ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА ГРАЂАНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Управа општине Вождовац обавештава грађане да ће се до престанка ванредног стања пријем поднесака општинским службама вршити електронским путем. Поднесци се могу упутити Писарници Одељења за општу управу ГО Вождовац на e-mail адресу: prijem.podnesaka@vozdovac.rs, с обзиром да се обуставља рад са станкама путем непосредног контакта (шалтера и сл.) у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16.марта 2020.године, а на основу тачке 5. истог Закључка.

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

 

Поделите вест: