ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

13.11.2019. Јавна набавка мале вредности добара: “Набавка Горива”, број 404-136/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

 

01.11.2019. Отворени поступак јавне набавке радова: “Реконструкција тераса општине”, број 404-128/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

23.10.2019. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Вождовачке чаролије”, број 404-123/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 08.11.2019.

14.10.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Израда пројектне документације за увођење новог система грејања и климатизације”, број 404-119/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације, 24.10.2019.
4. Измењена конкурсна документација, 24.10.2019.
5. Питања и одговори, 28.10.2019.

27.09.2019. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда-2“
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 28.10.2019.
4. Обавештење о закључењу оквирног споразума, 01.11.2019.

13.09.2019. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Постављање ограде за МЗ”, број 404-109/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације 16.09.2019.
4. Измењена конкурсна документација, 16.09.2019.
5. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда, 16.09.2019.
6. Одлука о додели уговора, 25.09.2019.
7. Обавештење о закљученом уговору, 27.09.2019.

09.09.2019. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка рачунарске опреме”, број 404-107/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора 19.09.2019.
4. Обавештењу о закљученом уговору, 20.09.2019.

30.07.2019. Отворени поступак јавне набавке радова: “Реконструкција МЗ Бели Поток”, број 404-95/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 10.09.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, 26.09.2019.

30.05.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Израда пројектне документације за увођење новог система грејања и климатизације”, број 404-79/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 21.06.2019.
4. Измена конкурсне документације, 21.06.2019.
5. Измењена конкурсна документација, 21.06.2019.
6. Одлука о обустави поступка јавне набавке, 15.07.2019.
7. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, 29.07.2019.

24.05.2019. Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда: „Услуге стручног надзора“, број 404-78/19
1. Конкурсна документација
2. Одлука о закључењу Оквирног споразума, 04.06.2019.
3. Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, 06.06.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору 1
5. Обавештење о закљученом уговору 2
6. Обавештење о закљученом уговору 3
7. Обавештење о закљученом уговору 4
8. Обавештење о закљученом уговору 5
9. Обавештење о закљученом уговору 6
10. Обавештење о закљученом уговору 7
11. Обавештење о закљученом уговору 8
12. Обавештење о закљученом уговору 9 
13. Обавештење о закљученом уговору 10
14. Обавештење о закљученом уговору 11

23.05.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга „Превоз ученика”, број 404-72/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора 15.07.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, 23.07.2019.

19.04.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Чишћење зграде“, број 404-62/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 13.05.2019.
4. Питања и одговори, 16.05.2019.
5. Одлука о додели уговора, 24.05.2019.
6. Обавештење о закљученом уговору, 10.06.2019.

18.04.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Физичко обезбеђење објеката“, број 404-61/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 21.05.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, 28.05.2019.

12.04.2019. Поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Услуге извршења по решењу комуналних инспектора“, број 404-42/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума 15.05.2019.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 16.05.2019.
5. Обавештење о закљученом уговору 1
6. Обавештење о закљученом уговору 2
7. Обавештење о закљученом уговору 3
8. Обавештење о закљученом уговору 4
9. Обавештење о закљученом уговору 5
10. Обавештење о закљученом уговору 6
11. Обавештење о закљученом уговору 7
12. Обавештење о закљученом уговору 8
13. Обавештење о закљученом уговору 9
14. Обавештење о закљученом уговору 10
15. Обавештење о закљученом уговору 11

12.04.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Израда пројекта блок водомера“, број 404-59/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 21.05.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.05.2019

09.04.2019. Отворени поступак јавне набавке радова: „Реконструкција МЗ Зуце и архиве општине“, број 404-53/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 16.05.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.05.2019.

08.04.2019. Отворени поступак јавне набавке радова: „Уређење и одржавање степеништа и прилазних стаза“, број 404-45/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 11.04.2019.
4. Измена конкурсне документације, 11.04.2019.
5. Измењена конкурсна документација, 11.04.2019.
6. Одлука о додели уговора, 16.05.2019.
7. Обавештење о закљученом уговору, 29.05.2019.

25.03.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Услуге стручног надзора“, број 404-40/19
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка јавне набавке, 08.05.2019.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, 20.05.2019.

27.02.2019. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Уклањање графита“, број 404-28/19
1.Позив за подношење понуда 
2.Конкурсна документација
3. Oдлука о додели Уговора, 11.03.2019.
4. Oбавештење о закљученом Уговору, 12.03.2019.

20.02.2019. Поступак јавне набавке мале вредности добара: „Канцеларијски материјал“, број 404-25/19.
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 26.02.2019.
4. Одлука о закључењу оквирног споразума уговору, 04.03.2019.

14.02.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Штампа по поруџбини“, број 404-22/19.
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 21.03.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, 22.03.2019.

13.02.2019. Отворени поступак јавне набавке радова: „Реконструкција МЗ Пиносава“, број 404-21/19.
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 21.03.2019.
4. Обавештење о закључено уговору, 26.03.2019.
5. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 25.09.2019.

11.02.2019. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Излети за пензионере“, број 404-19/19.
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 14.02.2019.
4. Питања и одговори 2, 20.02.2019.
5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 15.03.2019.
6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 18.03.2019.
7. Обавештење о закљученом уговору 1 
8. Обавештење о закљученом уговору 2
9. Обавештење о закљученом уговору 3
10. Обавештење о закљученом уговору 4
11. Обавештење о закљученом уговору 5
12. Обавештење о закљученом уговору 6
13. Обавештење о закљученом уговору 7
14. Обавештење о закљученом уговору 8
15. Обавештење о закљученом уговору 9

16. Обавештење о закљученом уговору 10
17. Обавештење о закљученом уговору 11
18. Обавештење о закљученом уговору 12
19. Обавештење о закљученом уговору 13
20. Обавештење о закљученом уговору 14
21. Обавештење о закљученом уговору 15
22. Обавештење о закљученом уговору 16
23. Обавештење о закљученом уговору 17

08.02.2019. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда“, број 404-17/19.

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација  
3. Одлука о додели уговора,11.03.2019.
4. Oбавештење о закљученом уговору, 13.03.2019.

04.02.2019. „Медијско праћење активности“, број 404-11/19.
1. Позив за подношење понуда 
2. Конкурсна документацијa
3. Одлука о додели уговора, 12.02.2019.
4. Обавештење о закљученом Уговору, 20.02.2019.