ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО ВОЖДОВАЦ

На 21.седници Скупштине Градске општине Вождовац одржаној 17. новембра 2023. године одборници су усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину.

Овим ребалансом су постојећа средства за које је утврђено да неће бити утрошена до краја буџетске године преусмерена на пројекте уређења улаза стамбених зграда, еко-патролу и уређење игралишта и паркића, као и за пројекте по уговорима са Комесаријатом за избегла и интерно расељена лица и машинско чишћење снега.

Извршене су и измене Финансијских планова индиректних буџетских корисника, прерасподелом у оквиру одобреног обима средстава.

На данашњој седници, на место секретара Скупштине ГО Вождовац именован је дипломирани правник Владимир Васић, а одборници су усвојили и низ предлога решења: о именовању Управног одбора УК “Бели поток”, о измени и допуни решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације, о изменама решења о избору савета месних заједница, о именовању директора Установе културе и образовања “Народни универзитет Светозар Марковић” и о утврђивању престанка мандата лолакном омбудсману ГО Вождовац.

Поделите вест: