-28/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 03.04.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 09.04.2020.

20.02.2020.Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Испитивање јавног мњења”, број 404-27/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 03.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 09.03.2020.

20.02.2020. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Геолошко – техничко испитивање терена”, број 404-24/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 02.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 03.03.2020.

20.02.2020. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка аутомобила”, број 404-23/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка јавне набавке, 18.03.2020.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, 23.03.2020.

13.02.2020. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка софтвера за повлашћене картице” 404-19/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 21.02.2020.
4. Одлука о додели уговора, 17.03.2020.
5. Обавештење о закљученом уговору, 20.03.2020.

22.01.2020. Јавна набавка мале вредности услуга: “Медијско праћење активности”, број 404-15/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.02.2020. 
4. Обавештење о закљученом уговору, 18.02.2020.

22.01.2020. Јавна набавка мале вредности услуга: “Услуге фиксне телефоније”, број 404-13/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.02.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору,07.02.2020.

22.01.2020. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Излети за пензионере”, број 404-16/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 26.02.2020.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 27.02.2020.
5. Обавештење о закљученом уговору, 12.03.2020.

14.01.2020. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге штампе вождовачких новина“, број 404-07/20
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора 28.01.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, 29.01.2020.