JAVNE NABAVKE 2014

01.12.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 – 115 /14 Predmet javne nabavke: „Pregrađivanje sale Uslužnog centra u Gradskoj opštini Voždovac” Javna nabavka male vrednost
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

18.11.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 – 108 /14 Predmet javne nabavke: „Pregrađivanje sale Uslužnog centra u Gradskoj opštini Voždovac Postupak: Javna nabavka male vrednost
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 28.11.2014.

17.11.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 –  110 /14 Predmet javne nabavke: „Rekonstrukcija krova na Domu kulture u Ripnju, i Uređenje pešačkih staza, stepeništa i pristupnih staza za invalide na teritoriji G.O. Voždovac“
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka 15.12.2014. godine
Obaveštenje o dodeli ugovora  19.01.2015. godine

06.11.2014. Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti koja se odnosi na „Nabavku računara i računarske opreme za potrebe Uprave GO Voždovac”
Konkursna dokumentacija

05.11.2014. Javna nabavka male vrednosti koja se odnosi na „Nabavku računara i računarske opreme za potrebe Uprave GO Voždovac” , broj 404-104/14
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENjU UGOVORA 01.12.2014.

03.10.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke:404-93/14  Predmet javne nabavke: „Rušenje bezpravno  izgrađenih objekata, delova objekata i uklanjanje divljih deponija, predmeta i stvari na teritoriji GO Voždovac”
Javni poziv za podnošenje ponude rušenje
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

03.10.2014. Javna nabavka velike vrednosti od strane više naručilaca, oblikovana u 2 partije, koja se odnosi na: „Nabavka radova na popravci Centra  za kulturu i sport Šumice”, broj 404-94/14
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora dodato 25.11.2014.

10.09.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 – 88 /14 Predmet javne nabavke: „Pokrivanje otvora na pasarelama u naselju Banjica 1 i 2″- Postupak: Javna nabavka male vrednosti
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

05.09.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 –  89 /14 Predmet javne nabavke: Adaptacija sanitarnih čvorova u:  1. OŠ „Đura Daničić”; 2. OŠ „Zmaj Jova Jovanović”, 3. OŠ „Karađorđe”, 4.  OŠ „Vuk Karadžić”
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Dodatna objašnjenja 1
Dodatna objašnjenja 2
Dodatna objašnjenja 3  23.09.2014.
OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

15.08.2014. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju javne nabavke „Nabavku rančeva i pernica za đake prvake na teritoriji GO Voždovac”, broj 404-85/14
Dodatna objašnjenja 1
Dodatna objašnjenja 2
Dodatna objašnjenja 3

12.08.2014. Javna nabavka male vrednosti koja se odnosi na „Nabavku rančeva i pernica za đake prvake na teritoriji GO Voždovac”, broj 404-85/14
Javni poziv
Konkursna dokumentacija

11.08.2014. Javna nabavka male vrednosti koje se odnosi na „Adaptaciju prostorija MZ Braća Jerković u formiranje dečijeg vrtića” br 404- 83/14
Javni poziv
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

11.08.2014. Javna nabavka male vrednosti koja se odnosi na „Zaštitu životne sredina-eko patrola” na teritoriji GO Voždovac br 404-84/14
Javni poziv
Konkursna dokumentacija

18.07.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA  Br. javne nabavke: 404-53/14 Predmet javne nabavke: „NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA”- Postupak: Javna nabavka male vrednosti
preuzmi
Obaveštenje o produžetku roka za ponude preuzmi

11.07.2014. Postupak javne nabavke male vrednosti – dobara „NABAVKA OSVEŽAVAJUĆIH PIĆA (KAFA, ČAJ I SLIČNO) ZA POTREBE UPRAVE I REPREZENTACIJE GO VOŽDOVAC” 404-57/14
Javni poziv
Konkursna dokumentacija

08.07.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 – 55  /14 Predmet javne nabavke: „Rekonstrukcija Atarskog puta na području  MZ KUMODRAŽ – ,,PUT KROZ DRENOVU MEĐU“ II Deo” Postupak: Javna nabavka male vrednosti preuzmi

22.05.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 –  47  /14 Predmet javne nabavke: „USLUGA FIZIČKOG  OBEZBEĐENjA UPRAVNE ZGRADE GO VOŽDOVCA”- Postupak Javna nabavka: OTVORENI preuzmi

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

19.05.2014. Br. javne nabavke: 404 – 50 /14 Predmet javne nabavke: „Izvođenje radova na adaptaciji prostorija MZ Kumodraž 1, ulica Stara br 1″. Postupak: Javna nabavka male vrednosti preuzmi

OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

07.05.2014. Br. javne nabavke:  404 –   44   /14 Predmet javne nabavke: „Usluga osiguranja  imovine” Postupak: Javna nabavka male vrednosti preuzmi

29.04.2014. Br. javne nabavke: 404 –  37  /14 Predmet javne nabavke: „NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA”- Postupak: Javna nabavka male vrednosti preuzmi

23.04.2014. Br. javne nabavke: 404 –  32   /14 Predmet javne nabavke: „Usluge servisiranja i održavanja vozila”- Postupak: Javna nabavka male vrednosti preuzmi

16.04.2014. Br. javne nabavke: 404 –  31   /14 Predmet javne nabavke: „NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE GO Voždovac” preuzmi

15.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA  Br. javne nabavke: 404 –  30   /14 Predmet javne nabavke: „Usluge čišćenja i održavanja higijene u zgradi GO Voždovac” preuzmi

01.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 – 25  /14 Predmet javne nabavke: „Rekonstrukcija Atarskog puta na području  MZ KUMODRAŽ – ,,PUT KROZ DRENOVU MEĐU“ preuzmi

20.02.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 – 13  /14 Predmet javne nabavke: „USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANjA ZAPOSLENIH” preuzmi

18.02.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA Br. javne nabavke: 404 – 14  /14 Predmet javne nabavke: „USLUGA OBEZBEĐENjA UPRAVNE ZGRADE  GO VOŽDOVCA I USLUŽNOG CENTRA U BELOM POTOKU” preuzmi