ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

14.02.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Штампа по поруџбини“, број 404-22/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

13.02.2019. Отворени поступак јавне набавке радова: „Реконструкција МЗ Пиносава“, број 404-21/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

11.02.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Излети за пензионере“, број 404-19/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 14.02.2019. 

08.02.2019. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда“, број 404-17/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

04.02.2019. „Медијско праћење активности“, број 404-11/19.
1. Позив за подношење понуда 
2. Конкурсна документацијa
3. Одлука о додели уговора, 12.02.2019.