ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

13.12.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Вождовачке чаролије“ , број 404-147/18.
1. Позив за подношење понуда 
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора 21.12.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору 21.12.2018.

13.12.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Услуге чишћења снега-2“, број 404-146/18.
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документациј
3. Одлука о додели уговора 21.12.2018.

4. Обавештење о закљученом уговору 24.12.2018.

27.11.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума:  „Услуге поправки и одржавања – Хитне интервенције по школама“ , број 404-138/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 07.12.2018.
5. Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, 17.12.2018.
6. Обавештење о закљученом Уговору, 08.01.2019
7. Обавештење о закљученом Уговору, 22.01.2019.
8. Обавештење о закљученом Уговору, 01.02.2019.
9. Обавештење о закљученом Уговору, 22.02.2019.
10. Обавештење о закљученом Уговору, 22.02.2019.
11. Обавештење о закљученом Уговору, 22.02.2019.
12. Обавештење о закљученом Уговору, 06.03.2019.
13. Обавештење о закљученом Уговору, 06.03.2019.
14. Обавештење о закљученом Уговору, 21.03.2019.
15. Обавештење о закљученом Уговору, 22.03.2019.
16. Обавештење о закљученом Уговору, 07.05.2019.
17. Обавештење о закљученом Уговору, 17.05.2019.
18. Обавештење о закљученом Уговору, 17.05.2019.
19. Обавештење о закљученом Уговору, 17.05.2019.
20. Обавештење о закљученом Уговору, 17.05.2019.
21. Обавештење о закљученом Уговору, 30.05.2019.
22. Обавештење о закљученом Уговору, 30.05.2019.

22.11.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Здравствени преглед запослених”, број 404-134/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 07.12.2018.
4. Обавештење о закљученом Оквирном споразуму – 18.12.2018.
5. Обавештење о закљученом уговору, 22.01.2019.

21.11.2018. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка горива”, број 404-136/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 26.11.2018.
4. Измена конкурсне документације, 26.11.2018.
5. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда, 26.11.2018.
6. Исправка техничке грешке у конкурсној документацији, 27.11.2018.
7. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда, 28.11.2018.
8. Одлука о додели уговора, 30.11.2018.
9. Обавештење о закљученом уговору, 05.12.2018.

07.11.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Услуге поправки и одржавања – Хитне интервенције по школама”, број 404-128/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка,20.11.2018.
4. Обавештење о обустави поступка, 26.11.2018.

24.10.2018. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Доходовни пакети за интерно расељена лица”, број 404-116/18
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 30.10.2018
4. Одлука о додели уговора, 07.11.2018.
5. Обавештење о закљученом уговору, 13.11.2018.

03.10.2018. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Енергетски менаџмент”, број 404-115/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације, 16.10.2018.
4. Измењена конкурсна документација, 16.10.2018.
5. Одлука о додели уговора, 08.11.2018.
6. Обавештење о закљученом уговору, 13.11.2018.

26.07.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Уклањање графита”, број 404-94/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.08.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 06.08.2018.

09.07.2018. Отворени поступак јавне набавке добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-75/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 08.08.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 14.08.2018.

09.07.2018. Отворени поступак јавне набавке радова са циљем закључења оквирног споразума: „Изградња аутобуских стајалишта“, број 404-83/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 01.08.2018.
4. Питања и одговори 2, 06.08.2018.
5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 29.08.2018.
6. Обавештење о закључењу оквирног споразума, 30.08.2018.
7. Обавештење о закљученом уговору 1.
8. Обавештење о закљученом уговору 2. 
9. Обавештење о закљученом уговору 3.
10. Обавештење о закљученом уговору 4.

03.05.2018. Отворени поступак јавне набавке радова: “Грађани бирају – Уређење степеништа и прилазних стаза”, број 404-60/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 30.05.2018.
4. Исправка техничке грешке у конкурсној документацији, 30.05.2018.
5. Одлука о додели уговора, 04.06.2018.
6. Обавештење о закљученом уговору, 15.06.2018.
7. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 05.09.2018.

25.04.2018. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Израда пројекта фекалне канализације”, број 404-57/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 03.05.2018.
4. Измена конкурсне документације, 03.05.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 03.05.2018.
6. Питања и одговори 2, 10.05.2018.
7. Измена конкурсне документације, 14.05.2018.
8. Измењена конкурсна документација, 14.05.2018.
9. Питања и одговори 3, 14.05.2018.
10. Питања и одговори 4, 16.05.2018.
11. Измена конкурсне документације, 16.05.2018.
12. Измењена конкурсна документација, 16.05.2018.
13. Одлука о додели уговора, 30.05.2018.
14. Обавештење о закљученом уговору, 31.05.2018.

25.04.2018. Отворени поступак јавне набавке добара: “Грађани бирају – Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда”, број 404-58/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 24.05.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 30.05.2018.

02.02.2018. Поступак јавне набавке мале вредности добара са циљем закључења оквирног споразума: “Канцеларијски материјал”, број 404-18/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 06.02.2018.
4. Питања и одговори 2, 09.02.2018.
5. Измена конкурсне документације, 09.02.2018.
6. Измењена конкурсна документација, 09.02.2018.
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 09.02.2018.
8. Одлука о закључењу оквирног споразума, 23.02.2018.
9. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 02.03.2018.
10. Обавештење о закљученом уговору 1.
11. Обавештење о закљученом уговору 2.
12. Обавештење о закљученом уговору 3.
13. Обавештење о закљученом уговору 4.
14. Обавештење о закљученом уговору 5.
15. Обавештење о закљученом уговору 6.
16. Обавештење о закљученом уговору 7.
17. Обавештење о закљученом уговору 8.
18. Обавештење о закљученом уговору 9.
19. Обавештење о закљученом уговору 10.
20. Обавештење о закљученом уговору 11.
21. Обавештење о закљученом уговору 12.
22. Обавештење о закљученом уговору 13.
23. Обавештење о закљученом уговору 14.
24. Обавештење о закљученом уговору 15.
25. Обавештење о закљученом уговору 16.
26. Обавештење о закљученом уговору 17.
27. Обавештење о закљученом уговору 18.
28. Обавештење о закљученом уговору 19.
29. Обавештење о закљученом уговору 20.
30. Обавештење о закљученом уговору 21.

31.01.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге чишћења снега”, број 404-09/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације, 01.02.2018.
4. Измењена конкурсна документација, 01.02.2018.
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 01.02.2018.
6. Одлука о додели уговора, 09.02.2018.
7. Обавештење о закљученом уговору, 13.02.2018.

25.01.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Пројекат препарцелизације”, број 404-08/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 29.01.2018.
4. Измена конкурсне документације, 29.01.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 29.01.2018.
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 29.01.2018.
7. Одлука о додели уговора, 05.02.2018.
8. Обавештење о закљученом уговору, 12.02.2018.

18.01.2018. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда“, број 404-10/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 19.02.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 20.02.2018.

17.01.2018. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Обновљиви извори енергије-Пројекат бушотине“, број 404-07/18
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 19.01.2018.
4. Измена конкурсне документације, 19.01.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 19.01.2018.
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 19.01.2018.
7. Одлука о додели уговора, 26.01.2018.
8. Обавештење о закљученом уговору, 29.01.2018.