ODRŽANA 21. SEDNICA SKUPŠTINE GO VOŽDOVAC

Na 21.sednici Skupštine Gradske opštine Voždovac održanoj 17. novembra 2023. godine odbornici su usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2023. godinu.

Ovim rebalansom su postojeća sredstva za koje je utvrđeno da neće biti utrošena do kraja budžetske godine preusmerena na projekte uređenja ulaza stambenih zgrada, eko-patrolu i uređenje igrališta i parkića, kao i za projekte po ugovorima sa Komesarijatom za izbegla i interno raseljena lica i mašinsko čišćenje snega.

Izvršene su i izmene Finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika, preraspodelom u okviru odobrenog obima sredstava.

Na današnjoj sednici, na mesto sekretara Skupštine GO Voždovac imenovan je diplomirani pravnik Vladimir Vasić, a odbornici su usvojili i niz predloga rešenja: o imenovanju Upravnog odbora UK “Beli potok”, o izmeni i dopuni rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije, o izmenama rešenja o izboru saveta mesnih zajednica, o imenovanju direktora Ustanove kulture i obrazovanja “Narodni univerzitet Svetozar Marković” i o utvrđivanju prestanka mandata lolaknom ombudsmanu GO Voždovac.

Podelite vest: