PRIJEM PODNESAKA GRAĐANA ELEKTRONSKIM PUTEM

Uprava opštine Voždovac obaveštava građane da će se do prestanka vanrednog stanja prijem podnesaka opštinskim službama vršiti elektronskim putem. Podnesci se mogu uputiti Pisarnici Odeljenja za opštu upravu GO Voždovac na e-mail adresu: prijem.podnesaka@vozdovac.rs, s obzirom da se obustavlja rad sa stankama putem neposrednog kontakta (šaltera i sl.) u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 53-2561/2020 od 16.marta 2020.godine, a na osnovu tačke 5. istog Zaključka.

Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.

 

Podelite vest: