ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

09.01.2018. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Превоз ученика”, број 404-197/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 25.01.2018.
4. Измена конкурсне документације, 25.01.2018.
5. Измењена конкурсна документација, 25.01.2018.
6. Одлука о додели уговора, 08.02.2018.
7. Обавештење о закљученом уговору, 09.02.2018.
8. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 18.02.2019.

21.12.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Излети за пензионере – Упознајмо Србију-3”
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 28.12.2017.
4. Измена конкурсне документације, 28.12.2017.
5. Измењена конкурсна документација, 28.12.2017.
6. Питања и одговори 2, 08.01.2018.
7. Измена конкурсне документације, 08.01.2018.
8. Измењена конкурсна документација, 08.01.2018.
9. Одлука о закључењу оквирног споразума, 22.01.2018.
10. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 02.02.2018.
11. Обавештење о закљученом уговору 1.
12. Обавештење о закљученом уговору 2.
13. Обавештење о закљученом уговору 3.
14. Обавештење о закљученом уговору 4.
15. Обавештење о закљученом уговору 5.

14.12.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Услуге одржавања софтверског пакета Сириус 2010”, број 404-179/17
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 25.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 25.12.2017.

14.12.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Додатни, непредвиђени радови, Дом Здравља Војводе Степе 226”, број 404-181/17
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 21.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.12.2017.

01.12.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда:”Набавка и постављање аутсорсинг принтера”, број 404-178/17
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 19.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 19.12.2017.

29.11.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева“, број 404-180/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 08.01.2018.
4. Обавештење о закљученом уговору, 11.01.2018.

28.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге штампе вождовачких новина”, број 404-174/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 14.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 14.12.2017.

28.11.2017. Отворени поступак јавне набавке радова са циљем закључења оквирног споразума: „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница-2“, број 404-177/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 21.12.2017.
4. Одлука о закључењу оквирног споразума, 28.12.2017.
5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 09.01.2018.
6. Обавештење о закљученом уговору 1.
7. Обавештење о закљученом уговору 2.
8. Обавештење о закљученом уговору 3.
9. Обавештење о закљученом уговору 4.
10. Обавештење о закљученом уговору 5.
11. Обавештење о закљученом уговору 6.
12. Обавештење о закљученом уговору 7.
13. Обавештење о закљученом уговору 8.
14. Обавештење о закљученом уговору 9.
15. Обавештење о закљученом уговору 10.
16. Обавештење о закљученом уговору 11.
17. Обавештење о закљученом уговору 12.
18. Обавештење о закљученом уговору 13.

27.11.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Уређење вртића“, број 404-175/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 28.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 29.12.2017.

21.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Услуге поправки и одржавања-хитне интервенције по школама“, број 404-173/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 30.11.2017.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 04.12.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору 1.
6. Обавештење о закљученом уговору 2.
7. Обавештење о закљученом уговору 3.
8. Обавештење о закљученом уговору 4.
9. Обавештење о закљученом уговору 5.
10. Обавештење о закљученом уговору 6.
11. Обавештење о закљученом уговору 7.
12. Обавештење о закљученом уговору 8. 
13. Обавештење о закљученом уговору 9.
14. Обавештење о закљученом уговору 10.
15. Обавештење о закљученом уговору 11.
16. Обавештење о закљученом уговору 12.
17. Обавештење о закљученом уговору 13.

09.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: „Набавка грађевинског и пољопривредног алата“, број 404-163/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 14.11.2017.
4. Питања и одговори, 14.11.2017.
5. Измена конкурсне документације, 15.11.2017.
6. Измењена конкурсна документације, 15.11.2017.
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 15.11.2017
8. Питања и одговори, 20.11.2017.
9. Одлука о додели уговора, 30.11.2017.
10. Обавештење о закљученом уговору, 14.12.2017.

08.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Медијско праћење активности“, број 404-161/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 17.11.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 22.11.2017.

02.11.2017. Поступак јавне набавке мале вредности  услуга: “Вождовачке чаролије”, број 404-158/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 10.11.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 14.11.2017.

01.11.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда – 3”, број 404-157/17
1. Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 01.12.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 05.12.2017.

24.10.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка и постављање аутсорсинг принтера”, број 404-136/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3
. Одлука о обустави поступка
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

19.10.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Уређење тротоара и степеништа по МЗ“, број 404-147/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 20.11.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 06.12.2017.
5. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 01.02.2018.

17.10.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка и постављање мобилијара”, број 404-154/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 25.10.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 02.11.2017.

06.10.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Израда елабората”, број 404-146/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 19.10.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 24.10.2017.

19.09.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума:„Излети за пензионере – Упознајмо Србију – 2“, број 404-138/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 22.09.2017.
4. Питања и одговори, 11.10.2017.
5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 19.10.2017.
6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 02.11.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору 1.
8. Обавештење о закљученом уговору 2.
9. Обавештење о закљученом уговору 3.

01.09.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Израда и одржавање школских сајтова и пропратних електронских садржаја“, број 404-135/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 12.09.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 18.09.2017.

31.08.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: “Уређење вртића у Ерчанској, ДК Рипањ”, број 404-133/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 27.09.2017.
4. Одлука о додели уговора, 04.10.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору, 23.10.2017.

23.08.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Здравствени преглед запослених“, број 404-130/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 31.08.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 01.09.2017.

21.07.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: „Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица“, број 404-123/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 31.07.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 01.08.2017.

21.07.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Израда пројектне документације“, број 404-126/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 02.08.2017.
4. Измена конкурсне документације, 02.08.2017.
5. Измењена конкурсна документација, 02.08.2017.
6. Одлука о додели уговора, 21.08.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору, 22.08.2017.

18.07.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: “Друга фаза реконструкције амбуланте у Прњавору”, број 404-102/17
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 17.08.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.08.2017.

23.05.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: „Санација и реконструкција објекта Дома здравља Вождовац, објекат амбуланте у Ул. Војводе Степе бр 226“, број 404-89/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 08.06.2017.
4. Питања и одговори, 16.06.2017.
5. Одлука о додели уговора, 14.07.2017.
6. Обавештење о закљученом уговору, 01.08.2017.

23.05.2017. Отворени поступак јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума који се спроводи од стране више Наручилаца: “Набавка електричне енергије”, број 404-96/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 10.07.2017.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 12.07.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору 1.
6. Обавештење о закљученом уговору 2.
7. Обавештење о закљученом уговору 3.
8. Обавештење о закљученом уговору 4.
9. Обавештење о закљученом уговору 5.
10. Обавештење о закљученом уговору 6.
11. Обавештење о закљученом уговору 7.
12. Обавештење о закљученом уговору 8.
13. Обавештење о закљученом уговору 9.
14. Обавештење о закљученом уговору 10.
15. Обавештење о закљученом уговору 11.
16. Обавештење о закљученом уговору 12.
17. Обавештење о закљученом уговору 13.
18. Обавештење о закљученом уговору 14.
19. Обавештење о закљученом уговору 15.
20. Обавештење о закљученом уговору 16.
21. Обавештење о закљученом уговору 17.
22. Обавештење о закљученом уговору 18.
23. Обавештење о закљученом уговору 19.
24. Обавештење о закљученом уговору 20.
25. Обавештење о закљученом уговору 21.
26. Обавештење о закљученом уговору 22.
27. Обавештење о закљученом уговору 23.
28. Обавештење о закљученом уговору 24.

18.05.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда – 2“, број 404-95/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 20.06.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 20.06.2017.

16.05.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Излети за пензионере – Упознајмо окружење“, број 404-91/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 29.05.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 29.05.2017.
5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 10.07.2017.
6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 21.07.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору 1.
8. Обавештење о закљученом уговору 2.
9. Обавештење о закљученом уговору 3.

16.05.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге превоза струганог асфалта”, број 404-94/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 24.05.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 30.05.2017.

12.05.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка рачунара и рачунарске опреме“, број 404-28/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 02.06.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 02.06.2017.

5. Питања и одговори, 02.06.2017.
6. Одлука о додели уговора, 12.06.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору, 23.06.2017.

05.05.2017. Отворени постука јавне набавке добара: „Набавка аутомобила – старо за ново“, број 404-82/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 05.06.2017.
4. Обавештење о закљученом уговору, 07.06.2017.

20.04.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка горива”, број 404-75/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 25.04.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 25.04.2017.

5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 25.04.2017.

6. Одлука о додели уговора, 04.05.2017.

7. Обавештење о закљученом уговору, 12.05.2017.

14.03.2017. Отворени поступак јавне набавке радова:  „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних саобраћајница“, број 404-58/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 23.03.2017.

4. Измењена конкурсна документација, 23.03.2017.

5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 07.04.2017.

6. Одлука о додели уговора, 18.04.2017.

7. Обавештење о закљученом уговору, 27.04.2017.

28.02.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Услуге стручног надзора”, број 404-36/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 21.03.2017.

4. Питања и одговори, 23.03.2017.

5. Одлука о закључењу оквирног споразума, 30.03.2017.

6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 31.03.2017.
7. Обавештење о закљученом уговору 1.
8. Обавештење о закљученом уговору 2.
9. Обавештење о закљученом уговору 3.
10. Обавештење о закљученом уговору 4.
11. Обавештење о закљученом уговору 5.
12. Обавештење о закљученом уговору 6.
13. Обавештење о закљученом уговору 7.
14. Обавештење о закљученом уговору 8.
15. Обавештење о закљученом уговору 9.
16. Обавештење о закљученом уговору 10.
17. Обавештење о закљученом уговору 11.
18. Обавештење о закљученом уговору 12.
19. Обавештење о закљученом уговору 13.
20. Обавештење о закљученом уговору 14.
21. Обавештење о закљученом уговору 15.
22. Обавештење о закљученом уговору 16.
23. Обавештење о закљученом уговору 17.
24. Обавештење о закљученом уговору 18.
25. Обавештење о закљученом уговору 19.
26. Обавештење о закљученом уговору 20.
27. Обавештење о закљученом уговору 21.
28. Обавештење о закљученом уговору 22.
29. Обавештење о закљученом уговору 23.
30. Обавештење о закљученом уговору 24.
31. Обавештење о закљученом уговору 25.
32. Обавештење о закљученом уговору 26.
33. Обавештење о закљученом уговору 27.
34. Обавештење о закљученом уговору 28.
35. Обавештење о закљученом уговору 29.
36. Обавештење о закљученом уговору 30.
37. Обавештење о закљученом уговору 31.
38. Обавештење о закљученом уговору 32.
39. Обавештење о закљученом уговору 33.
40. Обавештење о закљученом уговору 34.
41. Обавештење о закљученом уговору 35.
42. Обавештење о закљученом уговору 36.

14.02.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Излети за пензионере – Упознајмо Србију“, број 404-15/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 16.03.2017.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 17.03.2017.
5. Обавештење о закљученом уговору 1.
6. Обавештење о закљученом уговору 2.
7. Обавештење о закљученом уговору 3.
8. Обавештење о закљученом уговору 4.
9. Обавештење о закљученом уговору 5.

10.02.2017. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Канцеларијски материјал”, број 404-14/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 17.02.2017.

4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 17.02.2017.

5. Одлука о додели уговора, 24.02.2017.

6. Обавештење о закљученом уговору, 24.02.2017.

10.02.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка и уградња врата на улазима стамбених зграда“, број 404-19/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 14.03.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 15.03.2017.

09.02.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Топографско снимање – Израда пројекта”, број 404-18/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 17.02.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 22.02.2017.

08.02.2017. Отворени поступак јавне набавке услуга са циљем закључења оквирног споразума: “Рушење”, број 404-13/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 10.03.2017.

4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 17.03.2017.

06.02.2017. Отворени поступак јавне набавке добара: “Набавка аутомобила”, број 404-16/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 13.02.2017.

4. Одлука о додели уговора, 10.03.2017.

5. Обавештење о закљученом уговору, 10.03.2017.

31.01.2017. Отворени поступак јавне набавке услуге: “Еко – Патрола”, број 404-06/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 03.03.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 06.03.2017.

25.01.2017. Отворени поступак јавне набавке радова: “Изградња аутобуских стајалишта”, број 404-05/17
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 31.01.2017.

4. Питања и одговори, 10.02.2017.
5. Измена конкурсне документације, 10.02.2017.
6. Измењена конкурсна документација, 10.02.2017.

7. Одлука о додели уговора, 06.03.2017.

8. Обавештење о закљученом уговору, 21.03.2017.

18.01.2017. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге чишћења снега”, број 404-03/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 01.02.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 08.02.2017.