JAVNE NABAVKE 2019

14.10.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: „Izrada projektne dokumentacije za uvođenje novog sistema grejanja i klimatizacije”, broj 404-119/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija

27.09.2019. Otvoreni postupak javne nabavke dobara: „Nabavka i ugradnja vrata na ulazima stambenih zgrada-2“
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija

13.09.2019. Postupak javne nabavke male vrednosti dobara: “Postavljanje ograde za MZ”, broj 404-109/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije 16.09.2019.
4. Izmenjena konkursna dokumentacija, 16.09.2019.
5. Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda, 16.09.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora, 25.09.2019.
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 27.09.2019.

09.09.2019. Postupak javne nabavke male vrednosti dobara: “Nabavka računarske opreme”, broj 404-107/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora 19.09.2019.
4. Obaveštenju o zaključenom ugovoru, 20.09.2019.

30.07.2019. Otvoreni postupak javne nabavke radova: “Rekonstrukcija MZ Beli Potok”, broj 404-95/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 10.09.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 26.09.2019.

30.05.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: „Izrada projektne dokumentacije za uvođenje novog sistema grejanja i klimatizacije”, broj 404-79/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 21.06.2019.
4. Izmena konkursne dokumentacije, 21.06.2019.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 21.06.2019.
6. Odluka o obustavi postupka javne nabavke, 15.07.2019.
7. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 29.07.2019.

24.05.2019. Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda: „Usluge stručnog nadzora“, broj 404-78/19
1. Konkursna dokumentacija
2. Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma, 04.06.2019.
3. Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, 06.06.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7
11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8
12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 9 
13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10
14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11

23.05.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga „Prevoz učenika”, broj 404-72/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora 15.07.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 23.07.2019.

19.04.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: „Čišćenje zgrade“, broj 404-62/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 13.05.2019.
4. Pitanja i odgovori, 16.05.2019.
5. Odluka o dodeli ugovora, 24.05.2019.
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 10.06.2019.

18.04.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: „Fizičko obezbeđenje objekata“, broj 404-61/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 21.05.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 28.05.2019.

12.04.2019. Postupak javne nabavke usluga sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma: „Usluge izvršenja po rešenju komunalnih inspektora“, broj 404-42/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 15.05.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 16.05.2019.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6
11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7
12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8
13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 9
14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10
15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11

12.04.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: „Izrada projekta blok vodomera“, broj 404-59/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 21.05.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 21.05.2019

09.04.2019. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Rekonstrukcija MZ Zuce i arhive opštine“, broj 404-53/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 16.05.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 21.05.2019.

08.04.2019. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Uređenje i održavanje stepeništa i prilaznih staza“, broj 404-45/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 11.04.2019.
4. Izmena konkursne dokumentacije, 11.04.2019.
5. Izmenjena konkursna dokumentacija, 11.04.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora, 16.05.2019.
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 29.05.2019.

25.03.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma: „Usluge stručnog nadzora“, broj 404-40/19
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka javne nabavke, 08.05.2019.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 20.05.2019.

27.02.2019. Postupak javne nabavke male vrednosti usluga: „Uklanjanje grafita“, broj 404-28/19
1.Poziv za podnošenje ponuda 
2.Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli Ugovora, 11.03.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 12.03.2019.

20.02.2019. Postupak javne nabavke male vrednosti dobara: „Kancelarijski materijal“, broj 404-25/19.
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 26.02.2019.
4. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma ugovoru, 04.03.2019.

14.02.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga: „Štampa po porudžbini“, broj 404-22/19.
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 21.03.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 22.03.2019.

13.02.2019. Otvoreni postupak javne nabavke radova: „Rekonstrukcija MZ Pinosava“, broj 404-21/19.
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 21.03.2019.
4. Obaveštenje o zaključeno ugovoru, 26.03.2019.
5. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci, 25.09.2019.

11.02.2019. Otvoreni postupak javne nabavke usluga sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma: „Izleti za penzionere“, broj 404-19/19.
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori, 14.02.2019.
4. Pitanja i odgovori 2, 20.02.2019.
5. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, 15.03.2019.
6. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, 18.03.2019.
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4
11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5
12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6
13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7
14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8
15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 9

16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10
17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11
18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12
19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13
20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14
21. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15
22. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16
23. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17

08.02.2019. Otvoreni postupak javne nabavke dobara: „Nabavka i ugradnja vrata na ulazima stambenih zgrada“, broj 404-17/19.

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija  
3. Odluka o dodeli ugovora,11.03.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 13.03.2019.

04.02.2019. „Medijsko praćenje aktivnosti“, broj 404-11/19.
1. Poziv za podnošenje ponuda 
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora, 12.02.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 20.02.2019.