ЈАВНЕ НАБАВКЕ

26.07.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Уклањање графита”, број 404-94/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.08.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 06.08.2018.

09.07.2018. Отворени поступак јавне набавке добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-75/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 08.08.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 14.08.2018.

09.07.2018. Отворени поступак јавне набавке радова са циљем закључења оквирног споразума: „Изградња аутобуских стајалишта“, број 404-83/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 01.08.2018.
4. Питања и одговори 2, 06.08.2018.

03.05.2018. Отворени поступак јавне набавке радова: “Грађани бирају – Уређење степеништа и прилазних стаза”, број 404-60/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 30.05.2018.
4. Исправка техничке грешке у конкурсној документацији, 30.05.2018.
5. Одлука о додели уговора, 04.06.2018.
6. Обавештење о закљученом уговору, 15.06.2018.

25.04.2018. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Израда пројекта фекалне канализације”, број 404-57/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 03.05.2018.
4. Измена конкурсне документације, 03.05.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 03.05.2018.
6. Питања и одговори 2, 10.05.2018.
7. Измена конкурсне документације, 14.05.2018.
8. Измењена конкурсна документација, 14.05.2018.
9. Питања и одговори 3, 14.05.2018.
10. Питања и одговори 4, 16.05.2018.
11. Измена конкурсне документације, 16.05.2018.
12. Измењена конкурсна документација, 16.05.2018.
13. Одлука о додели уговора, 30.05.2018.
14. Обавештење о закљученом уговору, 31.05.2018.

25.04.2018. Отворени поступак јавне набавке добара: “Грађани бирају – Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда”, број 404-58/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 24.05.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 30.05.2018.

02.02.2018. Поступак јавне набавке мале вредности добара са циљем закључења оквирног споразума: “Канцеларијски материјал”, број 404-18/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 06.02.2018.
4. Питања и одговори 2, 09.02.2018.
5. Измена конкурсне документације, 09.02.2018.
6. Измењена конкурсна документација, 09.02.2018.
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 09.02.2018.
8. Одлука о закључењу оквирног споразума, 23.02.2018.
9. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 02.03.2018.
10. Обавештење о закљученом уговору 1.
11. Обавештење о закљученом уговору 2.
12. Обавештење о закљученом уговору 3.
13. Обавештење о закљученом уговору 4.
14. Обавештење о закљученом уговору 5.
15. Обавештење о закљученом уговору 6.
16. Обавештење о закљученом уговору 7.
17. Обавештење о закљученом уговору 8.
18. Обавештење о закљученом уговору 9.
19. Обавештење о закљученом уговору 10.
20. Обавештење о закљученом уговору 11.
21. Обавештење о закљученом уговору 12.
22. Обавештење о закљученом уговору 13.
23. Обавештење о закљученом уговору 14.
24. Обавештење о закљученом уговору 15.

31.01.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге чишћења снега”, број 404-09/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације, 01.02.2018.
4. Измењена конкурсна документација, 01.02.2018.
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 01.02.2018.
6. Одлука о додели уговора, 09.02.2018.
7. Обавештење о закљученом уговору, 13.02.2018.

25.01.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Пројекат препарцелизације”, број 404-08/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 29.01.2018.
4. Измена конкурсне документације, 29.01.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 29.01.2018.
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 29.01.2018.
7. Одлука о додели уговора, 05.02.2018.
8. Обавештење о закљученом уговору, 12.02.2018.

18.01.2018. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда“, број 404-10/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 19.02.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 20.02.2018.

17.01.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Обновљиви извори енергије-Пројекат бушотине“, број 404-07/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 19.01.2018.
4. Измена конкурсне документације, 19.01.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 19.01.2018.
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 19.01.2018.
7. Одлука о додели уговора, 26.01.2018.
8. Обавештење о закљученом уговору, 29.01.2018.

09.01.2018. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Превоз ученика”, број 404-197/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 25.01.2018.
4. Измена конкурсне документације, 25.01.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 25.01.2018.
6. Одлука о додели уговора, 08.02.2018.
7. Обавештење о закљученом уговору, 09.02.2018.

21.12.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Излети за пензионере – Упознајмо Србију-3”
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 28.12.2017.
4. Измена конкурсне документације, 28.12.2017.
5. Измењена конкурсна документација, 28.12.2017.
6. Питања и одговори 2, 08.01.2018.
7. Измена конкурсне документације, 08.01.2018.
8. Измењена конкурсна документација, 08.01.2018.
9. Одлука о закључењу оквирног споразума, 22.01.2018.
10. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 02.02.2018.
11. Обавештење о закљученом уговору 1.
12. Обавештење о закљученом уговору 2.
13. Обавештење о закљученом уговору 3.
14. Обавештење о закљученом уговору 4.
15. Обавештење о закљученом уговору 5.

14.12.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Услуге одржавања софтверског пакета Сириус 2010”, број 404-179/17
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 25.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 25.12.2017.

14.12.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Додатни, непредвиђени радови, Дом Здравља Војводе Степе 226”, број 404-181/17
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 21.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.12.2017.

01.12.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда:”Набавка и постављање аутсорсинг принтера”, број 404-178/17
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 19.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 19.12.2017.

29.11.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева“, број 404-180/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 08.01.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 11.01.2018.

28.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге штампе вождовачких новина”, број 404-174/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 14.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 14.12.2017.

28.11.2017. Отворени поступак јавне набавке радова са циљем закључења оквирног споразума: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница-2“, број 404-177/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 21.12.2017.
4. Одлука о закључењу оквирног споразума, 28.12.2017.
5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 09.01.2018.
6. Обавештење о закљученом уговору 1.
7. Обавештење о закљученом уговору 2.
8. Обавештење о закљученом уговору 3.
9. Обавештење о закљученом уговору 4.
10. Обавештење о закљученом уговору 5.
11. Обавештење о закљученом уговору 6.

27.11.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Уређење вртића“, број 404-175/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 28.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 29.12.2017.

21.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Услуге поправки и одржавања-хитне интервенције по школама“, број 404-173/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 30.11.2017.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 04.12.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору 1.
6. Обавештење о закљученом уговору 2.
7. Обавештење о закљученом уговору 3.
8. Обавештење о закљученом уговору 4.
9. Обавештење о закљученом уговору 5.
10. Обавештење о закљученом уговору 6.
11. Обавештење о закљученом уговору 7.
12. Обавештење о закљученом уговору 8. 
13. Обавештење о закљученом уговору 9.
14. Обавештење о закљученом уговору 10.
15. Обавештење о закљученом уговору 11.
16. Обавештење о закљученом уговору 12.
17. Обавештење о закљученом уговору 13.

09.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: „Набавка грађевинског и пољопривредног алата“, број 404-163/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 14.11.2017.
4. Питања и одговори, 14.11.2017.
5. Измена конкурсне документације, 15.11.2017.
6. Измењена конкурсна документације, 15.11.2017.
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 15.11.2017
8. Питања и одговори, 20.11.2017.
9. Одлука о додели уговора, 30.11.2017.
10. Обавештење о закљученом уговору, 14.12.2017.

08.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Медијско праћење активности“, број 404-161/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 17.11.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 22.11.2017.

02.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности  услуга: “Вождовачке чаролије”, број 404-158/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 10.11.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 14.11.2017.

01.11.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда – 3”, број 404-157/17
1. Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 01.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 05.12.2017.

24.10.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка и постављање аутсорсинг принтера”, број 404-136/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3
. Одлука о обустави поступка
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

19.10.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Уређење тротоара и степеништа по МЗ“, број 404-147/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 20.11.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 06.12.2017.
5. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 01.02.2018.

17.10.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка и постављање мобилијара”, број 404-154/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 25.10.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 02.11.2017.

06.10.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Израда елабората”, број 404-146/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 19.10.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 24.10.2017.

19.09.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума:„Излети за пензионере – Упознајмо Србију – 2“, број 404-138/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 22.09.2017.
4. Питања и одговори, 11.10.2017.
5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 19.10.2017.
6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 02.11.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору 1.
8. Обавештење о закљученом уговору 2.
9. Обавештење о закљученом уговору 3.

01.09.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Израда и одржавање школских сајтова и пропратних електронских садржаја“, број 404-135/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 12.09.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 18.09.2017.

31.08.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: “Уређење вртића у Ерчанској, ДК Рипањ”, број 404-133/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 27.09.2017.
4. Одлука о додели уговора, 04.10.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору, 23.10.2017.

23.08.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Здравствени преглед запослених“, број 404-130/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 31.08.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 01.09.2017.

21.07.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-123/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 31.07.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 01.08.2017.

21.07.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Израда пројектне документације“, број 404-126/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 02.08.2017.
4. Измена конкурсне документације, 02.08.2017.
5. Измењена конкурсна документација, 02.08.2017.
6. Одлука о додели уговора, 21.08.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору, 22.08.2017.

18.07.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: “Друга фаза реконструкције амбуланте у Прњавору”, број 404-102/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 17.08.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.08.2017.

23.05.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Санација и реконструкција објекта Дома здравља Вождовац, објекат амбуланте у Ул. Војводе Степе бр 226“, број 404-89/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 08.06.2017.
4. Питања и одговори, 16.06.2017.
5. Одлука о додели уговора, 14.07.2017.
6. Обавештење о закљученом уговору, 01.08.2017.

23.05.2017. Отворени поступак јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума који се спроводи од стране више Наручилаца: “Набавка електричне енергије”, број 404-96/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 10.07.2017.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 12.07.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору 1.
6. Обавештење о закљученом уговору 2.
7. Обавештење о закљученом уговору 3.
8. Обавештење о закљученом уговору 4.
9. Обавештење о закљученом уговору 5.
10. Обавештење о закљученом уговору 6.
11. Обавештење о закљученом уговору 7.
12. Обавештење о закљученом уговору 8.
13. Обавештење о закљученом уговору 9.
14. Обавештење о закљученом уговору 10.
15. Обавештење о закљученом уговору 11.
16. Обавештење о закљученом уговору 12.
17. Обавештење о закљученом уговору 13.
18. Обавештење о закљученом уговору 14.
19. Обавештење о закљученом уговору 15.
20. Обавештење о закљученом уговору 16.
21. Обавештење о закљученом уговору 17.
22. Обавештење о закљученом уговору 18.
23. Обавештење о закљученом уговору 19.
24. Обавештење о закљученом уговору 20.
25. Обавештење о закљученом уговору 21.
26. Обавештење о закљученом уговору 22.
27. Обавештење о закљученом уговору 23.
28. Обавештење о закљученом уговору 24.

18.05.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда – 2“, број 404-95/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 20.06.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 20.06.2017.

16.05.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Излети за пензионере – Упознајмо окружење“, број 404-91/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 29.05.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 29.05.2017.
5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 10.07.2017.
6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 21.07.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору 1.
8. Обавештење о закљученом уговору 2.
9. Обавештење о закљученом уговору 3.

16.05.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге превоза струганог асфалта”, број 404-94/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 24.05.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 30.05.2017.

12.05.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка рачунара и рачунарске опреме“, број 404-28/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 02.06.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 02.06.2017.

5. Питања и одговори, 02.06.2017.
6. Одлука о додели уговора, 12.06.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору, 23.06.2017.

05.05.2017. Отворени постука јавне набавке добара: „Набавка аутомобила – старо за ново“, број 404-82/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 05.06.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 07.06.2017.

20.04.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка горива”, број 404-75/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 25.04.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 25.04.2017.

5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 25.04.2017.

6. Одлука о додели уговора, 04.05.2017.

7. Обавештење о закљученом уговору, 12.05.2017.

14.03.2017. Отворени поступак јавне набавке радова:  „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница“, број 404-58/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 23.03.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 23.03.2017.

5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 07.04.2017.

6. Одлука о додели уговора, 18.04.2017.

7. Обавештење о закљученом уговору, 27.04.2017.

28.02.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Услуге стручног надзора”, број 404-36/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 21.03.2017.

4. Питања и одговори, 23.03.2017.

5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 30.03.2017.

6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 31.03.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору 1.
8. Обавештење о закљученом уговору 2.
9. Обавештење о закљученом уговору 3.
10. Обавештење о закљученом уговору 4.
11. Обавештење о закљученом уговору 5.
12. Обавештење о закљученом уговору 6.
13. Обавештење о закљученом уговору 7.
14. Обавештење о закљученом уговору 8.
15. Обавештење о закљученом уговору 9.
16. Обавештење о закљученом уговору 10.
17. Обавештење о закљученом уговору 11.
18. Обавештење о закљученом уговору 12.
19. Обавештење о закљученом уговору 13.
20. Обавештење о закљученом уговору 14.
21. Обавештење о закљученом уговору 15.
22. Обавештење о закљученом уговору 16.
23. Обавештење о закљученом уговору 17.
24. Обавештење о закљученом уговору 18.
25. Обавештење о закљученом уговору 19.
26. Обавештење о закљученом уговору 20.
27. Обавештење о закљученом уговору 21.
28. Обавештење о закљученом уговору 22.
29. Обавештење о закљученом уговору 23.
30. Обавештење о закљученом уговору 24.

14.02.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Излети за пензионере – Упознајмо Србију“, број 404-15/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 16.03.2017.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 17.03.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору 1.
6. Обавештење о закљученом уговору 2.
7. Обавештење о закљученом уговору 3.
8. Обавештење о закљученом уговору 4.
9. Обавештење о закљученом уговору 5.

10.02.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Канцеларијски материјал”, број 404-14/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 17.02.2017.

4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 17.02.2017.

5. Одлука о додели уговора, 24.02.2017.

6. Обавештење о закљученом уговору, 24.02.2017.

10.02.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда“, број 404-19/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 14.03.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 15.03.2017.

09.02.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Топографско снимање – Израда пројекта”, број 404-18/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 17.02.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 22.02.2017.

08.02.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Рушење”, број 404-13/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 10.03.2017.

4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 17.03.2017.

06.02.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка аутомобила”, број 404-16/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 13.02.2017.

4. Одлука о додели уговора, 10.03.2017.

5. Обавештење о закљученом уговору, 10.03.2017.

31.01.2017. Отворени поступак јавне набавке услуге: “Еко – Патрола”, број 404-06/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 03.03.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 06.03.2017.

25.01.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: “Изградња аутобуских стајалишта”, број 404-05/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 31.01.2017.

4. Питања и одговори, 10.02.2017.
5. Измена конкурсне документације, 10.02.2017.
6. Измењена конкурсна документација, 10.02.2017.

7. Одлука о додели уговора, 06.03.2017.

8. Обавештење о закљученом уговору, 21.03.2017.

18.01.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге чишћења снега”, број 404-03/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 01.02.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 08.02.2017.

30.12.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Услуге фиксне телефоније”, број 404-190/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 27.01.2017.

4. Одлука о додели уговора, 31.01.2017.

5. Обавештење о закљученом уговору, 09.02.2017.

22.12.2016. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка спортске опреме-2”, број 404-185/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 10.01.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 25.01.2017.

22.12.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Услуге мобилне телефоније”, број 404-183/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 26.12.2016.
4. Измена конкурсне документације, 26.12.2016
5. Техничка исправка конкурсне документације, 30.12.2016.
6. Питања и одговори 2, 11.01.2017.
7. Питања и одговори 3, 16.01.2017.

8. Одлука о додели уговора, 25.01.2017.

9. Обавештење о закљученом уговору, 10.02.2017.

01.12.2016. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка спортске опреме”, број 404-177/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о обустави поступка, 14.12.2016.
4. Обавештење о обустави поступка, 21.12.2016.

21.11.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Вождовачке чаролије”, број 404-172/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 29.11.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 05.12.2016.

21.11.2016. Отворени поступак јавне набавке радова: „Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и Коканове улице, Вождовац”, број 404-167/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 10.01.2017.

4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 19.01.2017.

5. Обавештење о закљученом уговору, 24.02.2017.

6. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 17.03.2017.

07.11.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Услуге израде пројекта-Санација клизишта Тимочки пут“, број 404-164/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 15.11.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 17.11.2016.

27.10.2016. Поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума: „Услуге поправки и одржавања-хитне интервенције по школама“, број 404-156/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 27.10.2016.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 15.11.2016.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, број 404-158/16
1. Преузимање

20.10.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге чишћења снега”, број 404-155/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 01.11.2016.
4. Обавештење о закљученом уговору, 01.11.2016.

22.08.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Здравствени преглед запослених”, број 404-122/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 23.08.2016.
4. Одлука о додели уговора, 31.08.2016.
5. Обавештење о закљученом уговору, 01.09.2016.

11.08.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Реконструкција игралишта у Степојевачкој”, број 404-127/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 15.08.2016.

4. Одлука о додели уговора, 19.08.2016.
5. Обавештење о закљученом уговору, 29.08.2016.

28.07.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Енергетска ефикасност”, број 404-128/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 05.08.2016.
4. Обавештење о закљученом уговору, 11.08.2016.

02.06.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Чишћење септичких јама”, број 404-92/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 17.06.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 23.06.2016.

22.04.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Чишћење зграде“, број 404-78/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 12.05.2016.

4. Питања и одговори, 19.05.2016.
5. Одлука о додели уговора, 25.05.2016.
6. Обавештење о закљученом уговору, 08.06.2016.
7. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 17.01.2018.

21.04.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Услуге физичког обезбеђења објеката”, број 404-77/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 20.05.2016.

4. Измењена конкурсна документација, 20.05.2016.

5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 20.05.2016.
6. Одлука о додели уговора, 25.05.2016.
7. Обавештење о закљученом уговору, 07.06.2016.
8. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 17.01.2018.

05.04.2016. Јавна набавка мале вредности услуга: “Услуге рушења”, број 404-70/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 11.04.2016.

4. Одлука о додели уговора, 22.04.2016.

5. Обавештење о закљученом уговору, 05.05.2016.

31.03.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Превоз ученика са специјалним потребама”, број 404-69/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 22.04.2016.
4. Одлука о додели уговора, 10.05.2016.

5. Обавештење о закљученом уговору, 11.05.2016.

31.03.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Превоз ученика”, број 404-68/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 20.04.2016.
4. Питања и одговори, 22.04.2016.
5. Одлука о додели уговора, 10.05.2016.

6. Обавештење о закљученом уговору, 11.05.2016.

28.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Заштита животне средине – Еко патрола“, број 404-67/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.04.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 06.04.2016.

15.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Надзор“, број 404-62/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 25.03.2016.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 31.03.2016.

14.03.2016. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Додатни (непредвиђени) радови на изградњи Дома Здравља Јајинци”, број 404-63/16
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 22.03.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 23.03.2016.

07.03.2016. Јавна набавка мале вредности услуга: “Сервисирање и поправка аутомобила”, број 404-60/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.03.2016.

29.02.2016. Јавна набавка мале вредности добара: “Канцеларијски намештај”, број 404-51/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 02.03.2016.
4. Питања и одговори, 03.03.2016.

5. Одлука о додели уговора, 09.03.2016.
6. Измена одлуке о додели уговора, 10.03.2016.

7. Обавештење о закљученом уговору, 22.03.2016.

24.02.2016. Јавна набавка мале вредности добара: “Канцеларијски материјал”, број 404-40/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 04.03.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 15.03.2016.

18.02.2016. Отворени поступак јавне набавке радова: “Асфалтирање некатегорисаних путева”, број 404-36/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације, 19.02.2016.

4. Измењена конкурсна документација, 19.02.2016.

5. Питања и одговори, 02.03.2016.

6. Одлука о додели уговора, 22.03.2016.

7. Обавештење о закљученом уговору, 23.03.2016.

12.02.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Снимање постојећег стања улица”, број 404-29/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 25.02.2016.
4. Измена конкурсне документације, 25.02.2016.
5. Измењена конкурсна документација, 25.02.2016.
6. Одлука о додели уговора, 15.03.2016.
7. Обавештење о закљученом уговору, 16.03.2016.

12.02.2016. Јавна набавка мале вредности услуга: “Излети за пензионере”, број 404-04/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 24.02.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 01.03.2016.

11.02.2016. Отворени поступак јавне набавке радова: „Друга фаза изградње сале при ОШ Васа Чарапић – Зуце“, број 404-21/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 15.03.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 18.03.2016.

09.02.2016. Јавна набавке мале вредности услуга: “Топографско снимање улица”, број 404-03/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 17.02.2016.
4. Обавештење о закљученом уговору, 19.02.2016.

08.02.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Штампа по поруџбини”, број 404-04/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 10.02.2016.

4. Измена конкурсне документације, 10.02.2016.
5. Измењена конкурсна документација, 10.02.2016.
6. Питања и одговори 2, 11.02.2016.
7. Одлука о додели уговора, 18.03.2016.

8. Обавештење о закљученом уговору, 31.03.2016.

9. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 23.03.2017.

11.12.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-163/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 21.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 29.12.2015.

08.12.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Награде ученицима основних школа – Набавка спортске опреме“, број 404-162/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора, 18.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 22.12.2015.

04.12.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Друга фаза изградње сале при ОШ Васа Чарапић-Зуце“, број 404-161/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори

Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Одлука о обустави поступка, 15.01.2016.
Обавештење о обустави поступка, 28.01.2016.

19.11.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге чишћења снега“, број 404-153/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 27.11.2015.

29.10.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге штампе вождовачких новина“, број 404-118/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 06.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 10.11.2015.

22.10.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге рушења – Извршење рушења грађевинских инспектора, извршење рушења комуналних инспектора“, број 404-138/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 30.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 30.10.2015.

21.10.2015. Интерни акт
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

07.10.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге смештаја и превоза ђака – Вождовачких шампиона”, број 404-133/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 16.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 16.10.2015.

05.10.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Набавка спортске опреме”, број 404-130/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 16.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 16.10.2015.

18.09.2015. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Санација дела крова ЦКС Шумице”, број 404-122/15
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, 28.09.2015.

16.09.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева“, број 404-121/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора, 23.10.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 03.11.2015.

Одлука о обустави поступка, 12.04.2016.
Обавештење о обустави поступка, 26.04.2016.

09.09.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Путна инфраструктура – Текуће поправке и одржавање улица“, број 404-116/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора, 09.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 09.10.2015.

25.08.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци”, број 404-77/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Браварија
Спољашња столарија
Унутрашња ПВЦ столарија
Врата и надсветла
Питања и одговори 2.
Кров
Фасаде
Фасаде 1
Питања и одговори 3.
Питања и одговори 4.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, 16.10.2015.

25.08.2015. Јавна набавка мале вредности: „Услуге штампе Вождовачких новина“, Редни број јавне набавке 404-113/15
Позив за понуду
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о продужења рока за подношење понуде
Одлука о обвустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

24.08.2015. Јавна набавка мале вредности: „Услуге здравственог прегледа запослених“ за потребе ГО Вождовац, број 404-114/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације, 24.08.2015.
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, 01.09.2015.

18.08.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Реконструкција дечијег игралишта – Степојевачка, Кумодраж”, број 404-112/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 18.09.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 30.09.2015.

18.08.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Одржавање спортске инфраструктуре – текуће поправке и одржавање”, број 404-111/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, 18.09.2015.
Обавештење о закљученом уговору, 30.09.2015.

24.07.2015. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Услуге физичког обезбеђења објеката”, број 404-104/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2.
03.08.2015. Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору, 09.09.2015.

23.07.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Набавка спортске опреме-реквизити, фудбалске лопте и дресови”, број 404-106/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 04.08.2015.

17.07.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Услуге израде пројекта-Енергетска ефикасност“, број 404-80/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 11.08.2015.

01.07.2015.  Јавна набавка мале вредности „Спортска опрема – реквизити“, број 404-87/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка ЈН за Партију бр 1
Обавештење о додели уговора ЈН за Партију бр 2

26.06.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Топографско снимање улица-Израда топографских планова и  пројекта за извођење радова“, број 404-85/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 07.07.2015.

12.06.2015. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Превоз ученика у ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Војвода Путник“ у Рипњу”, број 404-74/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
30.06.2015. Измена и допуна конкурсне документације
01.07.2015. Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Обавештење о закљученом уговору, 13.08.2015.

22.05.2015. Јавна набавка мале вредности радова: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен”, број 404-72/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
30.06.2015. Обавештење о закљученом уговору

21.05.2015. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Комунална делатност-унапређење јавне хигијене”, чишћење септичких јама на територији ГО Вождовац, број 404-71/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 13.07.2015.

15.05.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива доградња и одржавање софтверског пакета „SIRIUS 2010″, OPH 72267100
Овавештење
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора

05.05.2015. Јавна набавка мале вредности услуга: „Локацијска разрада и израда планова за привремене објекте”, број 404-68/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 18.05.2015.

05.05.2015 Јавна набавка велике вредности Добра – „Електрична енергија”
Позив за понуду
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора

30.04.2015. Јавна набавка мале вредности: „Услуге здравственог прегледа запослених” за потребе ГО Вождовац, број 404-61/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

30.04.2015. Отворени поступак јавне набавке радова: „Санација дворишне ограде у основним школама”, број 404-65/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Додатна објашњења
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2
Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

14.04.2015. Јавна набавка мале вредности добара: „Набавка играчака”, број 404-44/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору, 27.04.2015.

09.04.2015. Отворени поступак јавне набавке: „Услуге стручног надзора” за потребе ГО Вождовац, број 404-43/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 25.05.2015.

24.03.2015   Осигурање имовине Јавна набавка 404-38/1
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели Уговора

12.03.2015. Отворени поступак јавне набавке: „Заштита животне средине – Еко патрола“ на територији ГО Вождовац, број 404-27/15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о закљученом уговору

12.03.2015. Јавна набавка мале вредности „Набавка моторног горива за возила” број 404-36/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питање бр 1
Обавештење о закљученом Уговору

10.03.2015. Јавна набавке велике вредности „Услуге чишћења и одржавања канцеларија у згради ГО Вождовац у Београду и  згради услужног центра ГО Вождовац у Белом Потоку“  број 404-32/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питање бр 1
Питања бр 2
Обавештење о додели Уговора

05.03.2015. Јавна набавка мале вредности „Штампа по поруџбини“ број 404-21/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

20.02.2015. Јавна набавка мале вредности „Радови на термотехничким инсталацијама на објекту Амбуланте Кумодраж 2 ” број 404-14/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања 1
Питања 2
Питања 3
Питања 4
Обавештење о додели Уговора

13.02.2015. Јавна набавка мале вредности услуга обликована у две партије „Услуге сервисирања рачунарске опреме, штампача, факс и фотокопир апарата“ број 404-15/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Обавештење о закљученом уговору за партију број 1.
Обавештење о закљученом уговору за партију број 2. 15.05.2015.

13.02.2015. Јавна набавка мале вредности услуга „Помоћ у кући за старије – услуге геронто домаћица“ број 404-13/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

09.02.2015. Јавна набавка мале вредности јавна набавке мале вредности „Извођење радова на адаптацији амбуланте у МЗ КУМОДРАЖ 2 ”, бр 404-7/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора

06.02.2015. Јавна набавке мале вредности „Услуге- сервисирања , одржавања и поправка  возила“ ГО Вождовац , бр 404-6/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања 1
Обавештење о додели уговора

05.02.2015. Јавна набавка мале вредности услуга – „Услуге колективног осигурања запослених у ГО Вождовац“ број 404-09/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Додатна објашњења
Обавештење о додели уговора

05.02.2015. Јавна набавка мале вредности – „Набавка канцеларијског материјала”, бр. 404-05/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања 1
Питања 2
Питања 3
Питања 4
Питања 5
Питања 6
Питања 7
Обавештење о додели уговора

05.02.2015. Јавна набавка мале вредности добара – „Набавка пића за потребе Управе и репрезентације ГО Вождовац”, бр 404-08/15
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

01.12.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 115 /14 Предмет јавне набавке: „Преграђивање сале Услужног центра у Градској општини Вождовац” Јавна набавка мале вредност
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

18.11.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 108 /14 Предмет јавне набавке: „Преграђивање сале Услужног центра у Градској општини Вождовац Поступак: Јавна набавка мале вредност
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 28.11.2014.

17.11.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 –  110 /14 Предмет јавне набавке: „Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу, и Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац“
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 15.12.2014. године
Oбавештење о додели уговора  19.01.2015. године

06.11.2014. Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности која се односи на „Набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Управе ГО Вождовац”
Конкурсна документација

05.11.2014. Јавна набавка мале вредности која се односи на „Набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Управе ГО Вождовац” , број 404-104/14
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 01.12.2014.

03.10.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке:404-93/14  Предмет јавне набавке: „Рушење безправно  изграђених објеката, делова објеката и уклањање дивљих депонија, предмета и ствари на територији ГО Вождовац”
Јавни позив за подношење понуде рушење
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

03.10.2014. Јавна набавка велике вредности од стране више наручилаца, обликована у 2 партије, која се односи на: „Набавка радова на поправци Центра  за културу и спорт Шумице”, број 404-94/14
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора додато 25.11.2014.

10.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 88 /14 Предмет јавне набавке: „Покривање отвора на пасарелама у насељу Бањица 1 и 2″- Поступак: Јавна набавка мале вредности
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 –  89 /14 Предмет јавне набавке: Адаптација санитарних чворова у:  1. ОШ „Ђура Даничић”; 2. ОШ „Змај Јова Јовановић”, 3. ОШ „Карађорђе”, 4.  ОШ „Вук Караџић”
Јавни позив
Конкурсна документација
Додатна објашњењa 1
Додатна објашњења 2
Додатна објашњења 3  23.09.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

15.08.2014. Питања и одговори везани за конкурсну документацију јавне набавке „Набавку ранчева и перница за ђаке прваке на територији ГО Вождовац”, број 404-85/14
Додатна објашњења 1
Додатна објашњења 2
Додатна објашњења 3

12.08.2014. Јавна набавка мале вредности која се односи на „Набавку ранчева и перница за ђаке прваке на територији ГО Вождовац”, број 404-85/14
Јавни позив
Конкурсна документација

11.08.2014. Јавна набавка мале вредности које се односи на „Адаптацију просторија МЗ Браћа Јерковић у формирање дечијег вртића” бр 404- 83/14
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

11.08.2014. Јавна набавка мале вредности која се односи на „Заштиту животне средина-еко патрола” на територији ГО Вождовац бр 404-84/14
Јавни позив
Конкурсна документација

18.07.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  Бр. јавне набавке: 404-53/14 Предмет јавне набавке: „НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА”- Поступак: Јавна набавка мале вредности
преузми
Обавештење о продужетку рока за понуде преузми

11.07.2014. Поступак јавне набавке мале вредности – добара „НАБАВКА ОСВЕЖАВАЈУЋИХ ПИЋА (КАФА, ЧАЈ И СЛИЧНО) ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГО ВОЖДОВАЦ” 404-57/14
Јавни позив
Конкурсна документација

08.07.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 55  /14 Предмет јавне набавке: „Реконструкција Атарског пута на подручју  МЗ КУМОДРАЖ – ,,ПУТ КРОЗ ДРЕНОВУ МЕЂУ“ II Део” Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

22.05.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 –  47  /14 Предмет јавне набавке: „УСЛУГА ФИЗИЧКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ГО ВОЖДОВЦА”- Поступак Јавна набавка: ОТВОРЕНИ преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

19.05.2014. Бр. јавне набавке: 404 – 50 /14 Предмет јавне набавке: „Извођење радова на aдаптацији просторија МЗ Кумодраж 1, улица Стара бр 1″. Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

07.05.2014. Бр. јавне набавке:  404 –   44   /14 Предмет јавне набавке: „Услуга осигурања  имовине” Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

29.04.2014. Бр. јавне набавке: 404 –  37  /14 Предмет јавне набавке: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА”- Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

23.04.2014. Бр. јавне набавке: 404 –  32   /14 Предмет јавне набавке: „Услуге сервисирања и одржавања возила”- Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

16.04.2014. Бр. јавне набавке: 404 –  31   /14 Предмет јавне набавке: „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ГО Вождовац” преузми

15.04.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  Бр. јавне набавке: 404 –  30   /14 Предмет јавне набавке: „Услуге чишћења и одржавања хигијене у згради ГО Вождовац” преузми

01.04.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 25  /14 Предмет јавне набавке: „Реконструкција Атарског пута на подручју  МЗ КУМОДРАЖ – ,,ПУТ КРОЗ ДРЕНОВУ МЕЂУ“ преузми

20.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 13  /14 Предмет јавне набавке: „УСЛУГА КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ” преузми

18.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 14  /14 Предмет јавне набавке: „УСЛУГА OБЕЗБЕЂЕЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ  ГО ВОЖДОВЦА И УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА У БЕЛОМ ПОТОКУ”  преузми